[{"id":"17","sku":"3218","discount":"0%","price":"9.050000","tax":"1","active":"1","sort_order":"39","image":"https://james.eu/files/large/james-cleandry-1kg.jpg","categories":[1],"name":"James Cleandry","name_en":"James Cleandry","name_fr":"James Cleandry","name_de":"James Cleandry","description":"<p align="justify">James Cleandry is&nbsp;tapijtreinigingspoeder met een groot vuiloplossend vermogen voor de reiniging van tapijten en karpetten.<\/p>\n\n<p align="justify">James Cleandry kan worden toegepast in combinatie met een elektrisch aangedreven inborstelmachine. Reinigt vezeldiep en kan verwijderd worden met een borstelstofzuiger.<\/p>","description_en":"<p align="justify">James Cleandry is a&nbsp;carpet cleaning powder with immense dirt dissolving capabilities for cleaning carpets and rugs.<\/p>\n\n<p align="justify">James Cleandry can be used in combination with an electrically driven brushing machine. Cleans fibre deep and can be removed by using a brush vacuum cleaner.<\/p>","description_fr":"<p align="justify">James CleanDry est une poudre nettoyante pour moquette avec une grande puissance absorbante pour le nettoyage de moquette et tapis.<\/p>\n\n<p align="justify">James CleanDry peut &ecirc;tre appliqu&eacute; en combinaison avec une machine brosseur &eacute;lectrique. Nettoie profond&eacute;ment et peut &ecirc;tre enlever avec un aspirateur brosseur &eacute;lectrique.<\/p>","description_de":"<p>James CleanDry eignet sich f&uuml;r die Pulverreinigung von Teppichb&ouml;den und abgepassten Teppichen.<\/p>\n\n<p>Es zeichnet sich durch eine hohe Reinigungskraft aus. In Kombination mit einer elektrisch angetriebenen&nbsp;B&uuml;rste bewirkt es eine gr&uuml;ndliche Tiefenreinigung, da die B&uuml;rsten das Reinigungsmittel tief in die Fasern einarbeiten. Es l&auml;sst sich anschlie&szlig;end mit einem B&uuml;rstensauger m&uuml;helos aufsaugen.<\/p>","volume":"9"},{"id":"18","sku":"8041","discount":"0%","price":"10.702000","tax":"1","active":"1","sort_order":"10","image":"https://james.eu/files/large/james-cleanmaster-vk.jpg","categories":[2,1],"name":"James Cleanmaster","name_en":"James Cleanmaster","name_fr":"James Cleanmaster","name_de":"James Cleanmaster","description":"<p align="justify">James Cleanmaster is een speciaal reiniger voor een grondige onderhoudsbeurt van synthetische tapijt- en meubelstoffen.<\/p>\n\n<p align="justify">Bijzonder geschikt voor sterke looppad vervuilingen en vlekken. Te gebruiken voor reiniging in combinatie met sproei-extractiemachines of poederreiniging.<\/p>\n\n<p align="justify">Bevat geen kleur- of vezelbeschadigende stoffen, is pH-neutraal, biologisch afbreekbaar&nbsp;en reinigt veilig zonder versnelde vervuiling te veroorzaken.<\/p>\n\n<p align="justify">Voor alle kleur- en watervaste kunstvezels. Herstelt de oorspronkelijke vuilwerende eigenschappen. Ook verkrijgbaar in <a href="https:\/\/james.eu\/nl\/producten\/james-cleanmaster-can.html">10 L can<\/a>.<\/p>","description_en":"<p>James Cleanmaster is a special cleaner for&nbsp;periodic maintenance of synthetic carpets and upholstery.<\/p>\n\n<p>Especially appropriate for dirty walkways and stains. For use in combination with a spray extraction machines or powder cleaning.<\/p>\n\n<p>Does not contain any colour or fibre destroying chemicals, is pH neutral, biodegradable and cleans safely without causing accelerated resoiling.<\/p>\n\n<p>For all colour and waterproof artificial fibres. Restores the original dirt repellent quality. Also available in <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-cleanmaster-can.html">10 L can<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p align="justify">James Cleanmaster est un nettoyant sp&eacute;cial pour une r&eacute;vision profonde de moquette et tissus d&#39;ameublement synth&eacute;tiques.<\/p>\n\n<p align="justify">Particuli&egrave;rement apte aux extr&ecirc;mes salissures de passages et taches. Utilisable pour nettoyage en combinaison avec une machine &agrave; injection-extraction ou nettoyage &agrave; la poudre.<\/p>\n\n<p align="justify">Ne contient pas de mat&eacute;riaux endommageant couleurs ou fibres, est pH neutre, biod&eacute;gradable et nettoie sans risque et sans causer acc&eacute;l&eacute;ration d&#39;encrassement.<\/p>\n\n<p align="justify">Pour toutes fibres grand teint et r&eacute;sistantes &agrave; l&#39;eau. Redresse les caract&eacute;ristiques repoussant la poussi&egrave;re originelles.<br \/>\nAussi disponible en <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-cleanmaster-bidon.html">bo&icirc;te de 10 L<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>James Cleanmaster ist ein Spezialreiniger, der bei der Grundreinigung von synthetischen Teppichen oder M&ouml;belstoffen eingesetzt wird.<\/p>\n\n<p>Es ist besonders f&uuml;r stark verschmutzte Laufstra&szlig;en und hartn&auml;ckige Flecken geeignet und wird bei der Spr&uuml;hextraktion oder Pulverreinigung eingesetzt.<\/p>\n\n<p>James Cleanmaster enth&auml;lt keine Inhaltsstoffe, die Farbe oder Material besch&auml;digen, ist pH-neutral, biologisch abbaubar, reinigt gr&uuml;ndlich und verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung.<\/p>\n\n<p>James Cleanmaster ist f&uuml;r alle farb- und wasserfesten Kunstfasern geeignet und stellt deren schmutzabweisenden Eigenschaften wieder her. Auch verf&uuml;gbar in <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-cleanmaster-kanister.html">10 L Kanister<\/a>.<\/p>","volume":"10"},{"id":"19","sku":"8040","discount":"0%","price":"10.702000","tax":"1","active":"1","sort_order":"9","image":"https://james.eu/files/large/james-cleansoft-vk.jpg","categories":[2,1],"name":"James Cleansoft","name_en":"James Cleansoft","name_fr":"James Cleansoft","name_de":"James Cleansoft","description":"<p>James Cleansoft is een sterk geconcentreerde reiniger afgestemd op de speciale eigenschappen van wolgarens die in tapijt- en meubelstoffen verwerkt zijn.<\/p>\n\n<p>James Cleansoft haalt de oorspronkelijke kleur weer op en voorkomt afbloeden van kleuren. James CleanSoft is aangenaam geparfumeerd, werkt deodoriserend en is biologisch afbreekbaar.<\/p>\n\n<p>James Cleansoft voorkomt een snelle hervervuiling door speciale vuilwerende bestanddelen. Uitsluitend in combinatie met sproei-extractiemachine toepassen. Ook verkrijgbaar in <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-cleansoft-can.html">10 L can<\/a>.<\/p>","description_en":"<p align="justify">James Cleansoft is a strongly concentrated cleaner tailored to the special properties of woolen yarns used in carpet and upholstery.<\/p>\n\n<p align="justify">James Cleansoft restores the original color and prevents colour bleeding. James Cleansoft has a pleasant odor,&nbsp;is deodorising and biodegradable.<\/p>\n\n<p align="justify">James Cleansoft prevents fast resoiling&nbsp;due to special dirt repressing chemicals. For use in combination with a spray extraction machine. Also available in <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-cleansoft-can.html">10 L can<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>James Cleansoft est un nettoyant de tr&egrave;s haute concentration concordant avec les caract&eacute;ristiques sp&eacute;ciales de fils de laine incorpor&eacute;s dans tissus de moquette et d&#39;ameublement.&nbsp;James Cleansoft am&eacute;liore la couleur originelle et previent&nbsp;le d&eacute;clin des couleurs. James Cleansoft est agr&eacute;ablement parfum&eacute;, d&eacute;sodorisant et biod&eacute;gradable.<\/p>\n\n<p>James Cleansoft previent un nouveau encrassement rapide par ces &eacute;l&eacute;ments sp&eacute;ciaux repoussant l&#39;encrassement.<\/p>\n\n<p>Applicable uniquement en combinaison avec une machine &agrave; injection-extraction. Aussi disponible en <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-cleansoft-bidon.html">bo&icirc;te de 10 L<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>James Cleansoft ist ein stark konzentrierter Reiniger, der speziell f&uuml;r Wolle entwickelt wurde, die in Teppichen und M&ouml;belstoffen verwendet wird. Die spezifischen Eigenschaften der Wolle werden durch James Cleansoft nicht ver&auml;ndert. Im Gegenteil, James Cleansoft l&auml;sst Wolle wieder wie neu aussehen und verhindert das Ausbluten von Farben.<\/p>\n\n<p>Es hat einen angenehmen Duft und wirkt damit deodorisierend. Zudem ist es biologisch abbaubar. James Cleansoft verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung, da es schmutzabweisende&nbsp;Substanzen enth&auml;lt. Es ist ausschlie&szlig;lich f&uuml;r die Verwendung mit einer Spr&uuml;hextraktionsmachine geeignet. Auch verf&uuml;gbar in <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-cleansoft-kanister.html">10 L Kanister<\/a>.<\/p>","volume":"10"},{"id":"20","sku":"8056","discount":"0%","price":"13.182000","tax":"1","active":"0","sort_order":"43","image":"https://james.eu/files/large/james-extra-glans.png","categories":[5,4],"name":"James Extra Glans (4)","name_en":"James Extra Gloss (4)","name_fr":"James Extra Gloss (4)","name_de":"James Extra Gloss (4)","description":"<p>James Extra Glans zorgt voor een hoogglanzende beschermlaag op uw vinyl, PVC, linoleum, rubber of natuur- en kunststeen vloer.<\/p>\n\n<p>Dit product biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijderbare, polyurethaan veredelde beschermlaag verlengt de levensduur van uw vloer<\/li>\n <li>Krasjes en oppervlakkige beschadigingen ontstaan in de beschermlaag, niet in uw vloer en zijn dus te herstellen<\/li>\n <li>James Extra Glans is vuilafstotend<\/li>\n <li>Geeft uw vloer een hoogglanzend uiterlijk<\/li>\n <li>E&eacute;n flacon is voldoende voor circa 20 m<sup>2<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Alvorens u dit product op uw (nieuwe) vloer aanbrengt of als u een nieuwe laag wilt aanbrengen na verloop van tijd, dient u de vloer eerst te reinigen middels <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-basisreiniger-s.html">James Basisreiniger S<\/a>.<\/p>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Voor het dagelijks reinigen&nbsp;en onderhouden van uw vloer kunt u het beste <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-laminaatreiniger.html">James Laminaatreiniger<\/a> gebruiken.<\/p>","description_en":"<p>James Extra Gloss creates a high-gloss protective layer on your vinyl, PVC, linoleum, rubber or natural and artificial stone flooring.<\/p>\n\n<p>This product offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Removable, polyurethane improved protective layer extends the life of your floor<\/li>\n <li>Small scratches and superficial damages only develop in the protective layer, not in your floor and thus are repairable<\/li>\n <li>James Extra Gloss is dirt-repellent<\/li>\n <li>Gives your floor a high-gloss appearance<\/li>\n <li>One bottle is sufficient for approximately 20 m<sup>2<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Before applying this product on your (new) floor, or if, in course of time, you want to apply a new layer; you first have to clean the floor with <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-basic-cleaner-s.html">James Basic Cleaner S<\/a>.<\/p>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>For the daily cleaning and maintenance of your floor you may preferably use <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-laminate-cleaner.html">James Laminate Cleaner<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>James Extra Gloss cr&eacute;e une couche protectrice de haute brillance sur vos sols en vinyle, en PVC, en linol&eacute;um, en caoutchouc ou dallages en pierre naturelle et synth&eacute;tique.<\/p>\n\n<p>Ce produit offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Couche protectrice de polyur&eacute;thane am&eacute;lior&eacute;, amovible, qui prolonge la dur&eacute;e de vie de votre sol<\/li>\n <li>Les rayures et les dommages superficiels dans la couche protectrice, ne pas dans vos sols, et donc r&eacute;parables<\/li>\n <li>James Extra Gloss repousse la salissure<\/li>\n <li>Donne un aspect brillant &agrave; votre sol<\/li>\n <li>Un flacon est suffisant pour env. 20 m<sup>2<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Avant d&#39;utiliser ce produit sur votre sol (neuf) ou si vous voulez, au fil du temps, appliquer une nouvelle couche, vous devez d&rsquo;abord nettoyer le sol &agrave; l&rsquo;aide de <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-basic-cleaner-s.html">James Basic Cleaner S<\/a>.<\/p>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Pour le nettoyage quotidien et l&rsquo;entretien quotidien de votre sol, nous vous recommandons d&rsquo;utiliser <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-laminate-cleaner.html">James Laminate Cleaner<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>James Extra Gloss sorgt f&uuml;r eine hochgl&auml;nzende Schutzschicht auf Ihrem Boden aus Vinyl, PVC, Linoleum, Gummi, Natur- oder Kunststein.<\/p>\n\n<p>Dieses Produkt bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Polyurethanverg&uuml;tete Schutzschicht verl&auml;ngert die Lebensdauer Ihres Fu&szlig;bodens<\/li>\n <li>Kratzer und oberfl&auml;chliche Sch&auml;den bilden sich in der Schutzschicht, also nicht in Ihrem Boden, und sind deshalb zu reparieren<\/li>\n <li>James Extra Gloss ist schmutzabweisend<\/li>\n <li>Gibt Ihrem Boden ein hochgl&auml;nzendes Aussehen<\/li>\n <li>Eine Flasche reicht f&uuml;r etwa 20 m<sup>2<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Bevor Sie dieses Produkt auf Ihren (neuen) Boden anwenden oder wenn Sie, im Laufe der Zeit, eine neue Schicht anwenden, zuerst den Boden reinigen mit <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-basic-cleaner-s.html">James Basic Cleaner S<\/a>.<\/p>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>F&uuml;r die t&auml;gliche Reinigung und Pflege von Ihrem Boden verwenden Sie am besten <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-laminate-cleaner.html">James Laminate Cleaner<\/a>.<\/p>","volume":"7"},{"id":"22","sku":"8054","discount":"0%","price":"9.876000","tax":"1","active":"1","sort_order":"24","image":"https://james.eu/files/large/remover-nl-fr-voorkant.jpg","categories":[4,3,5],"name":"James Remover","name_en":"James Remover","name_fr":"James Remover","name_de":"James Remover","description":"<p>James Remover is een vlekverwijderaar geschikt voor harde vloeren zoals laminaat, vinyl, PVC, LVT, linoleum, rubber en natuur- en kunststeen vloeren.<\/p>\n\n<p>Deze vlekkenreiniger is in staat om onder andere de volgende vlekken te verwijderen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Schoenstrepen<\/li>\n <li>Viltstift, inkt en balpen<\/li>\n <li>Cosmetica<\/li>\n <li>Vet<\/li>\n <li>Dispersie(acrylaat)verf en lakken<\/li>\n <li>Watervaste lijmresten<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nVoor het reinigen en onderhouden van uw vloer kunt u onze producten voor <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/laminaat">laminaat<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/vinyl-pvc">vinyl &amp; PVC<\/a> en <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/overige-harde-vloeren">overige harde vloeren<\/a>&nbsp;gebruiken.&nbsp;Ook verkrijgbaar in een <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/set-james-producten-laminaat.html">voordeelverpakking voor laminaat<\/a>&nbsp;of een&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/set-james-producten-vinyl-pvc.html">voordeelverpakking voor vinyl, PVC &amp; LVT<\/a>.<\/p>","description_en":"<p>James Remover is a stain remover suited for hard floorings such as laminate, vinyl, PVC, LVT, linoleum, rubber and natural and artificial stone.<\/p>\n\n<p>This stain remover is capable to remove among others the following stains:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Shoe stripes<\/li>\n <li>Felt pen, ink and ballpoint<\/li>\n <li>Cosmetics<\/li>\n <li>Grease<\/li>\n <li>Acrylic paint and enamel<\/li>\n <li>Remnants of waterproof glue<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nFor the cleaning and maintenance of your floor you may use our products for <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/laminate">laminate<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/vinyl-pvc">vinyl &amp; PVC<\/a> or <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/other-hard-floors">other hard floors<\/a>.&nbsp;Also available in&nbsp;a&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/set-of-james-products-laminate.html">discount package for laminate<\/a>&nbsp;or <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/set-of-james-products-vinyl-pvc.html">discount package for vinyl,&nbsp;PVC &amp; LVT<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>James Remover est un d&eacute;tergent apte aux sols durs comme les sols stratifi&eacute;s, les sols en vinyle, en PVC, en&nbsp;LVT, en linol&eacute;um, en caoutchouc, et dallages en pierre naturelle et synth&eacute;tique.<\/p>\n\n<p>Ce d&eacute;tergent est capable d&rsquo;enlever entre autres les taches suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Rayures de semelles<\/li>\n <li>Feutre, encre et stylo &agrave; bille<\/li>\n <li>Cosm&eacute;tiques<\/li>\n <li>Graisse<\/li>\n <li>Peintures acryliques et laqu&eacute;es<\/li>\n <li>Restants de colle imperm&eacute;able &agrave; l&rsquo;eau<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nPour le nettoyage et l&rsquo;entretien de votre sol vous pouvez utiliser notre produits pour <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/sols-stratifies">sols stratifi&eacute;s<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/vinyle-pvc">vinyle &amp; PVC<\/a> et <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/autres-sols-durs">autres sols durs<\/a>.&nbsp;Aussi disponible dans un <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/ensemble-de-produits-james-sol-stratifie.html">pack &eacute;conomique de sol stratifi&eacute;<\/a>&nbsp;ou un <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/ensemble-de-produits-james-vinyle-pvc.html">pack &eacute;conomique de vinyle, PVC &amp; LVT<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>James Remover beseitigt vielf&auml;ltige Flecken und ist geeignet f&uuml;r Hartb&ouml;den wie Laminat, Vinyl, LVT, PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.<\/p>\n\n<p>Dieses Produkt ist in der Lage unter andern die folgenden Flecken zu entfernen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Schuhcreme<\/li>\n <li>Filzstift, Tinte und Kugelschreiber<\/li>\n <li>Kosmetik<\/li>\n <li>Fett<\/li>\n <li>Dispersionsfarbe&nbsp;und Lack<\/li>\n <li>Wasserfeste Klebereste<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nF&uuml;r die Reinigung und Pflege von Ihrem Boden, k&ouml;nnen Sie unsere Produkte f&uuml;r <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/laminat">Laminat<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/vinyl-pvc">Vinyl &amp; PVC<\/a> oder <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/sonstige-hartboeden">sonstige Hartb&ouml;den<\/a> verwenden.&nbsp;Auch verf&uuml;gbar in einem&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kombi-james-produkte-laminat.html">Rabattpaket f&uuml;r Laminat<\/a>&nbsp;oder einem&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kombi-james-produkte-vinyl-pvc-lvt.html">Rabattpaket f&uuml;r Vinyl, PVC &amp; LVT<\/a>.<\/p>","volume":"2"},{"id":"25","sku":"8010","discount":"0%","price":"13.182000","tax":"1","active":"1","sort_order":"5","image":"https://james.eu/files/large/james-vlekkenwonder-250ml-nl-fr-voorkant.jpg","categories":[1,2],"name":"James Vlekkenwonder","name_en":"James Stainwonder","name_fr":"James Stainwonder","name_de":"James Stainwonder","description":"<p>James Vlekkenwonder is een vlekverwijderaar voor vlekken op tapijt, karpet en meubelstof van zowel natuurlijke (zoals wol) en synthetische materialen. Ook oude vlekken zijn vaak nog gemakkelijk te verwijderen, zelfs een oude rode wijn vlek!<\/p>\n\n<p>Deze vlekkenreiniger biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijdert vlekken zoals rode wijn, koffie, thee, fruit en bloed<\/li>\n <li>Zeer makkelijk in gebruik: aanbrengen en klaar, het product doet het werk<\/li>\n <li>James Vlekkenwonder is biologisch afbreekbaar<\/li>\n <li>Veroorzaakt g&eacute;&eacute;n hervervuiling<\/li>\n <li>Ook verkrijgbaar in een <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/set-james-producten-textiel.html">voordeelverpakking<\/a>&nbsp;of een&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-vlekkenwonder-can.html">5 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nMeer informatie in ons blogbericht &ldquo;<a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/blog\/2014\/09\/uitgelicht-james-vlekkenwonder">Uitgelicht: James Vlekkenwonder<\/a>&rdquo;.<\/p>","description_en":"<p>James Stainwonder is a stain remover for stains on carpet, rug and upholstery of both natural (such as wool) and synthetic materials. Also old stains are often still easily to remove, even an old red wine stain!<\/p>\n\n<p>This stain remover offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Removes stains such as from red wine, coffee, tea, fruits and blood<\/li>\n <li>Very easy to use: apply and ready, the product does the job<\/li>\n <li>James Stainwonder is biodegradable<\/li>\n <li>Causes no resoiling<\/li>\n <li>Also available in a&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/set-of-james-products-textile.html">discount package<\/a>&nbsp;or a&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-stainwonder-can.html">5&nbsp;L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nMore information in our blog post &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/blog\/2014\/09\/in-the-spotlight-james-stainwonder">In the spotlight: James Stainwonder<\/a>&quot;.<\/p>","description_fr":"<p>James Stainwonder est un d&eacute;tachant pour taches sur la moquette, le tapis et le tissu d&rsquo;ameublement de mat&eacute;riaux naturels (p.ex. la laine) comme de synth&eacute;tiques. Aussi les vieilles taches sont encore souvent facilement &agrave; &eacute;liminer, m&ecirc;me une vieille tache de vin rouge!<\/p>\n\n<p>Ce d&eacute;tachant offre les caract&eacute;ristiques suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>&Eacute;limine les taches comme de vin rouge, de caf&eacute;, th&eacute;, fruits et&nbsp;sang<\/li>\n <li>Tr&egrave;s simple &agrave; l&rsquo;usage: appliquer et fini, c&rsquo;est le produit qui fait le boulot<\/li>\n <li>James Stainwonder est biod&eacute;gradable<\/li>\n <li>Ne cause aucun r&eacute;-encrassement<\/li>\n <li>Aussi disponible dans un <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/ensemble-de-produits-james-textile.html">pack &eacute;conomique<\/a>&nbsp;ou en <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-stainwonder-can.html">bo&icirc;te de 5 L<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nPlus d&#39;information dans notre article de blog &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/blog\/2014\/09\/en-vedette-james-stainwonder">En Vedette: James Stainwonder<\/a>&quot;.<\/p>","description_de":"<p>James Stainwonder ist ein Fleckentferner f&uuml;r Flecken auf Teppichboden, Teppich und Polsterstoff von sowohl alle nat&uuml;rlichen (z. B. Wolle) als auch synthetischen Materialien. Auch sind alte Flecken oft noch leicht zu entfernen, sogar ein alter Rotweinfleck!<\/p>\n\n<p>Dieser Fleckentferner bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Entfernt Flecken wie von Rotwein, Kaffee, Tee, Obst und Blut<\/li>\n <li>Sehr einfach in der Anwendung: anbringen und fertig, das Produkt macht die Arbeit<\/li>\n <li>James Stainwonder ist biologisch abbaubar<\/li>\n <li>Verursacht keine erneute Verschmutzung<\/li>\n <li>Auch verf&uuml;gbar&nbsp;in einem&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kombi-james-produkte-textil.html">Rabattpaket<\/a>&nbsp;oder im&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-stainwonder-can.html">5 L Kanister<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nWeitere Informationen in unserer Blogmeldung &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/blog\/2014\/09\/im-blickpunkt-james-stainwonder">Im Blickpunkt: James Stainwonder<\/a>&quot;.<\/p>","volume":"2"},{"id":"26","sku":"8011","discount":"0%","price":"13.182000","tax":"1","active":"1","sort_order":"6","image":"https://james.eu/files/large/james-vlekkenspray-200ml-nl-fr-voorkant.jpg","categories":[1,2],"name":"James Vlekkenspray","name_en":"James Stainspray","name_fr":"James Stainspray","name_de":"James Stainspray","description":"<p>Dit product is momenteel niet op voorraad vanwege zeer grote&nbsp;vraag. We verwachten dat het eind oktober weer op voorraad zal zijn. Indien nog beschikbaar, kijk dan eens naar onze &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/set-james-producten-textiel.html">James set textiel<\/a>&quot; waarin deze ook aanwezig is, of kies als alternatief voor een <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-starterset.html">James Starterset voor tapijt &amp; meubelstof<\/a>.<\/p>\n\n<p>James Vlekkenspray is een vlekverwijderaar voor vlekken op uw tapijt, karpet en meubelstof. Het is geschikt voor alle materialen, zowel natuurlijk (zoals wol) als synthetisch.<\/p>\n\n<p>Deze vlekkenreiniger biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijdert eenvoudig vlekken zoals schoensmeer, vet, olie, verf, lijmresten, kauwgom en teer<\/li>\n <li>James Vlekkenspray is een oplosmiddel<\/li>\n <li>Droogt snel<\/li>\n <li>Veroorzaakt g&eacute;&eacute;n hervervuiling<\/li>\n <li>Ook verkrijgbaar in een <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/set-james-producten-textiel.html">voordeelverpakking<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nJames Vlekkenspray dient te worden toegepast middels een witte <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/badstof-handdoekje.html">badstof handdoek<\/a>.<\/p>","description_en":"<p>This product is currently out of stock due to high demand. We expect it to be in stock at the end of October. If still available, please check our &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/set-of-james-products-textile.html">James set textile<\/a>&quot; in which it is also present, or alternatively opt for a <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-starterset.html">James Starterset for carpet &amp; upholstery<\/a>.<\/p>\n\n<p>James Stainspray is a stain remover for stains on your carpet, rug and upholstery. It is suitable for all materials, both natural (such as wool) as well as synthetic.<\/p>\n\n<p>This stain remover offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Easily removes stains like grease, oil, paint, shoe polish, glue, chewing gum and tar<\/li>\n <li>James Stainspray is a solvent<\/li>\n <li>Dries quickly<\/li>\n <li>Causes no resoiling<\/li>\n <li>Also available in a&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/set-of-james-products-textile.html">discount package<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nJames Stainspray should be applied by means of a <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/cotton-cloth.html">white cotton cloth<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>Ce produit est actuellement en rupture de stock en raison d&#39;une forte demande. Nous pr&eacute;voyons qu&#39;il sera en stock fin octobre. S&#39;il est encore disponible, veuillez consulter notre &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/ensemble-de-produits-james-textile.html">James set textile<\/a>&quot; dans lequel il est &eacute;galement pr&eacute;sent, ou optez pour un <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-starterset.html">James Starterset pour tapis et tissus d&#39;ameublement<\/a>.<\/p>\n\n<p>James Stainspray est un d&eacute;tachant pour taches sur votre moquette, tapis et tissu d&rsquo;ameublement. Il est apte &agrave; tous les mat&eacute;riaux, &agrave; la fois les naturels (comme la laine) et les synth&eacute;tiques.<\/p>\n\n<p>Ce produit offre les caract&eacute;ristiques suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>&Eacute;limine facilement les taches telles que de cirage, graisse, huile, peinture, colle, chewing-gum et goudron<\/li>\n <li>James Stainspray est un solvant<\/li>\n <li>S&egrave;che rapidement<\/li>\n <li>Ne cause aucun r&eacute;-encrassement<\/li>\n <li>Aussi disponible dans un <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/ensemble-de-produits-james-textile.html">pack &eacute;conomique<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nJames Stainspray doit &ecirc;tre appliqu&eacute; avec une <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/chiffon-en-coton.html">chiffon en coton blanche<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>Dieses Produkt ist derzeit aufgrund der hohen Nachfrage nicht vorr&auml;tig. Wir erwarten, dass es ende Oktober auf Lager sein wird. Wenn noch verf&uuml;gbar, &uuml;berpr&uuml;fen Sie bitte unser &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kombi-james-produkte-textil.html">James Set Textil<\/a>&quot;, in dem es auch vorhanden ist, oder entscheiden Sie sich alternativ f&uuml;r ein <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-starterset.html">James Starterset f&uuml;r Teppich und M&ouml;belstoff<\/a>.<\/p>\n\n<p>James Stainspray ist ein Fleckentferner f&uuml;r Flecken auf Ihrem Teppichboden, Teppich und Polsterstoff. Es eignet sich f&uuml;r alle nat&uuml;rlichen (wie Wolle) als auch synthetischen Materialien.<\/p>\n\n<p>Dieses Fleckentferner bietet die folgenden Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Entfernt leicht Flecken wie von Schuhcreme, Fett, &Ouml;l, Farbe, Leimresten, Kaugummi und Teer<\/li>\n <li>James Stainspray ist ein L&ouml;sungsmittel<\/li>\n <li>Trocknet schnell<\/li>\n <li>Verursacht keine erneute Verschmutzung<\/li>\n <li>Auch erh&auml;ltlich in einem&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kombi-james-produkte-textil.html">Rabattpaket<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nJames Stainspray sollte mittels eines <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/frotteehandtuch.html">wei&szlig;en Frotteehandtuch<\/a> angewendet werden.<\/p>","volume":"1"},{"id":"48","sku":"8062","discount":"0%","price":"6.198000","tax":"1","active":"0","sort_order":"26","image":"","categories":[],"name":"James Grip Control","name_en":"James Grip Control","name_fr":"James Grip Control","name_de":"James Grip Control","description":"","description_en":"","description_fr":"","description_de":"","volume":"17"},{"id":"27","sku":"8020","discount":"0%","price":"14.835000","tax":"1","active":"1","sort_order":"3","image":"https://james.eu/files/large/james-interieurreiniger-james-water.png","categories":[1,2],"name":"James Interieurreiniger (James Water)","name_en":"James Interior Cleaner (James Water)","name_fr":"James Interior Cleaner (James Water)","name_de":"James Interior Cleaner (James Water)","description":"<p>James Interieurreiniger&nbsp;(James Water)&nbsp;is een onderhoudsmiddel voor de periodieke reiniging van uw tapijt, karpet \/&nbsp;vloerkleed en meubelstof. Het is geschikt voor alle materialen, zowel natuurlijk (zoals wol) als synthetisch.<\/p>\n\n<p>James Interieurreiniger&nbsp;(James Water) is bedoeld voor alles dat g&eacute;&eacute;n vlek is, maar toch niet schoon. Voor alles dat na verloop van tijd (door gebruik) smoezelig oogt. Met behulp van James Interieurreiniger&nbsp;(James Water) hou je je tapijt, vloerkleed, bank, stoel, boxspring, auto interieur, kinderwagen, etc. fris en schoon.<\/p>\n\n<p>Dit product biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Reinigt storende looppaden op tapijt en vloerkleed<\/li>\n <li>Verwijdert huidvetten; laat je&nbsp;bank&nbsp;of stoel uitzien als nieuw<\/li>\n <li>Ook zeer geschikt voor de reiniging van uw autostoel, zoals hoofdsteun en middenarmsteun<\/li>\n <li>James Interieurreiniger&nbsp;(James Water) is biologisch afbreekbaar en pH neutraal<\/li>\n <li>Veroorzaakt g&eacute;&eacute;n hervervuiling<\/li>\n <li>Heeft een aangenaam frisse geur<\/li>\n <li>Ook verkrijgbaar in een <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/set-james-producten-textiel.html">voordeelverpakking<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nJames Interieurreiniger&nbsp;(James Water) dient te worden toegepast middels een witte <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/badstof-handdoekje.html">badstof handdoek<\/a>.<\/p>\n\n<p>Meer informatie in ons blogbericht &ldquo;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/blog\/2014\/08\/uitgelicht-james-water">Uitgelicht: <\/a><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/blog\/2014\/08\/uitgelicht-james-interieurreiniger-james-water">James Interieurreiniger (James Water)<\/a>&quot;.<\/p>","description_en":"<p>James Interior Cleaner (James Water) is a maintenance product for the periodic cleaning of your carpet, rug and upholstery. It is suitable for all materials, both natural (such as wool) as well as synthetic.<\/p>\n\n<p>James Interieurreiniger&nbsp;(James Water) is intended for anything that is not a stain, but also not clean. For everything that looks smudgy over time (through use). With the help of Interior Cleaner (James Water) you keep your carpet, rug, sofa, chair, box spring bed, car interior, pram, etc. fresh and clean.<\/p>\n\n<p>This product offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Cleans disturbing walkways on carpet and rug<\/li>\n <li>Removes sebum; makes your sofa or chair look like new<\/li>\n <li>Also suitable for cleaning your car seat, like your&nbsp;headrest and center armrest<\/li>\n <li>Interior Cleaner (James Water) is biodegradable and pH neutral<\/li>\n <li>Causes no resoiling<\/li>\n <li>Has a pleasant, fresh fragrance<\/li>\n <li>Also available in a&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/set-of-james-products-textile.html">discount package<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nInterior Cleaner (James Water) should be applied by means of a <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/cotton-cloth.html">white cotton cloth<\/a>.<\/p>\n\n<p>More information in our blog post &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/blog\/2014\/08\/in-the-spotlight-james-interior-cleaner-james-water">In the spotlight: James Interior Cleaner (James Water)<\/a>&quot;.<\/p>","description_fr":"<p>Interior Cleaner (James Water) est un produit d&#39;entretien pour le nettoyage p&eacute;riodique de votre moquette, tapis et tissu d&rsquo;ameublement. Apte &agrave; tous les mat&eacute;riaux, &agrave; la fois les naturels (comme la laine) et les synth&eacute;tiques.<\/p>\n\n<p>James Interieurreiniger&nbsp;(James Water)&nbsp;est destin&eacute; &agrave; tout ce qui n&#39;est pas une tache, mais pas propre. Pour tout ce qui semble sale au fil du temps (&agrave; travers l&#39;utilisation). Avec l&#39;aide de Interior Cleaner (James Water), vous gardez votre tapis, moquette, canap&eacute;, chaise, sommier &agrave; ressorts, int&eacute;rieur de voiture, poussette, etc. frais et propre.<\/p>\n\n<p>Ce produit offre les caract&eacute;ristiques suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Nettoie d&eacute;rangeantes zones de marche sur moquette et tapis<\/li>\n <li>&Eacute;limine le s&eacute;bum; fait ressembler &agrave; neuf votre canap&eacute; ou fauteuil<\/li>\n <li>Aussi apte au nettoyage de votre si&egrave;ge de voiture, comme l&#39;appui-t&ecirc;te et l&rsquo;accoudoir central<\/li>\n <li>Interior Cleaner (James Water) est biod&eacute;gradable et pH neutre<\/li>\n <li>Ne cause aucun r&eacute;-encrassement<\/li>\n <li>Odeur frais et agr&eacute;able<\/li>\n <li>Aussi disponible dans un <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/ensemble-de-produits-james-textile.html">pack &eacute;conomique<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nInterior Cleaner (James Water) doit &ecirc;tre appliqu&eacute; &agrave; l&rsquo;aide d&rsquo;une <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/chiffon-en-coton.html">chiffon en coton blanche<\/a>.<\/p>\n\n<p>Plus d&#39;information dans notre article de blog &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/blog\/2014\/08\/en-vedette-james-water">En Vedette: <\/a><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/blog\/2014\/08\/en-vedette-james-interior-cleaner-james-water">James Interior Cleaner (James Water)<\/a>&quot;.<\/p>","description_de":"<p>Interior Cleaner (James Water) ist ein Pflegemittel f&uuml;r die regelm&auml;&szlig;ige Reinigung von Ihrem Teppichboden, Teppich und Polsterstoff. Es eignet sich f&uuml;r alle nat&uuml;rlichen (wie Wolle) als auch synthetischen Materialien.<\/p>\n\n<p>James Interieurreiniger&nbsp;(James Water) ist f&uuml;r alles was kein Fleck ist, aber auch nicht sauber. F&uuml;r alles, was mit der Zeit schmuddelig aussieht (durch Gebrauch). Mit Hilfe von Interior Cleaner (James Water) halten Sie Ihren Teppich, Sofa, Stuhl, Boxspring, Autoinnenraum, Kinderwagen usw. frisch und sauber.<\/p>\n\n<p>Dieses Produkt bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Reinigt st&ouml;rende Laufpfade auf Teppichboden und Teppichen<\/li>\n <li>Entfernt Talg; l&auml;sst Ihr Sofa oder Ihren Sessel wie neu aussehen<\/li>\n <li>Auch besonders geeignet f&uuml;r die Reinigung von Ihrem Autositz, wie Kopfst&uuml;tze und Mittelarmlehne<\/li>\n <li>Interior Cleaner (James Water) ist biologisch abbaubar und pH neutral<\/li>\n <li>Verursacht keine erneute Verschmutzung<\/li>\n <li>Hat einen angenehmen frischen Duft<\/li>\n <li>Auch erh&auml;ltlich in einem&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kombi-james-produkte-textil.html">Rabattpaket<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nInterior Cleaner (James Water) sollte mittels eines wei&szlig;en <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/frotteehandtuch.html">Frotteehandtuch<\/a> angewendet werden.<\/p>\n\n<p>Weitere Informationen in unserer Blogmeldung &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/blog\/2014\/08\/im-blickpunkt-james-water">Im Blickpunkt: <\/a><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/blog\/2014\/08\/im-blickpunkt-james-interior-cleaner-james-water">James Interior Cleaner (James Water)<\/a>&quot;.<\/p>","volume":"10"},{"id":"28","sku":"8060","discount":"0%","price":"0.785000","tax":"1","active":"1","sort_order":"11","image":"https://james.eu/files/large/vlekkenschijf-nl-voorkant.jpg","categories":[1,2],"name":"James Vlekkenschijf","name_en":"James Staindisc","name_fr":"James Staindisc","name_de":"James Fleckenscheibe","description":"<p>De James Vlekkenschijf heeft de oplossing voor de meest voorkomende vlekken, zowel verse vlekken als ook onbekende en hardnekkige vlekken. De Vlekkenschijf biedt informatie over vlekverwijdering als internet niet voorhanden is. De informatie en instructies worden in een duidelijke en overzichtelijke layout gepresenteerd. Een &lsquo;must have&rsquo; voor iedere keuken!<br \/>\n<br \/>\nDe James Vlekkenschijf is een begrip in Europa en verkrijgbaar in 10 talen.&nbsp;<br \/>\n<br \/>\n95% van de Nederlandse tapijtfabrikanten en vele Europese tapijtfabrikanten leveren een James Vlekkenschijf bij iedere coupon tapijt. Vraag ernaar bij uw stoffeerder!<\/p>","description_en":"<p align="justify">The James Staindisc has the solution to&nbsp;most common stains, including fresh stains as well as persistent and unknown stains. The James Staindisc offers information on stain removal when the internet is not available. Information and instructions are presented in a clear and simple layout. A &#39;must have&#39; for every kitchen!<\/p>\n\n<p align="justify">The James Staindisc sets the standard in Europe and is available in 10 languages.<\/p>\n\n<p align="justify">95% of all Dutch carpet manufacturers and many European carpet manufacturers include a James Staindisc with every carpet sold. Be sure to ask for one at your upholsterer!<\/p>","description_fr":"<p align="justify">Le James Staindisc&nbsp;donne la solution pour les taches les plus courantes, taches fra&icirc;ches ainsi que taches tenaces et inconnues.&nbsp;Le James Staindisc&nbsp;donne l&#39;information sur l&#39;&eacute;limination de taches quand l&#39;internet n&#39;est pas disponible.<\/p>\n\n<p align="justify">L&#39;information et les instructions sont pr&eacute;sent&eacute;s dans une mise en page claire. Un &#39;&#39;must&#39;&#39; pour chaque cuisine!&nbsp;Le James Staindisc&nbsp;est une chose reconnue en Europe et disponible en 10 langues.<\/p>\n\n<p align="justify">95% des fabricants de moquette n&eacute;erlandais et beaucoup de fabricants de moquette europ&eacute;ens fournissent un disque James avec chaque coupon de moquette. Renseignez-vous chez votre tapissier!<\/p>","description_de":"<p align="justify">Die James Fleckenscheibe bietet schnelle und einfache L&ouml;sungen f&uuml;r die h&auml;ufigsten frischen Flecken, aber auch f&uuml;r unbekannte&nbsp;und hartn&auml;ckige&nbsp;Flecken. Steht das Internet einmal nicht zur Verf&uuml;gung, so greifen Sie zur&nbsp;James Staindisc. Dank des verst&auml;ndlichen Layouts, erhalten Sie mit der Fleckenscheibe Anleitungen f&uuml;r die Entfernung aller haushalts&uuml;blichen Flecken. Die L&ouml;sungen werden klar und deutlich beschrieben, weshalb die James Fleckenscheibe ein Muss f&uuml;r jeden K&uuml;chenschrank darstellt!<\/p>\n\n<p align="justify">Da die James Fleckenscheibe in zehn Sprachen &uuml;bersetzt wurde, ist sie in ganz Europa ein bekannter Begriff.<\/p>\n\n<p align="justify">Zahlreiche europ&auml;ische Teppichbodenhersteller teilem dem Kunden mit dem Verkauf von Teppichboden eine James Fleckenscheibe aus. Fragen Sie&nbsp;Ihren Fachh&auml;ndler nach der Fleckenscheibe!<\/p>","volume":"11"},{"id":"29","sku":"8030","discount":"0%","price":"23.099000","tax":"1","active":"1","sort_order":"2","image":"https://james.eu/files/large/james-starterset-nl.jpg","categories":[1,2],"name":"James Starterset","name_en":"James Starterset","name_fr":"James Starterset","name_de":"James Starterset","description":"<p align="justify">De James Starterset is een Eerste Hulp Bij Vlekongelukken voor onderhoud van tapijt, karpet en meubelstoffen.<\/p>\n\n<p align="justify">Een kleinformaat van de vlekkenreiniger producten&nbsp;James Vlekkenspray (50 ml), James Vlekkenwonder (100 ml) en het onderhoudsmiddel James Water (100 ml)&nbsp;zijn bijeen verpakt samen met een op de verpakking gedrukte James Vlekkenschijf en een katoenen&nbsp;badstof handdoek&nbsp;in een stevige, hersluitbare kunststof verpakking.<\/p>\n\n<p align="justify">Meer informatie in ons blogbericht &quot;<span rgb=""><a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/blog\/2014\/04\/verpakking-james-starterset-vernieuwd">Verpakking James Starterset vernieuwd<\/a>&quot;<\/span>.<\/p>\n\n<p align="justify">De James Starterset is verkrijgbaar in 10&nbsp;talen.<\/p>\n\n<p align="justify">Liever grotere flessen? Bekijk onze <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/set-james-producten-textiel.html">set James producten voor textiel<\/a>, deze wordt geleverd met&nbsp;een James Vlekkenschijf en badstof handdoekje, beiden gratis.<\/p>","description_en":"<p>The James Starterset is a &quot;first aid kit for&nbsp;stain accidents&quot; for the maintenance of carpet, rug and upholstery.<\/p>\n\n<p>Small sizes of the products James Stainwonder (100 ml), James Stainspray (50&nbsp;ml) and James Water (100 ml) are included together with a on-packaging printed full colour James Staindisc and a cotton cleaning cloth in a sturdy resealable packaging.<\/p>\n\n<p>More information in our blog post &quot;<a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/blog\/2014\/04\/verpakking-james-starterset-vernieuwd">New packaging James Starterset<\/a>&quot;.<\/p>\n\n<p>The James Starterset is available in 10&nbsp;languages.<\/p>\n\n<p>Rather prefer bigger bottles? Have a look at our <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/set-of-james-products-textile.html">set of James products for textile<\/a>, it even comes with a free James Staindisc and cotton cloth.<\/p>","description_fr":"<p>James Starterset, les premiers soins en cas d&#39;accidents de taches sur moquette, tapis et tissu&nbsp;d&#39;ameublement.<\/p>\n\n<p>L&#39;ensemble des produits, James Stainspray (50 ml), James Stainwonder (100 ml)&nbsp;et James Water (100 ml) en petit format, y compris le James&nbsp;Staindisc&nbsp;et un chiffon en coton, emball&eacute;&nbsp;dans un plastique cadeau solide.<\/p>\n\n<p>Plus d&#39;informations dans notre article de blog &quot;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/blog\/2014\/04\/verpakking-james-starterset-vernieuwd">Emballage James Starterset innov&eacute;<\/a>&quot;.<\/p>\n\n<p>Le James Starterset est disponible en 10&nbsp;langues.<\/p>\n\n<p>Plut&ocirc;t des bouteilles plus grandes? Voir notre <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/ensemble-de-produits-james-textile.html">ensemble de produits James pour le textile<\/a>, il est m&ecirc;me livr&eacute;&nbsp;avec un James Staindisc et un chiffon en coton (gratuits).<\/p>","description_de":"<p>Das James Starterset bietet sozusagen Erste Hilfe bei einem Fleckenproblem. Pflegen und reinigen Sie damit Teppiche, Teppichb&ouml;den und M&ouml;belstoffe.<\/p>\n\n<p>Das Starterset&nbsp;im handlichen Geschenkformat enth&auml;lt die Produkte James Stainspray (50 ml), James Stainwonder (100 ml) und James Water (100 ml) in kleinen Verpackungsgr&ouml;&szlig;en sowie eine auf die Verpackung gedruckte James Staindisc und ein Frotteehandtuch.<\/p>\n\n<p>Weitere Informationen in unserer Blogmeldung &quot;<a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/blog\/2014\/04\/verpakking-james-starterset-vernieuwd">Neue Verpackung James Starterset<\/a>&quot;.<\/p>\n\n<p>Das James Starterset ist in zehn Sprachen verf&uuml;gbar.<\/p>\n\n<p>Lieber gr&ouml;&szlig;ere Flaschen? Schauen Sie sich unsere <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kombi-james-produkte-textil.html">Kombi James Produkte f&uuml;r Textil<\/a>&nbsp;an. Sie bekommen au&szlig;erdem kostenlos eine&nbsp;James Fleckenscheibe&nbsp;und ein&nbsp;Frotteehandtuch&nbsp;dabei.<\/p>","volume":"12"},{"id":"30","sku":"2512","discount":"0%","price":"139.669000","tax":"1","active":"1","sort_order":"46","image":"https://james.eu/files/large/james-cleanstar-can.jpg","categories":[9],"name":"James Cleanstar (can)","name_en":"James Cleanstar (can)","name_fr":"James Cleanstar (bidon)","name_de":"James Cleanstar (Kanister)","description":"<p>James Cleanstar is een speciaal reiniger voor een tussentijdse onderhoudsbeurt van tapijten en karpetten.<\/p>\n\n<p>Ontwikkeld voor de tussentijdse verwijdering van loop-pad&nbsp;vervuilingen en vlekken. Te gebruiken voor bonnet padreiniging in combinatie met een laagtoerige eenschijfs-machine (120 tot 180 rpm).<\/p>\n\n<p>Bevat geen kleur- of vezelbeschadigende stoffen, is pH-neutraal, aangenaam geurend, biologisch afbreekbaar en reinigt veilig zonder versnelde vervuiling te veroorzaken.<\/p>\n\n<p>Voor alle kleur- en watervaste vezels. Herstelt de oor-spronkelijke vuilwerende eigenschappen.<\/p>\n\n<p>Tip: de <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/jerrycan-kraan.html">jerrycan kraan<\/a> maakt de can handig in gebruik.<\/p>","description_en":"<p>James Cleanstar is a special cleaner for the periodic maintenance of carpets and rugs.<\/p>\n\n<p>It was developed for the periodic removal of walkways and stains. Can be used for bonnet pad cleaning in combination with low speed, single pad machines (120 till 180 rpm).<\/p>\n\n<p>Does not contain any colour or fibre destroying chemicals, is pH neutral, freshly scented, biodegradable and cleans safely without causing accelerated resoiling.<\/p>\n\n<p>For all colour and waterproof fibres. Restores the original dirt repellant quality.<\/p>\n\n<p>Tip: the&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/jerrycan-tap.html">Jerrycan tap<\/a> is great for easy usage.<\/p>","description_fr":"<p>James CleanStar est un nettoyant sp&eacute;cial pour une r&eacute;vision int&eacute;rimaire de moquettes et tapis.<\/p>\n\n<p>D&eacute;velopp&eacute; pour l&#39;&eacute;limination int&eacute;rimaire de salissures de passages et de taches. &Agrave; utiliser pour nettoyage &agrave; bonnet pad en combinaison avec une machine mono-disque &agrave; r&eacute;gime bas (120 &agrave; 180 rpm).<\/p>\n\n<p>Ne contient pas de mat&eacute;riaux endommageant couleurs ou fibres, est pH neutre avec une odeur agr&eacute;able,&nbsp;biod&eacute;gradable et nettoie sans risque et sans causer acc&eacute;l&eacute;ration d&#39;encrassement.<\/p>\n\n<p>Pour toutes fibres grand teint et r&eacute;sistantes &agrave; l&#39;eau. Redresse les caract&eacute;ristiques repoussant la poussi&egrave;re originelles.<\/p>\n\n<p>Conseil: le <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/jerrycan-robinet-bouchon.html">jerrycan robinet bouchon<\/a>&nbsp;rend le bidon pratique &agrave; utiliser.<\/p>","description_de":"<p>James CleanStar ist ein Spezialreiniger f&uuml;r Teppiche und Teppichb&ouml;den.<\/p>\n\n<p>James CleanStar wurde speziell f&uuml;r die Zwischenreinigung entwickelt und entfernt Laufstra&szlig;en und Flecken. Es wird f&uuml;r die Bonnet-Padreinigung in Kombination mit einer Einscheibenmaschine bei niedriger Drehzahl (120 bis 180 rpm) verwendet.<\/p>\n\n<p>Es beinhaltet keine Farbstoffe, ist materialbest&auml;ndig, pH-neutral, frisch duftend&nbsp;und biologisch abbaubar. Es reinigt gr&uuml;ndlich, eine schnelle Wiederanschmutzung wird verhindert.<\/p>\n\n<p>Es ist f&uuml;r alle farb- und wasserechten Fasern geeignet und stellt deren schmutzabweisenden Eigenschaften wieder her.<\/p>\n\n<p>Tipp: mit dem <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kanister-auslaufhahn.html">Kanister Auslaufhahn<\/a> k&ouml;nnen Sie den&nbsp;Kanister&nbsp;bequem bedienen.<\/p>","volume":"8"},{"id":"32","sku":"2515","discount":"0%","price":"114.876000","tax":"1","active":"1","sort_order":"47","image":"https://james.eu/files/large/james-cleantop-10l.jpg","categories":[9],"name":"James Cleantop (can)","name_en":"James Cleantop (can)","name_fr":"James Cleantop (bidon)","name_de":"James Cleantop (Kanister)","description":"<p>James Cleantop is een inweekmiddel voor zwaar vervuilde oppervlakken, looppaden en hardnekkige vlekken in schoonloopmatten. Het product is aangenaam geparfumeerd, werkt deodoriserend, is biologisch afbreekbaar en haalt de oorspronkelijke kleur weer op.<\/p>\n\n<p>James Cleantop dient altijd in combinatie met een sproei-extractiemachine te worden gebruikt.<\/p>\n\n<p>Tip: de <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/jerrycan-kraan.html">jerrycan kraan<\/a> maakt de can handig in gebruik.<\/p>","description_en":"<p>James Cleantop is a soaking product for heavily soiled areas, walkways and persistent stains in door mats. It restores the original color, has a pleasant odor, is deodorising and biodegradable.<\/p>\n\n<p>Always use James Cleantop in combination with a spray-extraction machine.<\/p>\n\n<p>Tip: the&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/jerrycan-tap.html">Jerrycan tap<\/a> is great for easy usage.<\/p>","description_fr":"<p>James CleanTop est un produit &agrave; tremper pour surfaces extr&ecirc;mement encrass&eacute;es, passages et taches tenaces dans tapis de propret&eacute;. Le produit est agr&eacute;ablement parfum&eacute;, d&eacute;sodorisant, biod&eacute;gradable, et redresse la couleur originelle.<\/p>\n\n<p>Toujours utiliser James CleanTop en combinaison avec une machine injection-extraction.<\/p>\n\n<p>Conseil: le <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/jerrycan-robinet-bouchon.html">jerrycan robinet bouchon<\/a>&nbsp;rend le bidon pratique &agrave; utiliser.<\/p>","description_de":"<p>James CleanTop ist ein Einweichmittel f&uuml;r stark verschmutzte Oberfl&auml;chen, Laufstra&szlig;en und hartn&auml;ckige Flecken in Teppichb&ouml;den und Schmutzfangmatten. Das Produkt hat einen angenehmen Duft, wirkt deodorisierend, ist biologisch abbaubar und stellt die urspr&uuml;ngliche Farbe wieder her.<\/p>\n\n<p>James CleanTop wird immer in Kombination mit einer Reinigung mittels Spr&uuml;hextraktion verwendet.<\/p>\n\n<p>Tipp: mit dem <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kanister-auslaufhahn.html">Kanister Auslaufhahn<\/a> k&ouml;nnen Sie den&nbsp;Kanister&nbsp;bequem bedienen.<\/p>","volume":"8"},{"id":"33","sku":"1815","discount":"0%","price":"247.107000","tax":"1","active":"1","sort_order":"42","image":"https://james.eu/files/large/james-vezelbeschermer-eco.jpg","categories":[9],"name":"James Vezelbeschermer Eco","name_en":"James Fibre Protector Eco","name_fr":"James Fibre Protector Eco","name_de":"James Fibre Protector Eco","description":"<p>James Vezelbeschermer Eco is een unieke vezelbeschermer welke vrij is van fluorcarbonen. Het is zelfs voedselveilig en voorzien van &Ouml;kotex 100 certificering voor de veiligheid van mens, dier en milieu.<\/p>\n\n<p>Het product is op alle natuurlijke en synthetische materialen toe te passen, doch James adviseert&nbsp;enkel het gebruik op gevoeligere materialen als viscose, zijde, bamboe, brandnetel, katoen, etc. Deze materialen hebben baat bij een vezelbeschermer, terwijl de synthetische en wollen vezels beter niet beschermd kunnen worden. Bij vlekverwijdering&nbsp;op deze materialen heeft u meer baat bij het niet behandelen van het oppervlak, met de juiste <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/set-james-producten-textiel.html">James producten<\/a> bent u dan in staat om meer vlekken succesvol te verwijderen.<\/p>\n\n<p>Het verbruik is 30-100ml \/ m&sup2; (afhankelijk van de absorbtie van het materiaal) en een extra 10ml \/ m&sup2; per centimer dikte van het materiaal. Bij de aanbevolen materialen zult u dus ongeveer 100 - 200 m&sup2; kunnen behandelen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het productinformatieblad, zie onderstaand de link naar dit document.<\/p>\n\n<p>Tip: de <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/jerrycan-kraan.html">jerrycan kraan<\/a> maakt de can handig in gebruik.<\/p>","description_en":"<p>James Fibre&nbsp;Protector Eco is a unique fibre protector that is free of fluorocarbons. It is even food safe and has &Ouml;kotex 100 certification for the safety of humans, animals and the environment.<\/p>\n\n<p>The product can be used on all natural and synthetic materials, but James only recommends the use on more sensitive materials such as viscose, silk, bamboo, nettle, cotton, etc. These materials benefit from a fibre protector, while the synthetic and woolen fibres better cannot be protected. With stain removal on these materials you will benefit more from not treating the surface and with the right <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/set-of-james-products-textile.html">James products<\/a> you will be able to successfully remove more stains.<\/p>\n\n<p>The consumption is 30-100ml \/ m&sup2; (depending on the absorption of the material) and an additional 10ml \/ m&sup2; per centimer thickness of the material. With the recommended materials you will therefore be able to treat approximately 100 - 200 m&sup2;.<\/p>\n\n<p>Tip: the&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/jerrycan-tap.html">Jerrycan tap<\/a> is great for easy usage.<\/p>","description_fr":"<p>James Fibre Protection Eco est un protecteur de fibres unique qui ne contient pas de fluorocarbures. Il est m&ecirc;me s&ucirc;r pour les aliments et poss&egrave;de la certification &Ouml;kotex 100 pour la s&eacute;curit&eacute; des hommes, des animaux et de l&#39;environnement.<\/p>\n\n<p>Le produit peut &ecirc;tre appliqu&eacute; sur tous les mat&eacute;riaux naturels et synth&eacute;tiques, mais James ne recommande l&#39;utilisation que sur des mat&eacute;riaux plus sensibles tels que la viscose, la soie, le bambou, l&#39;ortie, le coton, etc. Ces mat&eacute;riaux b&eacute;n&eacute;ficient d&#39;un protecteur de fibres, tandis qu&rsquo;il vaut mieux ne pas prot&eacute;ger les fibres synth&eacute;tiques et la laine. L&#39;&eacute;limination des taches sur ces mat&eacute;riaux vous sera plus profitable en ne pas traitant la surface. Avec les bons <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/ensemble-de-produits-james-textile.html">produits James<\/a> vous pourrez alors &eacute;liminer avec succ&egrave;s davantage de taches.<\/p>\n\n<p>La consommation est de 30-100 ml \/ m&sup2; (selon l&#39;absorption du mat&eacute;riau) et de 10 ml \/ m&sup2; suppl&eacute;mentaires par centim&egrave;tre d&#39;&eacute;paisseur du mat&eacute;riau. Avec les mat&eacute;riaux recommand&eacute;s, vous pourrez donc traiter environ 100 &agrave; 200 m&sup2;. Pour plus d&#39;informations veuillez-vous r&eacute;f&eacute;rer &agrave; la fiche technique du produit, voir le lien vers ce document ci-dessous.<\/p>\n\n<p>Conseil: le <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/jerrycan-robinet-bouchon.html">jerrycan robinet bouchon<\/a>&nbsp;rend le bidon pratique &agrave; utiliser.<\/p>","description_de":"<p>James Faserschutz Eco ist ein einzigartiger Faserschutz, der frei von Fluorkohlenstoffen ist. Sogar lebensmittelecht und die &Ouml;kotex 100 Zertifizierung f&uuml;r die Sicherheit von Mensch, Tier und Umwelt.<\/p>\n\n<p>Das Produkt kann auf allen nat&uuml;rlichen und synthetischen Materialien angewendet werden, James empfiehlt jedoch nur die Anwendung auf empfindlicheren Materialien wie Viskose, Seide, Bambus, Brennnessel, Baumwolle usw. Diese Materialien profitieren von einem Faserschutz, w&auml;hrend die Synthetik- und Wollfasern besser nicht gesch&uuml;tzt werden. Die Fleckenentfernung auf diesen Materialien wird Ihnen mehr Nutzen bringen, wenn Sie die Oberfl&auml;che nicht behandeln. Mit den richtigen <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kombi-james-produkte-textil.html">James Produkten<\/a> k&ouml;nnen Sie dann mehr Flecken erfolgreich entfernen.<\/p>\n\n<p>Der Verbrauch betr&auml;gt 30-100 ml \/ m&sup2; (je nach Absorption des Materials) und zus&auml;tzlich 10 ml \/ m&sup2; pro Zentimeter Dicke des Materials. Bei den empfohlenen Materialien k&ouml;nnen Sie also etwa 100 - 200 m&sup2; behandeln. Weitere Informationen finden Sie auf dem Produktdatenblatt, siehe untenstehenden Link zu diesem Dokument.<\/p>\n\n<p>Tipp: mit dem <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kanister-auslaufhahn.html">Kanister Auslaufhahn<\/a> k&ouml;nnen Sie den&nbsp;Kanister&nbsp;bequem bedienen.<\/p>","volume":"8"},{"id":"34","sku":"8061","discount":"0%","price":"0.785000","tax":"1","active":"1","sort_order":"27","image":"https://james.eu/files/large/handdoekje-gevouwen.jpg","categories":[1,2,3,4,5],"name":"Badstof handdoekje","name_en":"Cotton cloth","name_fr":"Chiffon en coton","name_de":"Frotteehandtuch","description":"<p>Een wit, katoenen badstof handdoekje van 30x30cm.<\/p>\n\n<p>Ideaal voor de toepassing van bijvoorbeeld <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-water.html">James Water<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-vlekkenspray.html">James Vlekkenspray<\/a>&nbsp;en <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-remover.html">James Remover<\/a>.<\/p>","description_en":"<p>A cotton cloth of 30x30cm.<\/p>\n\n<p>Ideal for the application of for instance <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-stainspray.html">James Stainspray<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-water.html">James Water<\/a> and <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-remover.html">James Remover<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>Un chiffon en coton de 30x30cm<\/p>\n\n<p>Id&eacute;al pour l&#39;application de l&#39;exemple <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-stainspray.html">James Stainspray<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-water.html">James Water<\/a> et <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-remover.html">James Remover<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>Ein Frotteehandtuch von 30x30cm aus 100% Baumwolle.<\/p>\n\n<p>Ideal zur Anwendung von zum Beispiel <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-stainspray.html">James Stainspray<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-water.html">James Water<\/a> und <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-remover.html">James Remover<\/a>.<\/p>","volume":"11"},{"id":"35","sku":"8045","discount":"0%","price":"8.264000","tax":"1","active":"1","sort_order":"30","image":"https://james.eu/files/large/james-microvezel-handpad-pad.jpg","categories":[2,1],"name":"James Microvezel Handpad","name_en":"James Microfibre Handpad","name_fr":"James Microfibre Handpad","name_de":"James Microfibre Handpad","description":"<p>De James Microvezel handpad is&nbsp;uitermate geschikt voor het inmasseren van onder andere&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-cleanmaster.html">James Cleanmaster<\/a>, waarmee het reinigend vermogen ervan op tapijt en meubelstoffen wordt ge&iuml;ntensiveerd.<\/p>\n\n<p>De James Microvezel handpad heeft een hoge slijtweerstand en kan middels de&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-handpad-houder.html">James Handpad Houder<\/a>&nbsp;gebruikt worden. De tweekleurige handpad heeft een groot vuilopnemend vermogen en is machinaal uitwasbaar tot 60 graden Celcius.<\/p>\n\n<p>Formaat: 12 x 25 cm (4.7 x 9.8 inch)<\/p>","description_en":"<p>By using the James Microfibre Handpad, the cleaning ability of <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-cleanmaster.html">James Cleanmaster<\/a> on carpet and upholstery is intensified.<\/p>\n\n<p>The two-colored James Microfibre Handpad&nbsp;can pick up&nbsp;large amounts of dirt, is very durable and can be used with a handle. It may be machine washed until 60 degrees Celsius.<\/p>\n\n<p>Size: 12 x 25 cm (4.7 x 9.8 inches)<\/p>","description_fr":"<p>Avec le James Microfibre Handpad&nbsp;la puissance nettoyante de <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-cleanmaster.html">James Cleanmaster<\/a> sur moquette et tissus d&#39;ameublement peut &ecirc;tre intensifi&eacute;e.<\/p>\n\n<p>Le James Microfibre Handpad &agrave; main poss&egrave;de une haute r&eacute;sistance d&#39;usure et peut &ecirc;tre utilis&eacute; au moyen d&#39;un support. Le pad bicolore poss&egrave;de une grande puissance absorbante. Le pad est lavable &agrave; la machine jusqu&#39;&agrave; 60&deg; Celsius.<\/p>\n\n<p>Format: 12 x 25 cm (4.7 x 9.8 pouces)<\/p>","description_de":"<p>Durch Verwendung des James Microfibre Handpad&nbsp;(aus Mikrofasern) wird eine erh&ouml;hte Reinigungsleistung von <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-cleanmaster.html">James Cleanmaster<\/a> auf Teppichen und M&ouml;belstoffen erzielt. Das James Microfibre Handpad l&auml;sst sich in der Waschmaschine bis 60&deg;C waschen und wird an einen speziellen Halter f&uuml;r Handpads befestigt.<\/p>\n\n<p>Das James Microfibre Handpad&nbsp;hat einen hohen Reibungswiderstand und wird an einen entsprechenden Halter befestigt. Das zweifarbige Pad zeichnet sich durch die Eigenschaft, besonders viel Schmutz aufnehmen zu k&ouml;nnen, aus und ist extrem robust.<\/p>\n\n<p>Abma&szlig;e: 12 x 25 cm<\/p>","volume":"11"},{"id":"37","sku":"2470","discount":"0%","price":"45.455000","tax":"1","active":"1","sort_order":"49","image":"https://james.eu/files/large/james-queen-bonnet-pad.jpg","categories":[9],"name":"James Queen Bonnet Pad","name_en":"James Queen Bonnet Pad","name_fr":"James Queen Bonnet Pad","name_de":"James Queen Bonnet Pad","description":"<p>De James Queen Bonnet Pad is samengesteld uit een combinatie van polyester\/rayonvezels met nylon strepen. Het heeft een lage weerstand en een groot vuilopnemend vermogen. Gebruik de pad bij voorkeur in combinatie met James Cleanstar.<\/p>\n\n<p>De James Queen Bonnet Pad is dubbelzijdig te gebruiken en machinaal uitwasbaar tot 60&deg;C. Tijdens het werken met de pad wordt de tapijtpool weer opgeborsteld.<\/p>\n\n<p>Formaat: 43 cm (17 inch).<\/p>","description_en":"<p>The James Queen Bonnet Pad is made out of a combination of polyester\/rayon fibres with nylon stripes. It has little resistence and can pick up large amounts of dirt. Preferably use it in combination with James Cleanstar.<\/p>\n\n<p>The James Queen Bonnet Pad can be used on both sides and is machine washable until 60&deg;C. Whilst using the pad, the carpet pole is brushed up again.<\/p>\n\n<p>Size: 43 cm (17 inches).<\/p>","description_fr":"<p>Le James Queen Bonnet Pad est compos&eacute; d&#39;une combinaison de fibres polyester\/rayon avec rayures nylon. Le James Queen Bonnet Pad poss&egrave;de une r&eacute;sistance basse et une grande puissance absorbante. Utiliser de pr&eacute;f&eacute;rence en combinaison avec James Cleanstar.<\/p>\n\n<p>Le James Queen Bonnet Pad s&#39;utilise bilat&eacute;ral et est lavable &agrave; la machine jusqu&#39;&agrave; 60&deg;C. En travaillant avec le pad, en brossant le p&ocirc;le de la moquette se redresse.<\/p>\n\n<p>Format: 43 cm (17 pouces).<\/p>","description_de":"<p>Das James Queen Bonnet Pad besteht aus einer Kombination von Polyester- und Kunstseidefasern sowie Nylonstreifen. Es zeichnet sich durch einen niedrigen Widerstand und die Eigenschaft, besonders viel Schmutz aufnehmen zu k&ouml;nnen, aus. Verwenden Sie es vorzugsweise in Kombination mit James Cleanstar.<\/p>\n\n<p>Das James Bonnet Pad kann beidseitig verwendet und in der Waschmaschine bei maximal 60&deg;C gewaschen werden. Das Pad bewirkt das Aufb&uuml;rsten des Teppichpols.<\/p>\n\n<p>Abma&szlig;e: 43 cm (17 inch).<\/p>","volume":"11"},{"id":"38","sku":"James Cleanstar voor geweven PVC vloer","discount":"0%","price":"0.000000","tax":"1","active":"0","sort_order":"40","image":"","categories":[],"name":"James Cleanstar voor geweven PVC vloer","name_en":"James Cleanstar voor geweven PVC vloer","name_fr":"James Cleanstar voor geweven PVC vloer","name_de":"James Cleanstar voor geweven PVC vloer","description":"","description_en":"","description_fr":"","description_de":"","volume":""},{"id":"69","sku":"2816","discount":"0%","price":"11.983000","tax":"1","active":"1","sort_order":"35","image":"https://james.eu/files/large/2816.png","categories":[12,1],"name":"Sebo stofzuigzakken Evolution 300\/350\/450","name_en":"Sebo vacuum bags Evolution 300\/350\/450","name_fr":"Sebo sacs d'aspirateur Evolution 300\/350\/450","name_de":"Sebo Vakuumbeutel Evolution 300\/350\/450","description":"<p>De officici&euml;le Sebo stofzuigzakken, met de volgende kenmerken:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Pak &agrave; 10 stuks<\/li>\n <li>3 lagen lucht filtering<\/li>\n <li>Voor Sebo Evolution 300\/350\/450 serie, 360\/460,&nbsp;BS 36\/46<\/li>\n <li>Gemakkelijk te installeren<\/li>\n <li>Sebo artikelnummer: 1055<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nDe perfecte combinatie voor de <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/stofzuigers">Sebo Evolution stofzuigers<\/a>.<\/p>","description_en":"<p>The official Sebo filter bags, with the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Pack of 10 filter bags<\/li>\n <li>3 layer air filtration bag<\/li>\n <li>Fits Sebo Evolution 300\/350\/450 series, 360\/460,&nbsp;BS 36\/46<\/li>\n <li>Easy to fit<\/li>\n <li>Sebo article number: 1055<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nThe perfect match to the <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/vacuum-cleaners">Sebo Evolution vacuum cleaners<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>The official Sebo filter bags, with the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Pack of 10 filter bags<\/li>\n <li>3 layer air filtration bag<\/li>\n <li>Fits Sebo Evolution 300\/350\/450 series, 360\/460,&nbsp;BS 36\/46<\/li>\n <li>Easy to fit<\/li>\n <li>Sebo article number: 1055<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nThe perfect match to the <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/aspirateurs">Sebo Evolution vacuum cleaners<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>Die offizielle Sebo Filtert&uuml;ten, mit den folgenden Merkmalen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Karton &agrave; 10 Filtert&uuml;ten<\/li>\n <li>3 Lagige&nbsp;Luftfilterbeutel<\/li>\n <li>F&uuml;r Sebo Evolution 300\/350\/450 Serie, 360\/460,&nbsp;BS 36\/46<\/li>\n <li>Einfache Installation<\/li>\n <li>Sebo Artikelnummer: 1055<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nDie perfekte Kombination zu die <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/staubsaugern">Sebo Evolution Staubsaugern<\/a>.<\/p>","volume":"11"},{"id":"41","sku":"2947","discount":"0%","price":"0.000000","tax":"1","active":"0","sort_order":"50","image":"https://james.eu/files/large/james-katoenen-pad.jpg","categories":[9],"name":"James Katoenen Pad","name_en":"James Cotton Pad","name_fr":"James Cotton Pad","name_de":"James Cotton Pad","description":"<p>Met de James Katoenen Pad kan het reinigend vermogen van James Cleanmaster op tapijten en karpetten worden ge&iuml;ntensiveerd. Voor padreiniging, gebruik het bij voorkeur in combinatie met James Cleanstar.<\/p>\n\n<p>De James Katoenen Pad heeft een zeer groot vuil opnemend vermogen en is bijzonder sterk. De pad kan tweezijdig gebruikt worden en is machinaal uitwasbaar tot 90&deg;C.<\/p>\n\n<p>Formaat: 43 cm (17 inch).<\/p>","description_en":"<p>By using the James Cotton Pad, the cleaning ability of James Cleanmaster on carpets and rugs is further intensified. For pad cleaning, preferably use it in combination with James Cleanstar.<\/p>\n\n<p>It can pick up very large amounts of dirt and is very durable. It can be used on both sides and can be machine washed up until 90&deg;C.<\/p>\n\n<p>Size: 43 cm (17 inches).<\/p>","description_fr":"<p>Avec le James Cotton Pad (en coton) la puissance nettoyante de James Cleanmaster sur tapis et moquette peut &ecirc;tre intensifi&eacute;e. Pour le nettoyage de tapis, utiliser de pr&eacute;f&eacute;rence en combinaison avec James Cleanstar.<\/p>\n\n<p>Le James Cotton Pad poss&egrave;de une plus&nbsp;grande puissance absorbante et est particuli&egrave;rement solide. Le pad est lavable &agrave; la machine jusqu&#39;&agrave; 90&deg;C.<\/p>\n\n<p>Format: 43 cm (17 pouces).<\/p>","description_de":"<p>Mit dem James Cotton Pad aus Baumwolle wird eine erh&ouml;hte Reinigungsleistung von James Cleanmaster auf Teppichen und Teppichb&ouml;den erzielt. F&uuml;r Padreinigung, verwenden Sie es vorzugsweise in Kombination mit James Cleanstar.<\/p>\n\n<p>Das James Cotton Pad hat eine sehr gro&szlig;e Schmutzaufnahmekapazit&auml;t und ist sehr robust. Es ist beidseitig verwendbar und kann in der Waschmaschine bis 90&deg;C gewaschen werden.<\/p>\n\n<p>Abma&szlig;e: 43 cm (17 inch).<\/p>","volume":"11"},{"id":"42","sku":"2277","discount":"0%","price":"0.000000","tax":"1","active":"0","sort_order":"41","image":"https://james.eu/files/large/james-lino-wiswas-10l.jpg","categories":[9],"name":"James Lino Wiswas","name_en":"James Clean & Polish","name_fr":"James Clean & Polish","name_de":"James Clean & Polish","description":"<p>\n James Lino Wiswas is speciaal ontwikkelt voor linoleum en marmoleum vloeren. Het biedt reiniging en onderhoud in één product en herstelt krassen en strepen.<\/p>\n<p>\n James Lino Wiswas bevat hoogwaardige onderhouds-componenten en wordt toegepast voor de dagelijkse reiniging van linoleum en marmoleum vloeren die behandeld zijn met James Zijdemat of James Extra Glans.<\/p>","description_en":"<p>\n James Clean &amp; Polish is especially devised for linoleum en marmoleum floors. It offers cleaning and maintenance in a single product and can restore scratches and stripes.<\/p>\n<p>\n James Clean &amp; Polish contains high quality maintenance components. It is used for the daily cleaning of linoleum and marmoleum floors that are treated with James Semi Gloss or James Extra Gloss.<\/p>","description_fr":"<p>\n James Clean &amp; Polish est particulièrement conçu pour les sols en linoléum et en marmoleum. Le produit vous offre le nettoyage et l'entretien en un seul produit, et peut remettre en état les éraflures et les rayures.<\/p>\n<p>\n James Clean &amp; Polish contient des composants de maintenance de haute qualité. Le produit est utilisé pour le nettoyage quotidien des sols en linoléum et en marmoleum qui ont été traités avec James Semi Gloss ou James Extra Gloss.<\/p>","description_de":"<p>\n James Clean &amp; Polish ist ein Spezialreiniger für Linoleum- und Marmoleumböden. Es bietet Reinigung und Pflege in einem Product und kann Kratzer und Streifen wiederherstellen.<\/p>\n<p>\n James Clean &amp; Polish enthält hochwertige Pflegekomponenten und eignet sich für die tägliche Reinigung von Linoleum und Marmoleum, die mit James Semi Gloss oder James Extra Gloss versiegelt wurden.<\/p>","volume":"8"},{"id":"43","sku":"2478","discount":"0%","price":"45.455000","tax":"1","active":"1","sort_order":"51","image":"https://james.eu/files/large/james-microvezel-pad.jpg","categories":[9],"name":"James Microvezel Pad","name_en":"James Microfibre Pad","name_fr":"James Microfibre Pad","name_de":"James Microfibre Pad","description":"<p>Met de James Microvezel Pad kan het reinigend vermogen van James Cleanmaster op tapijten en karpetten worden ge&iuml;ntensiveerd. Voor padreiniging, gebruik het bij voorkeur in combinatie met James Cleanstar.<\/p>\n\n<p>De James Microvezel Pad heeft een groot vuil opnemend vermogen en is bijzonder sterk. De pad kan tweezijdig gebruikt worden en is machinaal uitwasbaar tot 60&deg;C.<\/p>\n\n<p>Formaat: 43 cm (17 inch).<\/p>","description_en":"<p>By using the James Microfibre Pad, the cleaning ability of James Cleanmaster on carpets and rugs is further intensified. For pad cleaning, preferably use it in combination with James Cleanstar.<\/p>\n\n<p>It can pick up large amounts of dirt and is very durable. It can be used on both sides and can be machine washed up until 60&deg;C.<\/p>\n\n<p>Size: 43 cm (17 inches).<\/p>","description_fr":"<p>Avec le James Microfibre Pad la puissance nettoyante de James Cleanmaster sur tapis et moquette peut &ecirc;tre intensifi&eacute;e. Pour le nettoyage de tapis, utiliser de pr&eacute;f&eacute;rence en combinaison avec James Cleanstar.<\/p>\n\n<p>Le James Microfibre Pad poss&egrave;de une grande puissance absorbante et est particuli&egrave;rement solide. Le pad est lavable &agrave; la machine jusqu&#39;&agrave; 60&deg;C.<\/p>\n\n<p>Format: 43 cm (17 pouces).<\/p>","description_de":"<p>Durch Verwendung des James Microfibre Pads aus Mikrofasern wird eine erh&ouml;hte Reinigungsleistung von James Cleanmaster auf Teppichen und Teppichb&ouml;den erzielt. F&uuml;r Padreinigung, verwenden Sie es vorzugsweise in Kombination mit James Cleanstar.<\/p>\n\n<p>Das James Microfibre Pad hat eine gro&szlig;e Schmutzaufnahmekapazit&auml;t und ist sehr robust. Es ist beidseitig verwendbar und kann in der Waschmaschine bis 60&deg;C gewaschen werden.<\/p>\n\n<p>Abma&szlig;e: 43 cm (17 inch).<\/p>","volume":"11"},{"id":"44","sku":"2425","discount":"0%","price":"0.000000","tax":"1","active":"0","sort_order":"48","image":"https://james.eu/files/large/james-sulfan-10l.jpg","categories":[9],"name":"James Sulfan","name_en":"James Sulfan","name_fr":"James Sulfan","name_de":"James Sulfan","description":"<p>James Sulfan is een sterk geconcentreerde reiniger met een breed toepassingsgebied. Het reinigt, ontvet, ontkalkt, en verwijdert de zwaarste vervuilingen.<\/p>\n\n<p>James Sulfan is bij uitstek geschikt voor de reiniging van geoxideerde metalen, gecorrodeerd aluminium, vervuilde gevels en zwembadperrons.<\/p>","description_en":"<p>James Sulfan is a highly concentrated cleaner with a broad field of application. It cleans, degreases, decalcifies and removes the heaviest soiling.<\/p>\n\n<p>James Sulfan is ideally suited for the cleaning of oxidized metal, corroded aluminum, contaminated facades and swimming platforms.<\/p>","description_fr":"<p>James Sulfan est un nettoyant fortement concentr&eacute; avec un large domaine d&#39;application. Le produit nettoie, d&eacute;graisse, d&eacute;tartre, et enl&egrave;ve les salet&eacute;s les plus difficiles.<\/p>\n\n<p>James Sulfan convient parfaitement pour le nettoyage des m&eacute;taux oxyd&eacute;s, de l&rsquo;aluminium corrod&eacute;, des fa&ccedil;ades crasseuses et des plates-formes de piscine.<\/p>","description_de":"<p>James Sulfan ist ein stark konzentriertes Reinigungsmittel f&uuml;r ein breites Anwendungsgebiet. Es reinigt, entfettet, entkalkt und entfernt selbst die hartn&auml;ckigsten Verschmutzungen.<\/p>\n\n<p>James Sulfan ist hervorragend geeignet f&uuml;r die Reinigung von oxidierten Metallen, korrodiertem Aluminium, verschmutzte Au&szlig;enw&auml;nde und Schwimmbadr&auml;nder.<\/p>","volume":"8"},{"id":"46","sku":"8043","discount":"0%","price":"16.488000","tax":"1","active":"1","sort_order":"28","image":"https://james.eu/files/large/james-microvezel-handpad-houder-met-pad.jpg","categories":[2,1],"name":"James Handpad Houder & James Microvezel Handpad","name_en":"James Handpad Holder & James Microfibre Handpad","name_fr":"James Handpad Holder & James Microfibre Handpad","name_de":"James Handpad Holder & James Microfibre Handpad","description":"<p>De James Handpad Houder &amp; James Microvezel Handpad is een combinatie van twee producten:<\/p>\n\n<ul>\n <li>E&eacute;n James Handpad Houder<\/li>\n <li>E&eacute;n James Microvezel Handpad<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nDe <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-handpad-houder.html">James Handpad Houder<\/a> is een kwalitatief goede houder voor verschillende handpads. Door de vele kleine haakjes blijven pads goed op hun plaats zitten tijdens gebruik.<\/p>\n\n<p>De <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-microvezel-handpad.html">James Microvezel Handpad<\/a> is de handpad die we standaard aanbieden, daar deze uitermate geschikt is voor het inmasseren van onder andere <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-cleanmaster.html">James Cleanmaster<\/a>.<\/p>\n\n<p>Formaat: 12 x 25 cm (4.7 x 9.8 inch)<\/p>","description_en":"<p>The James Handpad Holder &amp; James Microfibre Handpad is a combination of two products:<\/p>\n\n<ul>\n <li>One James Handpad Holder<\/li>\n <li>One James Microfibre Handpad<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nThe <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-handpad-holder.html">James Handpad Holder<\/a> is a good quality holder for different handpads. Thanks to the many small hooks, the pads stay perfectly in place during use.<\/p>\n\n<p>The <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-microfibre-handpad.html">James Microfibre Handpad<\/a> is the handpad which we offer as a standard accessory, because it is extremely fit to rub in a.o. James Cleanmaster.<\/p>\n\n<p>Size: 12 x 25 cm (4.7 x 9.8 inches)<\/p>","description_fr":"<p>Le James Handpad Holder &amp; le James Microfibre Handpad sont une combinaison de deux produits:<\/p>\n\n<ul>\n <li>un James Handpad Holder<\/li>\n <li>un James Microfibre Handpad<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nLe <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-handpad-holder.html">James Handpad Holder<\/a>&nbsp;est un support de qualit&eacute; pour diff&eacute;rentes sortes de pads. Par les nombreux petits crochets les pads restent parfaitement en place pendant l&#39;emploi.<\/p>\n\n<p>Le <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-microfibre-handpad.html">James Microfibre Handpad<\/a> est le pad que nous offrons par d&eacute;faut, c&rsquo;est qu&rsquo;il est parfait pour frictionner entre autres James Cleanmaster.<\/p>\n\n<p>Format : 12 x 25 cm (4,7 x 9,8 pouces)<\/p>","description_de":"<p>Der James Handpad Holder &amp; das James Microfibre Handpad sind eine Kombination von zwei Produkten:<\/p>\n\n<ul>\n <li>ein James Handpad Holder<\/li>\n <li>ein James Microfibre Handpad<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nDer <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-handpad-holder.html">James Handpad Holder<\/a> ist ein qualitativ hochwertiger Halter f&uuml;r unterschiedliche Handpads. Durch die vielen kleinen H&auml;kchen bleiben die Pads&nbsp;w&auml;hrend der Anwendung sicher am Platz.<\/p>\n\n<p>Das <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-microfibre-handpad.html">James Microfibre Handpad<\/a> ist das Handpad, das&nbsp;wir standard anbieten, weil es perfekt f&uuml;r das Einmassieren von unter anderem James Cleanmaster ist.<\/p>\n\n<p>Format: 12 x 25 cm (4.7 x 9,8 Zoll)<\/p>","volume":"11"},{"id":"47","sku":"8044","discount":"0%","price":"8.264000","tax":"1","active":"1","sort_order":"29","image":"https://james.eu/files/large/james-microvezel-handpad-houder.jpg","categories":[1,2],"name":"James Handpad Houder","name_en":"James Handpad Holder","name_fr":"James Handpad Holder","name_de":"James Handpad Holder","description":"<p>De James Handpad houder is een kwalitatief goede houder voor verschillende handpads. Door de vele kleine haakjes blijven pads goed op hun plaats zitten tijdens gebruik.<\/p>\n\n<p>Voor gebruik in combinatie met de <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-microvezel-handpad.html">James Microvezel handpad<\/a>, samen uitermate geschikt is voor het inmasseren van onder andere <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-cleanmaster.html">James Cleanmaster<\/a>.<\/p>\n\n<p>Formaat: 12 x 25 cm (4.7 x 9.8 inch)<\/p>","description_en":"<p>The James Handpad Holder is a good quality holder for different handpads. Thanks to the many small hooks, the pads stay perfectly in place during use.<\/p>\n\n<p>To be used in combination with the&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-microfibre-handpad.html">James Microfibre Handpad<\/a>; together very capable of applying&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-cleanmaster.html">James Cleanmaster<\/a>&nbsp;for an optimal cleaning result.<\/p>\n\n<p>Size: 12 x 25 cm (4.7 x 9.8 inches)<\/p>","description_fr":"<p>Le James Handpad Holder est un support de qualit&eacute; pour diff&eacute;rentes sortes de pads. Par les nombreux petits crochets les pads restent parfaitement en place pendant l&#39;emploi.<\/p>\n\n<p>Pour employer en combinaison avec le <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-microfibre-handpad.html">James Microfibre Handpad<\/a>; ensemble parfait pour frictionner entre autres <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-cleanmaster.html">James Cleanmaster<\/a>.<\/p>\n\n<p>Format : 12 x 25 cm (4,7 x 9,8 pouces)<\/p>","description_de":"<p>Der James Handpad Holder ist ein qualitativ hochwertiger Halter f&uuml;r unterschiedliche Handpads. Durch die vielen kleinen H&auml;kchen bleiben die Pads sicher am Platz w&auml;hrend der Anwendung.<\/p>\n\n<p>F&uuml;r den Einsatz in Kombination mit dem <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-microfibre-handpad.html">James Microfibre Handpad<\/a>; zusammen ideal f&uuml;r das Einmassieren von unter anderem <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-cleanmaster.html">James Cleanmaster<\/a>.<\/p>\n\n<p>Format: 12 x 25 cm (4.7 x 9,8 Zoll)<\/p>","volume":"11"},{"id":"49","sku":"9036","discount":"0","price":"37.149000","tax":"1","active":"1","sort_order":"25","image":"https://james.eu/files/large/james-bandit.jpg","categories":[5,10],"name":"James Bandit","name_en":"James Bandit","name_fr":"James Bandit","name_de":"James Bandit","description":"<p>James Bandit is een revolutionair middel tegen olie- en vetvlekken op poreuze ondergronden. Het verwijdert zonder enige moeite onder andere barbecue-, frituur- en olievlekken.<\/p>\n\n<p>James Bandit is zeer eenvoudig in gebruik: simpelweg opgieten, laten inwerken en opzuigen! Bovendien tast het de ondergrond niet aan.<\/p>\n\n<p>Geschikt voor ondergronden zoals:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Natuursteen (ook uw natuurstenen aanrechtblad)<\/li>\n <li>Hout (ook uw tafel)<\/li>\n <li>Beton<\/li>\n <li>Cement<\/li>\n <li>Baksteen<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nLastig en kostbaar stenen of planken vervangen? Niet nodig! Laat lelijke vetvlekken uw mooie natuurstenen of houten vloer \/ oppervlak niet verstoren, James Bandit lost ze makkelijk op!<\/p>","description_en":"<p>James Bandit is a revolutionary product against oil and grease stains on porous surfaces. It easily removes stains like barbecue-, deep frying pan- and oil stains.<\/p>\n\n<p>James Bandit is very easy to use: simply pour it on the stain, let it soak and vacuum! In addition, the surface will not be affected.<\/p>\n\n<p>Suitable for surfaces such as:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Natural stone (also your natural stone counter top)<\/li>\n <li>Wood (also your table)<\/li>\n <li>Concrete<\/li>\n <li>Cement<\/li>\n <li>Brick<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nReplacing tiles or boards a tricky and precious business? Not necessary! Let ugly grease stains not disturb your beautiful natural stone or wooden floor\/surface, James Bandit removes them easily!<\/p>","description_fr":"<p>James Bandit est un moyen r&eacute;volutionnaire contre les taches d&#39;huile et de graisse sur les surfaces poreuses. Il enl&egrave;ve sans aucun probl&egrave;me entre autres taches de barbecue, de friteuse et d&rsquo;huile.<\/p>\n\n<p>James Bandit est tr&egrave;s facile &agrave; utiliser : il suffit de verser, laisser tremper et aspirer ! En outre, la surface n&rsquo;est pas agress&eacute;e.<\/p>\n\n<p>Apte aux surfaces telles que:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Pierre naturelle (&eacute;galement votre plan de travail en pierre naturelle)<\/li>\n <li>Bois (votre table aussi)<\/li>\n <li>B&eacute;ton<\/li>\n <li>Ciment<\/li>\n <li>Brique<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nRemplacer dalles ou planches une chose d&eacute;licate et couteuse? Ne pas n&eacute;cessaire! Ne laisser pas les laides taches de graisse d&eacute;ranger votre beau sol en pierre naturelle ou votre plancher en bois, James Bandit les corrige facilement!<\/p>","description_de":"<p>James Bandit ist ein revolution&auml;res Mittel gegen &Ouml;l- und Fettflecken auf por&ouml;sen Oberfl&auml;chen. Es entfernt m&uuml;helos u.a. Grill-, Fritteuse- und &Ouml;lflecken.<\/p>\n\n<p>James Bandit ist sehr einfach in der Anwendung: einfach giessen, einwirken lassen und aufsaugen! Dar&uuml;ber hinaus greift es die Oberfl&auml;che nicht an.<\/p>\n\n<p>Geeignet f&uuml;r Oberfl&auml;chen wie:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Naturstein (auch Ihre Natursteine Anrichte)<\/li>\n <li>Holz (auch Ihr Tisch)<\/li>\n <li>Beton<\/li>\n <li>Zement<\/li>\n <li>Ziegelstein<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nSchwierig und kostspielig Steine oder Bretter zu ersetzen? Nicht notwendig! Lassen Sie h&auml;ssliche Fettflecken Ihre sch&ouml;ne Naturstein- oder Holzbodenfl&auml;che nicht st&ouml;ren, James Bandit behebt sie einfach!<\/p>","volume":"7"},{"id":"50","sku":"2369","discount":"0","price":"8.223000","tax":"1","active":"0","sort_order":"37","image":"https://james.eu/files/large/james-roover.png","categories":[10],"name":"James Roover","name_en":"James Roover","name_fr":"James Roover","name_de":"James Roover","description":"<p>James Roover is zeer geschikt voor zware olie- en vetachtige vlekken op buitentapijten en -karpetten. Het verwijdert zonder enige moeite onder andere barbecue-, frituur- en olievlekken.<\/p>\n\n<p>Daarnaast is James Roover universeel toepasbaar op normaal en sterk vervuilde objecten, zoals:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Buitentapijten en buitenkarpetten<\/li>\n <li>Zelfs voor lastige olievlekken op kleding<\/li>\n <li>Motoren<\/li>\n <li>Onderdelen<\/li>\n <li>Machines en gereedschap<\/li>\n <li>Vrachtwagens&nbsp;en personenauto&#39;s<\/li>\n <li>Tegelvloeren en tegelwanden<\/li>\n <li>Betonvloeren en betonwanden<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>James Roover is ideaal voor hobby en werk.<br \/>\nBiologisch afbreekbaar, fosfaatvrij, oplosmiddelvrij, onbrand-baar, aangenaam van geur&nbsp;en tast uitgeharde verf niet aan!<\/p>","description_en":"<p>James Roover is very suitable for heavy oily and fatty stains on outdoor carpets and rugs. It removes without any trouble among others barbecue-, deep frying pan- and oil stains.<\/p>\n\n<p>In addition, James Roover is universally applicable to normally and heavily soiled objects, such as:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Outdoor rugs and outdoor carpets<\/li>\n <li>Even for tricky oil stains on clothes<\/li>\n <li>Engines<\/li>\n <li>Components<\/li>\n <li>Machines and tools<\/li>\n <li>Trucks and passenger cars<\/li>\n <li>Tiled floors and walls<\/li>\n <li>Concrete floors and walls<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>James Roover is ideal for hobby and work.<br \/>\nBiodegradable, phosphate-free, solvent-free, non-flammable, has got a pleasant smell and doesn&rsquo;t attack cured paint!<\/p>","description_fr":"<p>James Roover convient tr&egrave;s bien pour les lourdes taches d&lsquo;huile et de graisse sur les tapis ext&eacute;rieurs. Il enl&egrave;ve sans aucun probl&egrave;me entre autres les taches de barbecue, de friteuse et d&rsquo;huile.<\/p>\n\n<p>En outre, James Roover est universellement applicable aux objets sales et m&ecirc;me tr&egrave;s sales, tels que:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Tapis et moquettes ext&eacute;rieurs<\/li>\n <li>M&ecirc;me pour les taches d&eacute;licates sur les v&ecirc;tements<\/li>\n <li>Moteurs<\/li>\n <li>Pi&egrave;ces d&eacute;tach&eacute;es<\/li>\n <li>machines et outils<\/li>\n <li>camions et voitures de tourisme<\/li>\n <li>carrelages et dallages<\/li>\n <li>sols et murs en b&eacute;ton<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>James Roover est id&eacute;al pour les loisirs et le travail.<br \/>\nBiod&eacute;gradable, sans phosphates, sans solvants, ininflammable, odeur agr&eacute;able, et n&rsquo;agresse pas les peintures durcies!<\/p>","description_de":"<p>James Roover eignet sich gut f&uuml;r schwere &ouml;l- und fettartige Flecken auf Outdoor Teppichen. Es entfernt ohne Probleme u.a. Grill-, Fritteuse- und &Ouml;lflecken.<\/p>\n\n<p>Dar&uuml;ber hinaus ist James Roover universell anwendbar f&uuml;r normal und stark verschmutzte Gegenst&auml;nde, wie:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Outdoor Teppiche und Outdoor Teppichb&ouml;den<\/li>\n <li>Sogar f&uuml;r heikle &Ouml;lflecken auf Kleidung<\/li>\n <li>Motoren<\/li>\n <li>Zubeh&ouml;rteile<\/li>\n <li>Maschinen und Werkzeuge<\/li>\n <li>LKWs und PKWs<\/li>\n <li>Geflieste B&ouml;den und W&auml;nde<\/li>\n <li>Betonb&ouml;den und Betonw&auml;nde<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>James Roover ist ideal f&uuml;r Hobby und Beruf.<br \/>\nBiologisch abbaubar, phosphatfrei, l&ouml;semittelfrei, nicht entflammbar, angenehm riechend und greift ausgeh&auml;rtete Farbe nicht an!<\/p>","volume":"7"},{"id":"51","sku":"8065","discount":"0%","price":"20.620000","tax":"1","active":"1","sort_order":"50","image":"https://james.eu/files/large/james-spraysoap-dispenser.png","categories":[11],"name":"James Spraysoap dispenser","name_en":"James Spraysoap dispenser","name_fr":"James Spraysoap distributeur","name_de":"James Spr\u00fchseifenspender","description":"<p>De James Spraysoap dispenser is een zeepautomaat die z&eacute;&eacute;r zuinig in gebruik is. Ideaal in verschillende situaties:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Keuken<\/li>\n <li>Badkamer<\/li>\n <li>Garage<\/li>\n <li>Hobbykamer<\/li>\n <li>Werkplaats<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Dankzij het unieke Spraysoap systeem wordt er per trekking slechts 0,2 gram zeep afgegeven. De kwalitatief zeer goede zeep wordt tegelijkertijd fijn over de hand verdeeld waardoor het ruim voldoende is voor het handen wassen. Ter vergelijking, een traditioneel zeeppompje geeft een &quot;wormpje&quot; zeep tot maar liefst 4 gram. De schuim systemen leveren per trekking ongeveer 0,8 gram zeep.<\/p>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>U heeft de keuze tussen een prettig geurende, vochtinbrengende&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-spraysoap-handlotion.html">Handlotion zeep<\/a> en een <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-spraysoap-antibacterieel.html">Antibacteri&euml;le zeep<\/a>. Deze dient u apart aan te schaffen.<\/p>\n\n<p>Dit systeem is in aanschaf wat duurder maar verdiend zich over tijd gemakkelijk terug. Gemiddeld genomen verwisselt u slechts eenmaal per 2 &agrave; 3 jaar de zeepvulling. U kunt de dispenser ophangen middels de bijgeleverde plakstrips of schroeven.<\/p>","description_en":"<p>The James Spray Soap Dispenser is a very economical soap machine. Ideal for use in different situations:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Kitchen<\/li>\n <li>Bathroom<\/li>\n <li>Garage<\/li>\n <li>Hobby room<\/li>\n <li>Workshop<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Thanks to the unique Spray Soap system per shot only 0.2 grams of soap is provided. The very high quality soap is at the same time nicely spread across the hand. As a result it is amply sufficient to wash your hands. In comparison, a traditional soap pump provides a &rdquo;worm&rdquo; of soap up to no less than 4 grams. The foam systems provide roughly 0.8 grams of soap per shot.<\/p>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>You may choose between a pleasantly perfumed, moistening <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-spraysoap-handlotion.html">Hand Lotion soap<\/a> and an <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-spraysoap-antibacterial.html">Antibacterial soap<\/a>. You need to order them separately.<\/p>\n\n<p>This system is a little bit more expensive when purchasing it, but in due time you&rsquo;ll easily recover the extra costs. On average you&rsquo;ll only change the cartridge once every 2 or 3 years. You may hang the dispenser by means of the adhesive strips or screws that come with it.<\/p>","description_fr":"<p>Le James Spray Soap dispenser est un distributeur de savon qui est tr&egrave;s &eacute;conomique &agrave; l&#39;usage. Id&eacute;al dans des situations diverses:<\/p>\n\n<ul>\n <li>cuisine<\/li>\n <li>salle de bain<\/li>\n <li>garage<\/li>\n <li>atelier<\/li>\n <li>atelier de bricolage<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Gr&acirc;ce au syst&egrave;me unique Spray Soap une dose de seulement 0,2 gramme est &eacute;mise. Le savon de haute qualit&eacute; est bien divis&eacute; sur la main, de sorte qu&rsquo;il soit plus que suffisant pour se laver les mains. En comparaison, un distributeur de savon traditionnel donne une dose de jusqu&#39;&agrave; 4 grammes. Les syst&egrave;mes &agrave; mousse environ 0,8 gramme par dose.<\/p>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Vous pouvez choisir entre une <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-spraysoap-handlotion.html">Lotion savonneuse<\/a>, agr&eacute;ablement parfum&eacute;e et hydratante, et un <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-spraysoap-antibacterien.html">Savon antibact&eacute;rien<\/a>. Ces produits doivent &ecirc;tre acquis s&eacute;par&eacute;ment.<\/p>\n\n<p>Ce syst&egrave;me est un peu plus cher &agrave; l&rsquo;achat, mais avec le temps vous r&eacute;cup&eacute;rez facilement la diff&eacute;rence. Ne se recharge en moyenne qu&#39;une seule fois tous les 2 &agrave; 3 ans. Il se fixe au mur facilement avec son syst&egrave;me adh&eacute;sif ou avec des vis (vis et adh&eacute;sif fournis).<\/p>","description_de":"<p>Der James Spray Soap Dispenser ist ein Seifenspender der sehr sparsam im Gebrauch ist. Ideal in verschiedenen Situationen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>K&uuml;che<\/li>\n <li>Badezimmer<\/li>\n <li>Garage<\/li>\n <li>Hobbyraum<\/li>\n <li>Werkstatt<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Dank des einzigartigen Seifenspray Systems wird pro Zug nur 0,2 Gramm Seife erteilt. Die qualitativ hochwertige Seife wird gleichzeitig gut &uuml;ber die Hand verteilt, und ist deshalb mehr als ausreichend zum H&auml;ndewaschen. Zum Vergleich, eine traditionelle Seifenpumpe gibt ein &quot;W&uuml;rmchen&quot; Seife bis zu wohlgemerkt 4 Gramm. Die Schaumsysteme liefern pro Zug etwa 0,8 Gramm Seife.<\/p>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Sie haben die Wahl zwischen eine angenehm duftende, befeuchtende <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-spruehseife-handlotion.html">Handlotion Seife<\/a> und eine <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-spruehseife-antibakteriell.html">Antibakterielle Seife<\/a>. Diese m&uuml;ssen separat erworben werden.<\/p>\n\n<p>Dieses System ist ein wenig teurer in der Anschaffung, jedoch verdient sich mit der Zeit leicht zur&uuml;ck. Im Durchschnitt brauchen Sie die F&uuml;llung nur einmal alle 2 bis 3 Jahre zu wechseln. Sie k&ouml;nnen den Seifenspender mittels der mitgelieferten Klebestreifen oder Schrauben aufh&auml;ngen.<\/p>","volume":"11"},{"id":"52","sku":"8066","discount":"0%","price":"6.198000","tax":"1","active":"1","sort_order":"50","image":"https://james.eu/files/large/spraysoap-lotion.png","categories":[11],"name":"James Spraysoap Handlotion","name_en":"James Spraysoap Handlotion","name_fr":"James Spraysoap Handlotion","name_de":"James Spr\u00fchseife Handlotion","description":"<p>De James Spraysoap Handlotion is een prettig geurende, vochtinbrengende zeep voor gebruik in de <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-spraysoap-dispenser.html">James Spraysoap dispenser<\/a>.<\/p>\n\n<p>Dankzij het unieke Spraysoap systeem wordt er per trekking slechts 0,2 gram zeep afgegeven. De kwalitatief zeer goede zeep wordt tegelijkertijd fijn over de hand verdeeld waardoor het ruim voldoende is voor het handen wassen. Ter vergelijking, een traditioneel zeeppompje geeft een &quot;wormpje&quot; zeep tot maar liefst 4 gram. De schuim systemen leveren per trekking ongeveer 0,8 gram zeep.&nbsp;Gemiddeld genomen verwisselt u met dit systeem slechts eenmaal per 2 &agrave; 3 jaar de zeepvulling.<\/p>\n\n<p>Uitgevoerd in een milieuvriendelijk bag-in-box systeem, waarmee plastic en papier na gebruik gescheiden gerecycled kunnen worden.<\/p>\n\n<p>U kunt ook kiezen voor een&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-spraysoap-antibacterieel.html">Antibacteri&euml;le zeep<\/a>.<\/p>","description_en":"<p>The James Spray Soap Hand Lotion is a pleasantly perfumed soap to be used in the <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-spraysoap-dispenser.html">James Spray Soap dispenser<\/a>.<\/p>\n\n<p>Thanks to the unique Spray Soap system per shot only 0.2 grams of soap is provided. The very high quality soap is at the same time nicely spread across the hand. As a result it is amply sufficient to wash your hands. In comparison, a traditional soap pump provides a &rdquo;worm&rdquo; of soap up to no less than 4 grams. The foam systems provide roughly 0.8 grams of soap per shot. On average you&rsquo;ll only change the cartridge once every 2 or 3 years.<\/p>\n\n<p>Designed in an environmentally friendly bag-in-box system; plastic and paper can be recycled separately.<\/p>\n\n<p>You may also opt for an <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-spraysoap-antibacterial.html">Antibacterial soap<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>La James Spray Soap lotion pour les mains est un savon agr&eacute;ablement parfum&eacute; pour &ecirc;tre appliquer dans le <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-spraysoap-distributeur.html">James Spray Soap dispenser<\/a>.<\/p>\n\n<p>Gr&acirc;ce au syst&egrave;me unique Spray Soap, une dose de seulement 0,2 gramme est &eacute;mise. Le savon de haute qualit&eacute; est bien divis&eacute; sur la main, de sorte qu&rsquo;il soit plus que suffisant pour se laver les mains. En comparaison, un distributeur de savon traditionnel donne une dose de jusqu&#39;&agrave; 4 grammes. Les syst&egrave;mes &agrave; mousse environ 0,8 gramme par dose. Ne se recharge en moyenne qu&rsquo;une seule fois tous les 2 ou 3 ans.<\/p>\n\n<p>R&eacute;alis&eacute; dans un syst&egrave;me biod&eacute;gradable &quot;bag-in-box&quot;, qui permet de recycler le plastique et le papier s&eacute;par&eacute;ment.<\/p>\n\n<p>Vous pouvez &eacute;galement opter pour un <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-spraysoap-antibacterien.html">Savon antibact&eacute;rien<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>Die James Spray Soap Handlotion ist eine angenehm duftende Seife f&uuml;r den Einsatz im <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-spruehseifenspender.html">James Spray Soap Dispenser<\/a>.<\/p>\n\n<p>Dank des einzigartigen Seifenspray Systems wird pro Zug nur 0,2 Gramm Seife erteilt. Die qualitativ hochwertige Seife wird gleichzeitig gut &uuml;ber die Hand verteilt, und ist deshalb mehr als ausreichend zum H&auml;ndewaschen. Zum Vergleich, eine traditionelle Seifenpumpe gibt ein &quot;W&uuml;rmchen&quot; Seife bis zu wohlgemerkt 4 Gramm. Die Schaumsysteme liefern pro Zug etwa 0,8 Gramm Seife. Im Durchschnitt brauchen Sie die F&uuml;llung nur einmal alle 2 bis 3 Jahre zu wechseln.<\/p>\n\n<p>Ausf&uuml;hrung in einem umweltfreundlichen &rdquo;bag-in-box&rdquo; System; Plastik und Papier k&ouml;nnen getrennt wieder verwendet werden.<\/p>\n\n<p>Sie k&ouml;nnen auch optieren f&uuml;r eine <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-spruehseife-antibakterie">Antibakterielle Seife<\/a>.<\/p>","volume":"18"},{"id":"53","sku":"8067","discount":"0%","price":"8.223000","tax":"1","active":"1","sort_order":"50","image":"https://james.eu/files/large/spraysoap.png","categories":[11],"name":"James Spraysoap Antibacterieel","name_en":"James Spraysoap Antibacterial","name_fr":"James Spraysoap Antibact\u00e9rien","name_de":"James Spr\u00fchseife Antibakteriell","description":"<p>De James Spraysoap Antibacterieel is een antibacteri&euml;le zeep voor gebruik in de <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-spraysoap-dispenser.html">James Spraysoap dispenser<\/a>.<\/p>\n\n<p>Dankzij het unieke Spraysoap systeem wordt er per trekking slechts 0,2 gram zeep afgegeven. De kwalitatief zeer goede zeep wordt tegelijkertijd fijn over de hand verdeeld waardoor het ruim voldoende is voor het handen wassen. Ter vergelijking, een traditioneel zeeppompje geeft een &quot;wormpje&quot; zeep tot maar liefst 4 gram. De schuim systemen leveren per trekking ongeveer 0,8 gram zeep. Gemiddeld genomen verwisselt u met dit systeem slechts eenmaal per 2 &agrave; 3 jaar de zeepvulling.<\/p>\n\n<p>Uitgevoerd in een milieuvriendelijk bag-in-box systeem, waarmee plastic en papier na gebruik gescheiden gerecycled kunnen worden.<\/p>\n\n<p>U kunt ook kiezen voor een prettig geurende <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-spraysoap-handlotion.html">Handlotion zeep<\/a>.<\/p>","description_en":"<p>The James Spray Soap Antibacterial is an antibacterial, moistening soap to be used in the <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-spraysoap-dispenser.html">James Spray Soap dispenser<\/a>.<\/p>\n\n<p>Thanks to the unique Spray Soap system per shot only 0.2 grams of soap is provided. The very high quality soap is at the same time nicely spread across the hand. As a result it is amply sufficient to wash your hands. In comparison, a traditional soap pump provides a &rdquo;worm&rdquo; of soap up to no less than 4 grams. The foam systems provide roughly 0.8 grams of soap per shot. On average you&rsquo;ll only change the cartridge once every 2 or 3 years.<\/p>\n\n<p>Designed in an environmentally friendly bag-in-box system; plastic and paper can be recycled separately.<\/p>\n\n<p>You may also opt for a pleasantly perfumed <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-spraysoap-handlotion.html">Hand Lotion soap<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>Le James Spray Soap antibact&eacute;rien est un savon antibact&eacute;rien et hydratant &agrave; la fois pour &ecirc;tre appliquer dans le <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-spraysoap-distributeur.html">James Spray Soap dispenser<\/a>.<\/p>\n\n<p>Gr&acirc;ce au syst&egrave;me unique Spray Soap, une dose de seulement 0,2 gramme est &eacute;mise. Le savon de haute qualit&eacute; est bien divis&eacute; sur la main, de sorte qu&rsquo;il soit plus que suffisant pour se laver les mains. En comparaison, un distributeur de savon traditionnel donne une dose de jusqu&#39;&agrave; 4 grammes. Les syst&egrave;mes &agrave; mousse environ 0,8 gramme par dose. Ne se recharge en moyenne qu&rsquo;une seule fois tous les 2 ou 3 ans.<\/p>\n\n<p>R&eacute;alis&eacute; dans un syst&egrave;me biod&eacute;gradable &quot;bag-in-box&quot;, qui permet de recycler le plastique et le papier s&eacute;par&eacute;ment.<\/p>\n\n<p>Vous pouvez &eacute;galement opter pour une <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-spraysoap-handlotion.html">Lotion savonneuse<\/a> agr&eacute;ablement parfum&eacute;.<\/p>","description_de":"<p>Die James Spray Soap Antibacterial ist eine antibakterielle, befeuchtende Seife f&uuml;r den Einsatz im <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-spruehseifenspender.html">James Spray Soap dispenser<\/a>.<\/p>\n\n<p>Dank des einzigartigen Seifenspray Systems wird pro Zug nur 0,2 Gramm Seife erteilt. Die qualitativ hochwertige Seife wird gleichzeitig gut &uuml;ber die Hand verteilt, und ist deshalb mehr als ausreichend zum H&auml;ndewaschen. Zum Vergleich, eine traditionelle Seifenpumpe gibt ein &quot;W&uuml;rmchen&quot; Seife bis zu wohlgemerkt 4 Gramm. Die Schaumsysteme liefern pro Zug etwa 0,8 Gramm Seife. Im Durchschnitt brauchen Sie die F&uuml;llung nur einmal alle 2 bis 3 Jahre zu wechseln.<\/p>\n\n<p>Ausf&uuml;hrung in einem umweltfreundlichen &rdquo;bag-in-box&rdquo; System; Plastik und Papier k&ouml;nnen getrennt wieder verwendet werden.<\/p>\n\n<p>Sie k&ouml;nnen auch optieren f&uuml;r eine angenehm duftende <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-spruehseife-handlotion.h">Handlotion Seife<\/a>.<\/p>","volume":"18"},{"id":"54","sku":"8070","discount":"0%","price":"276.818000","tax":"1","active":"1","sort_order":"31","image":"https://james.eu/files/large/sebo-300-evolution_1.jpg","categories":[1,12],"name":"Sebo Evolution 300","name_en":"Sebo Evolution 300","name_fr":"Sebo Evolution 300","name_de":"Sebo Evolution 300","description":"<p>De Sebo Evolution 300 stofzuiger is een belangrijke stap voorwaarts in professioneel stofzuiger design. Er wordt gefocust op de belangrijkste zaken: Robuustheid. Eenvoudig in gebruik. Ergonomisch. Makkelijk te onderhouden. Effectief. Betrouwbaar.<\/p>\n\n<ul>\n <li>Inclusief 2 opzetstukken (meubel-&nbsp;en kierenmondstuk)<\/li>\n <li>Handmatige hoogteverstelling, 4 standen<\/li>\n <li>Verbruik: 1100 W<\/li>\n <li>Volume stofzuigzak: 5,0 l<\/li>\n <li>Reikwijdte: 12 m<\/li>\n <li>Breedte: 30 cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nDeze stofzuiger is ideaal voor tapijten en karpetten die gereinigd mogen worden middels een borstelende stofzuiger, om zo meer vuil in &eacute;&eacute;n arbeidsgang te verwijderen en het tapijt op te borstelen.<\/p>","description_en":"<p>The Sebo Evolution 300 takes a significant step forward in professional vacuum cleaner design. It is completely focused on the essentials: Robust. Easy to use. Economical. Simple to maintain. Effective. Ultra-reliable.<\/p>\n\n<ul>\n <li>2 integrated attachments (crevice and upholstery nozzle)<\/li>\n <li>Standard Innovative brush height adjustment<\/li>\n <li>Power consumption: 1100 W<\/li>\n <li>Filterbag volume: 5.0 l<\/li>\n <li>Cleaning range: 12 m<\/li>\n <li>Width: 30 cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nThis vacuum cleaner is ideal for carpets and rugs that can be cleaned using an upright brushing vacuum cleaner, in order to remove more dirt in one pass and to brush up the carpet piles.<\/p>","description_fr":"<p>Le Sebo Evolution 300 prend une &eacute;tape importante dans la conception d&#39;aspirateur professionnel. Il est compl&egrave;tement concentr&eacute; sur l&#39;essentiel: Robuste. Facile &agrave; utiliser. &Eacute;conomique. Simple &agrave; entretenir. Efficace. Ultra-fiable.<\/p>\n\n<ul>\n <li>2 pi&egrave;ces jointes int&eacute;gr&eacute;es (crevasse et l&#39;ameublement buse)<\/li>\n <li>Norme r&eacute;glage de la hauteur de la brosse innovante<\/li>\n <li>Consommation: 1100 W<\/li>\n <li>Volume du sac: 5,0 l<\/li>\n <li>Gamme de nettoyage: 12 m<\/li>\n <li>Largeur: 30 cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nCet aspirateur est id&eacute;al pour les moquettes et les tapis qui peuvent &ecirc;tre nettoy&eacute;s en utilisant un nettoyeur debout &agrave; vide de brossage, de fa&ccedil;on &agrave; &eacute;liminer plus de salet&eacute; en un seul passage.<\/p>","description_de":"<p>Der SEBO 300&nbsp;EVOLUTION ist ein B&uuml;rststaubsauger, der sich ganz auf das Wesentliche konzetriert: zuverl&auml;ssig Tag f&uuml;r Tag f&uuml;r Sauberkeit zu sorgen.<\/p>\n\n<ul>\n <li>2-fach Zubeh&ouml;r (Polster- und Fugend&uuml;se)<\/li>\n <li>Manuelle H&ouml;heneinstellung der B&uuml;rste (4-fach)<\/li>\n <li>Nennleistung: 1100 W<\/li>\n <li>Filtert&uuml;te: 5.0 l<\/li>\n <li>Anschlussleitung: 12 m<\/li>\n <li>Breite: 30 cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nDieser B&uuml;rstsauger ist perfekt f&uuml;r Teppiche und abgepa&szlig;te Teppiche die man mit ein B&uuml;rstsauger reinigen kann, um so mehr Schmutz in einem Arbeitsgang zu entfernen.<\/p>","volume":"11"},{"id":"55","sku":"8071","discount":"0%","price":"301.612000","tax":"1","active":"1","sort_order":"33","image":"https://james.eu/files/large/sebo-350-evolution_1.jpg","categories":[12,1],"name":"Sebo Evolution 350","name_en":"Sebo Evolution 350","name_fr":"Sebo Evolution 350","name_de":"Sebo Evolution 350","description":"<p>De Sebo Evolution 350 stofzuiger is een belangrijke stap voorwaarts in professioneel stofzuiger design. Er wordt gefocust op de belangrijkste zaken: Robuustheid. Eenvoudig in gebruik. Ergonomisch. Makkelijk te onderhouden. Effectief. Betrouwbaar.<\/p>\n\n<ul>\n <li>Inclusief 2 opzetstukken (meubel-&nbsp;en kierenmondstuk)<\/li>\n <li>Handmatige hoogteverstelling, 4 standen<\/li>\n <li>Verbruik: 1100 W<\/li>\n <li>Volume stofzuigzak: 5,0 l<\/li>\n <li>Reikwijdte: 12 m<\/li>\n <li>Breedte: 35&nbsp;cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nDeze stofzuiger is ideaal voor tapijten en karpetten die gereinigd mogen worden middels een borstelende stofzuiger, om zo meer vuil in &eacute;&eacute;n arbeidsgang te verwijderen en het tapijt op te borstelen.<\/p>","description_en":"<p>The Sebo Evolution 350 takes a significant step forward in professional vacuum cleaner design. It is completely focused on the essentials: Robust. Easy to use. Economical. Simple to maintain. Effective. Ultra-reliable.<\/p>\n\n<ul>\n <li>2 integrated attachments (crevice and upholstery nozzle)<\/li>\n <li>Standard Innovative brush height adjustment<\/li>\n <li>Power consumption: 1100 W<\/li>\n <li>Filterbag volume: 5.0 l<\/li>\n <li>Cleaning range: 12 m<\/li>\n <li>Width: 35&nbsp;cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nThis vacuum cleaner is ideal for carpets and rugs that can be cleaned using an upright brushing vacuum cleaner, in order to remove more dirt in one pass and to brush up the carpet piles.<\/p>","description_fr":"<p>Le Sebo Evolution 350 prend une &eacute;tape importante dans la conception d&#39;aspirateur professionnel. Il est compl&egrave;tement concentr&eacute; sur l&#39;essentiel: Robuste. Facile &agrave; utiliser. &Eacute;conomique. Simple &agrave; entretenir. Efficace. Ultra-fiable.<\/p>\n\n<ul>\n <li>2 pi&egrave;ces jointes int&eacute;gr&eacute;es (crevasse et l&#39;ameublement buse)<\/li>\n <li>Norme r&eacute;glage de la hauteur de la brosse innovante<\/li>\n <li>Consommation: 1100 W<\/li>\n <li>Volume du sac: 5,0 l<\/li>\n <li>Gamme de nettoyage: 12 m<\/li>\n <li>Largeur: 35&nbsp;cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nCet aspirateur est id&eacute;al pour les moquettes et les tapis qui peuvent &ecirc;tre nettoy&eacute;s en utilisant un nettoyeur debout &agrave; vide de brossage, de fa&ccedil;on &agrave; &eacute;liminer plus de salet&eacute; en un seul passage.<\/p>","description_de":"<p>Der SEBO 350&nbsp;EVOLUTION ist ein B&uuml;rststaubsauger, der sich ganz auf das Wesentliche konzetriert: zuverl&auml;ssig Tag f&uuml;r Tag f&uuml;r Sauberkeit zu sorgen.<\/p>\n\n<ul>\n <li>2-fach Zubeh&ouml;r (Polster- und Fugend&uuml;se)<\/li>\n <li>Manuelle H&ouml;heneinstellung der B&uuml;rste (4-fach)<\/li>\n <li>Nennleistung: 1100 W<\/li>\n <li>Filtert&uuml;te: 5.0 l<\/li>\n <li>Anschlussleitung: 12 m<\/li>\n <li>Breite: 35&nbsp;cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nDieser B&uuml;rstsauger ist perfekt f&uuml;r Teppiche und abgepa&szlig;te Teppiche die man mit ein B&uuml;rstsauger reinigen kann, um so mehr Schmutz in einem Arbeitsgang zu entfernen.<\/p>","volume":"11"},{"id":"56","sku":"8072","discount":"0%","price":"326.405000","tax":"1","active":"1","sort_order":"34","image":"https://james.eu/files/large/sebo-450-evolution_1.jpg","categories":[12,1],"name":"Sebo Evolution 450","name_en":"Sebo Evolution 450","name_fr":"Sebo Evolution 450","name_de":"Sebo Evolution 450","description":"<p>De Sebo Evolution 450 stofzuiger is een belangrijke stap voorwaarts in professioneel stofzuiger design. Er wordt gefocust op de belangrijkste zaken: Robuustheid. Eenvoudig in gebruik. Ergonomisch. Makkelijk te onderhouden. Effectief. Betrouwbaar.<\/p>\n\n<ul>\n <li>Inclusief 2 opzetstukken (meubel-&nbsp;en kierenmondstuk)<\/li>\n <li>Handmatige hoogteverstelling, 4 standen<\/li>\n <li>Verbruik: 1100 W<\/li>\n <li>Volume stofzuigzak: 5,0 l<\/li>\n <li>Reikwijdte: 12 m<\/li>\n <li>Breedte: 45&nbsp;cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nDeze stofzuiger is ideaal voor tapijten en karpetten die gereinigd mogen worden middels een borstelende stofzuiger, om zo meer vuil in &eacute;&eacute;n arbeidsgang te verwijderen en het tapijt op te borstelen.<\/p>","description_en":"<p>The Sebo Evolution 450 takes a significant step forward in professional vacuum cleaner design. It is completely focused on the essentials: Robust. Easy to use. Economical. Simple to maintain. Effective. Ultra-reliable.<\/p>\n\n<ul>\n <li>2 integrated attachments (crevice and upholstery nozzle)<\/li>\n <li>Standard Innovative brush height adjustment<\/li>\n <li>Power consumption: 1100 W<\/li>\n <li>Filterbag volume: 5.0 l<\/li>\n <li>Cleaning range: 12 m<\/li>\n <li>Width: 45&nbsp;cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nThis vacuum cleaner is ideal for carpets and rugs that can be cleaned using an upright brushing vacuum cleaner, in order to remove more dirt in one pass and to brush up the carpet piles.<\/p>","description_fr":"<p>Le Sebo Evolution 450 prend une &eacute;tape importante dans la conception d&#39;aspirateur professionnel. Il est compl&egrave;tement concentr&eacute; sur l&#39;essentiel: Robuste. Facile &agrave; utiliser. &Eacute;conomique. Simple &agrave; entretenir. Efficace. Ultra-fiable.<\/p>\n\n<ul>\n <li>2 pi&egrave;ces jointes int&eacute;gr&eacute;es (crevasse et l&#39;ameublement buse)<\/li>\n <li>Norme r&eacute;glage de la hauteur de la brosse innovante<\/li>\n <li>Consommation: 1100 W<\/li>\n <li>Volume du sac: 5,0 l<\/li>\n <li>Gamme de nettoyage: 12 m<\/li>\n <li>Largeur: 45&nbsp;cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nCet aspirateur est id&eacute;al pour les moquettes et les tapis qui peuvent &ecirc;tre nettoy&eacute;s en utilisant un nettoyeur debout &agrave; vide de brossage, de fa&ccedil;on &agrave; &eacute;liminer plus de salet&eacute; en un seul passage.<\/p>","description_de":"<p>Der SEBO 450 EVOLUTION ist ein B&uuml;rststaubsauger, der sich ganz auf das Wesentliche konzetriert: zuverl&auml;ssig Tag f&uuml;r Tag f&uuml;r Sauberkeit zu sorgen.<\/p>\n\n<ul>\n <li>2-fach Zubeh&ouml;r (Polster- und Fugend&uuml;se)<\/li>\n <li>Manuelle H&ouml;heneinstellung der B&uuml;rste (4-fach)<\/li>\n <li>Nennleistung: 1100 W<\/li>\n <li>Filtert&uuml;te: 5.0 l<\/li>\n <li>Anschlussleitung: 12 m<\/li>\n <li>Breite: 45&nbsp;cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nDieser B&uuml;rstsauger ist perfekt f&uuml;r Teppiche und abgepa&szlig;te Teppiche die man mit ein B&uuml;rstsauger reinigen kann, um so mehr Schmutz in einem Arbeitsgang zu entfernen.<\/p>","volume":"11"},{"id":"57","sku":"9999","discount":"0%","price":"0.000000","tax":"1","active":"0","sort_order":"4","image":"https://james.eu/files/large/water.jpg","categories":[],"name":"Water","name_en":"Water","name_fr":"De l'eau","name_de":"Wasser","description":"","description_en":"","description_fr":"","description_de":"","volume":""},{"id":"81","sku":"8073","discount":"0%","price":"301.612000","tax":"1","active":"1","sort_order":"32","image":"https://james.eu/files/large/evolution-320-voorkant.jpg","categories":[1,12],"name":"Sebo Evolution 320","name_en":"Sebo Evolution 320","name_fr":"Sebo Evolution 320","name_de":"Sebo Evolution 320","description":"<p>De Sebo Evolution 320 stofzuiger is de&nbsp;evolutie van een bewezen borstelende stofzuiger. Met dezelfde bewezen prestaties, uitgebreid met functies voor de meest veeleisende gebruiker. Uiteraard voldoet deze stofzuiger ook aan de laatste eisen qua energieverbruik.<\/p>\n\n<ul>\n <li>Inclusief 2 opzetstukken (meubel-&nbsp;en kierenmondstuk)<\/li>\n <li>Handmatige hoogteverstelling, 4 standen<\/li>\n <li>Verbruik: 890&nbsp;W<\/li>\n <li>Volume stofzuigzak: 5,3&nbsp;l<\/li>\n <li>Reikwijdte: 12 m<\/li>\n <li>Breedte: 30 cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nDeze stofzuiger is ideaal voor tapijten en karpetten die gereinigd mogen worden middels een borstelende stofzuiger, om zo meer vuil in &eacute;&eacute;n arbeidsgang te verwijderen en het tapijt op te borstelen.<\/p>","description_en":"<p>The Sebo Evolution 320 is the evolution of a proven upright vacuum cleaner. It maintains its performance, enhanced by features which meet the user&rsquo;s increasing requirements for reliable performance.<\/p>\n\n<ul>\n <li>2 integrated attachments (crevice and upholstery nozzle)<\/li>\n <li>Standard Innovative brush height adjustment (4 settings)<\/li>\n <li>Power consumption: 890 W<\/li>\n <li>Filterbag volume: 5.3&nbsp;l<\/li>\n <li>Cleaning range: 12 m<\/li>\n <li>Width: 30 cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nThis vacuum cleaner is ideal for carpets and rugs that can be cleaned using an upright brushing vacuum cleaner, in order to remove more dirt in one pass and to brush up the carpet piles.<\/p>","description_fr":"<p>Le Sebo Evolution 320 prend une &eacute;tape importante dans la conception d&#39;aspirateur professionnel. Il est compl&egrave;tement concentr&eacute; sur l&#39;essentiel: Robuste. Facile &agrave; utiliser. &Eacute;conomique. Simple &agrave; entretenir. Efficace. Ultra-fiable.<\/p>\n\n<ul>\n <li>2 pi&egrave;ces jointes int&eacute;gr&eacute;es (crevasse et l&#39;ameublement buse)<\/li>\n <li>Norme r&eacute;glage de la hauteur de la brosse innovante<\/li>\n <li>Consommation: 890&nbsp;W<\/li>\n <li>Volume du sac: 5,3&nbsp;l<\/li>\n <li>Gamme de nettoyage: 12 m<\/li>\n <li>Largeur: 30 cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nCet aspirateur est id&eacute;al pour les moquettes et les tapis qui peuvent &ecirc;tre nettoy&eacute;s en utilisant un nettoyeur debout &agrave; vide de brossage, de fa&ccedil;on &agrave; &eacute;liminer plus de salet&eacute; en un seul passage.<\/p>","description_de":"<p>Der SEBO 300&nbsp;EVOLUTION ist die Evolution eines bew&auml;hrten B&uuml;rststaubsaugers, der seine wichtigen Funktionen beh&auml;lt, erweitert um Eigenschaften, die den stetig wachsenden hohen Anspr&uuml;chen der Anwender entsprechen und das Staubsaugen erleichtern. &nbsp;<\/p>\n\n<ul>\n <li>2-fach Zubeh&ouml;r (Polster- und Fugend&uuml;se)<\/li>\n <li>Manuelle H&ouml;heneinstellung der B&uuml;rste (4-fach)<\/li>\n <li>Nennleistung: 890&nbsp;W<\/li>\n <li>Filtert&uuml;te: 5.3&nbsp;l<\/li>\n <li>Anschlussleitung: 12 m<\/li>\n <li>Breite: 30 cm<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nDieser B&uuml;rstsauger ist perfekt f&uuml;r Teppiche und abgepa&szlig;te Teppiche die man mit ein B&uuml;rstsauger reinigen kann, um so mehr Schmutz in einem Arbeitsgang zu entfernen.<\/p>","volume":"11"},{"id":"58","sku":"8104","discount":"0%","price":"9.050000","tax":"1","active":"1","sort_order":"16","image":"https://james.eu/files/large/stap-a-nl-fr-voorkant.jpg","categories":[3],"name":"James Laminaatreiniger Schoon & Snel droog (A)","name_en":"James Laminate Cleaner Clean & Quick dry (A)","name_fr":"James Nettoyant Sols Stratifi\u00e9s Propre & Rapidement sec (A)","name_de":"James Laminat Reiniger Sauber & Schnelltrocknend (A)","description":"<p>Let op: dit product is niet meer voorradig en wordt vervangen door &quot;James Vloerreiniger Schoon &amp; Snel droog&quot;. Deze komt per 1 november beschikbaar; tot die tijd kan je &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-vinyl-pvc-reiniger-schoon-snel-droog-d.html">James Vinyl &amp; PVC reiniger Schoon &amp; Snel droog<\/a>&quot; bestellen \/ gebruiken: dit is exact dezelfde inhoud als je gewend bent met de Laminaatreiniger versie.<\/p>\n\n<p>James Laminaatreiniger Schoon &amp; Snel droog is een hoog geconcentreerde reiniger, geschikt voor het dagelijks reinigen van laminaat en alle andere vochtbestendige harde vloeren.<\/p>\n\n<p>Deze reiniger, stap A in onze&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/keuzehulp">Keuzehulp<\/a>, biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijdert moeiteloos vervuilingen tijdens het dweilen en zorgt voor een frisse uitstraling van uw vloer<\/li>\n <li>Op basis van alcohol, dit zorgt ervoor dat uw vloer snel droogt<\/li>\n <li>James Laminaatreiniger Schoon &amp; Snel droog verandert het uiterlijk van uw vloer niet<\/li>\n <li>Er blijft geen residu op uw vloer achter<\/li>\n <li>Heeft een aangenaam frisse geur<\/li>\n <li>Ook verkrijgbaar in een <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/set-james-producten-laminaat.html">voordeelverpakking<\/a>&nbsp;of een <a href="https:\/\/james.eu\/nl\/producten\/james-vloerreiniger-schoon-snel-droog-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\n<em>Gebruikt u het product &quot;James Laminaatreiniger S&quot; nog&nbsp;(in de oude, platte flacon)? Dan kunt u dit product gebruiken vanaf nu, de inhoud is gelijk alleen de flacon is gewijzigd.<\/em><\/p>","description_en":"<p>James Laminate Cleaner Clean &amp; Quick dry is a highly concentrated cleaning agent, suited for the daily cleaning of laminate and all other water resistant hard floors.<\/p>\n\n<p>This product, step A in our <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/buying-guide">Buying guide<\/a>, offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Effortlessly removes dirt&nbsp;whilst&nbsp;wiping&nbsp;the floor and gives your floor a fresh appearance<\/li>\n <li>Based&nbsp;on&nbsp;alcohol; your floor will dry very quickly<\/li>\n <li>James Laminate Cleaner Clean &amp; Quick dry&nbsp;does not change the appearance of your floor<\/li>\n <li>It does not leave any residue&nbsp;on your floor<\/li>\n <li>It has a pleasant and fresh odour<\/li>\n <li>Also available in&nbsp;a&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/set-of-james-products-laminate.html">discount package<\/a>&nbsp;or a&nbsp;<a href="https:\/\/james.eu\/en\/products\/james-floor-cleaner-clean-quick-dry-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>","description_fr":"<p>James Nettoyant Sols Stratifi&eacute;s Propre &amp; Rapidement sec&nbsp;est un d&eacute;tergent super concentr&eacute;, apte au nettoyage quotidien de sols stratifi&eacute;s et tous autres sols durs et r&eacute;sistants &agrave; l&#39;humidit&eacute;.<\/p>\n\n<p>Ce d&eacute;tergent, l&#39;&eacute;tape A sur notre <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/laide-au-choix">L&#39;aide au choix<\/a>,&nbsp;offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Enl&egrave;ve facilement la salissure en essuyant, et donne de nouveau un aspect frais &agrave; votre sol<\/li>\n <li>&Agrave; la base d&#39;alcool; votre sol s&egrave;chera plus rapidement<\/li>\n <li>James Nettoyant Sols Stratifi&eacute;s Propre &amp; Rapidement sec ne changera pas l&rsquo;apparence de votre sol<\/li>\n <li>Ne laisse aucun r&eacute;sidu sur votre sol<\/li>\n <li>A un parfum frais et agr&eacute;able<\/li>\n <li>Aussi disponible dans un <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/ensemble-de-produits-james-sol-stratifie.html">pack &eacute;conomique<\/a>&nbsp;ou en&nbsp;<a href="https:\/\/james.eu\/fr\/produits\/james-etage-cleaner-propre-rapidement-sec-bidon.html">bo&icirc;te de 10 L<\/a><\/li>\n<\/ul>","description_de":"<p>James Laminat Reiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend ist ein stark konzentriertes Reinigungsmittel, geeignet f&uuml;r die t&auml;gliche Reinigung von Laminat und allen anderen wasserfesten Hartb&ouml;den.<\/p>\n\n<p>Dieses Reinigungsmittel, Schritt A in unserem <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produktfinder">Produktfinder<\/a>, bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Beseitigt problemlos Verschmutzungen w&auml;hrend des Wischens und gibt Ihrem Boden ein frisches Aussehen<\/li>\n <li>Auf alkoholischer Basis; Ihr Boden trocknet sehr schnell<\/li>\n <li>James Laminat Reiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend &auml;ndert das Aussehen Ihres Bodens nicht<\/li>\n <li>Hinterl&auml;sst keine R&uuml;ckst&auml;nde auf Ihrem Boden<\/li>\n <li>Hat einen angenehmen, frischen Duft<\/li>\n <li>Auch verf&uuml;gbar in einem&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kombi-james-produkte-laminat.html">Rabattpaket<\/a>&nbsp;oder in&nbsp;<a href="https:\/\/james.eu\/de\/produkte\/james-bodenreiniger-sauber-schnelltrocknend-kanister.html">10 L Kanister<\/a><\/li>\n<\/ul>","volume":"7"},{"id":"63","sku":"8109","discount":"0%","price":"9.050000","tax":"1","active":"1","sort_order":"22","image":"https://james.eu/files/large/stap-f-nl-fr-vk.jpg","categories":[4,5],"name":"James Vinyl & PVC reiniger Natuurlijk & Beschermend (F)","name_en":"James Vinyl & PVC Cleaner Natural & Protective (F)","name_fr":"James Nettoyant Vinyle & PVC Naturel & Prot\u00e9geant (F)","name_de":"James Vinyl & PVC Reiniger Nat\u00fcrlich & Sch\u00fctzend (F)","description":"<p>James Vinyl &amp; PVC reiniger&nbsp;Natuurlijk &amp; Beschermend is een hoog geconcentreerde reiniger, geschikt voor vinyl, PVC, LVT en alle andere vochtbestendige harde vloeren zoals linoleum, keramische tegels, epoxyvloeren, rubber en natuur- en kunststeen vloeren.<\/p>\n\n<p>Deze reiniger, stap F in onze <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/keuzehulp">Keuzehulp<\/a>,&nbsp;biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Er blijft een dun beschermend laagje op uw vloer achter<\/li>\n <li>James Vinyl &amp; PVC reiniger Natuurlijk &amp; Beschermend&nbsp;geeft uw vloer een mat uiterlijk<\/li>\n <li>Zorgt voor een slipvaste vloer<\/li>\n <li>Op basis van natuurlijke grondstoffen<\/li>\n <li>Prettig voor uw handen<\/li>\n <li>Ook verkrijgbaar in <a href="https:\/\/james.eu\/nl\/producten\/james-vloerreiniger-natuurlijk-beschermend-can.html"><font color="#0066cc">10 L can<\/font><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Indien u uw vloer wilt beschermen en\/of het aanzien wilt veranderen is <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-zijdemat-2.html">James Zijdemat<\/a>&nbsp;(met een mat uiterlijk) of <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-extra-mat-3.html">James Extra Mat<\/a> (met een extra mat uiterlijk), een geschikte bescherm-laag. Vervolgens kunt u de vloer blijven reinigen middels James Vinyl &amp; PVC reiniger Natuurlijk &amp; Beschermend.<\/p>\n\n<p><em>Gebruikt u het product &quot;James Vinylreiniger&quot; nog&nbsp;(in de oude, platte flacon)? Dan kunt u dit product gebruiken vanaf nu, de inhoud is gelijk alleen de flacon is gewijzigd.<\/em><\/p>","description_en":"<p>James Vinyl &amp; PVC Cleaner&nbsp;Natural &amp; Protective is a highly concentrated cleaning agent, suited for the daily cleaning of vinyl, PVC, LVT and all other water resistant hard floors like linoleum, ceramic tiles, epoxy floors, rubber and natural and artificial stone floors.<\/p>\n\n<p>This product, step F in our <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/buying-guide">Buying guide<\/a>,&nbsp;offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Leaves a thin protective layer on your floor<\/li>\n <li>James Vinyl &amp; PVC Cleaner&nbsp;Natural &amp; Protective gives your floor a matt appearance<\/li>\n <li>Provides a non-slip floor<\/li>\n <li>Based on natural ingredients<\/li>\n <li>Pleasant on your hands<\/li>\n <li>Also available in <a href="https:\/\/james.eu\/en\/products\/james-floor-cleaner-natural-protective-can.html"><font color="#0066cc">10 L can<\/font><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nIf you want to protect your floor and\/or you want to change its appearance, <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-semi-gloss.html">James Semi Gloss<\/a>&nbsp;(with a matt appearance) or <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-extra-matt-3.html">James Extra Matt<\/a> (with an extra matt appearance),&nbsp;provide&nbsp;a suitable protective layer. You may then continue to clean your floor with James Vinyl &amp; PVC Cleaner&nbsp;Natural &amp; Protective.<\/p>","description_fr":"<p>James Nettoyant Vinyle &amp; PVC Naturel &amp; Prot&eacute;geant&nbsp;est un d&eacute;tergent super concentr&eacute;, apte au nettoyage quotidien de sols&nbsp;en vinyle, PVC, LVT et tous autres sols durs et r&eacute;sistants &agrave; l&#39;humidit&eacute; tels que sols en linol&eacute;um, caoutchouc, r&eacute;sine &eacute;poxy, dallages c&eacute;ramiques, et sols en pierre naturelle et synth&eacute;tique.<\/p>\n\n<p>Ce nettoyant, l&#39;&eacute;tape F sur notre&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/laide-au-choix">L&#39;aide au choix<\/a>,&nbsp;offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Laisse une mince couche protectrice sur votre sol<\/li>\n <li>James Nettoyant Vinyle &amp; PVC&nbsp;Naturel &amp; Prot&eacute;geant&nbsp;donne &agrave; votre sol un aspect mat<\/li>\n <li>Fournit un sol antid&eacute;rapant<\/li>\n <li>&Agrave; base de&nbsp;mati&egrave;res naturelles<\/li>\n <li>Agr&eacute;able pour vos mains<\/li>\n <li>Aussi disponible en <a href="https:\/\/james.eu\/fr\/produits\/james-etage-cleaner-naturel-protegeant-bidon.html"><font color="#0066cc">bo&icirc;te de 10 L<\/font><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nSi vous souhaitez prot&eacute;ger votre sol et\/ou changer l&rsquo;aspect, <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-mat-satiné-2.html">James Mat-Satin&eacute;<\/a>&nbsp;(avec un aspect mat) ou <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-extra-mat-3.html">James Extra Mat<\/a> (avec un aspect extra mat),&nbsp;forme une parfaite couche protectrice. Ensuite vous pouvez continuer &agrave; nettoyer votre sol &agrave; l&rsquo;aide de James Nettoyant Vinyle &amp; PVC Naturel &amp; Prot&eacute;geant.<\/p>","description_de":"<p>James Vinyl &amp; PVC Reiniger&nbsp;Nat&uuml;rlich &amp; Sch&uuml;tzend ist ein stark konzentriertes Reinigungsmittel, geeignet f&uuml;r die t&auml;gliche Reinigung von&nbsp;Vinyl, LVT, PVC und allen wasserfesten Hartb&ouml;den wie Linoleum, Keramikfliesen, Epoxidfu&szlig;b&ouml;den, Gummi-, Natur- und Kunststeinb&ouml;den.<\/p>\n\n<p>Dieses Reinigungsmittel,&nbsp;Schritt F in&nbsp;unserem&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produktfinder">Produktfinder<\/a>, bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Sorgt f&uuml;r eine d&uuml;nne Schutzschicht auf Ihrem Boden<\/li>\n <li>James Vinyl &amp; PVC Reiniger&nbsp;Nat&uuml;rlich &amp; Sch&uuml;tzend gibt Ihrem Boden ein&nbsp;mattes Aussehen<\/li>\n <li>Sorgt f&uuml;r einen rutschhemmenden Boden<\/li>\n <li>Basierend auf nat&uuml;rlichen Inhaltsstoffen<\/li>\n <li>Schonend f&uuml;r Ihre H&auml;nde<\/li>\n <li>Auch verf&uuml;gbar in <a href="https:\/\/james.eu\/de\/produkte\/james-bodenreiniger-natuerlich-schuetzend-kanister.html"><font color="#0066cc">10 L Kanister<\/font><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nWenn Sie Ihren Boden sch&uuml;tzen m&ouml;chten und\/oder das Aussehen &auml;ndern m&ouml;chten, bietet&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-seidenmatt-2.html">James Seidenmatt<\/a>&nbsp;(mit ein mattes Aussehen) oder <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-extra-matt-3.html">James Extra Matt<\/a> (mit ein extra mattes Aussehen),&nbsp;die geeignete Schutzschicht. Sie k&ouml;nnen den Boden weiterhin reinigen mittels James Vinyl &amp; PVC Reiniger Nat&uuml;rlich &amp; Sch&uuml;tzend.<\/p>","volume":"7"},{"id":"59","sku":"8105","discount":"0%","price":"9.050000","tax":"1","active":"1","sort_order":"17","image":"https://james.eu/files/large/stap-b-nl-fr-voorkant.jpg","categories":[3],"name":"James Laminaatreiniger Beschermt & Herstelt (B)","name_en":"James Laminate Cleaner Protect & Restore (B)","name_fr":"James Nettoyant Sols Stratifi\u00e9s Prot\u00e9ger & R\u00e9parer (B)","name_de":"James Laminat Reiniger Schutz & Pflege (B)","description":"<p>James Laminaatreiniger Beschermt &amp; Herstelt is een reinigings- en onderhoudsproduct in &eacute;&eacute;n, geschikt voor laminaat en alle andere vochtbestendige harde vloeren.<\/p>\n\n<p>Deze reiniger, stap B in onze&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/keuzehulp">Keuzehulp<\/a>,&nbsp;biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijdert vervuilingen eenvoudig tijdens het dweilen<\/li>\n <li>Dit product laat een beschermend laagje op uw vloer achter en verlengt daarmee de levensduur van uw vloer<\/li>\n <li>James Laminaatreiniger Beschermt &amp; Herstelt kan oppervlakkige krasjes en strepen herstellen<\/li>\n <li>Vuilafstotend en slipvast<\/li>\n <li>Geeft uw vloer een matte uitstraling<\/li>\n <li>Ook verkrijgbaar in <a href="https:\/\/james.eu\/nl\/producten\/james-vloerreiniger-beschermt-herstelt-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\n<em>Gebruikt u het product &quot;James Laminaatreiniger&quot; nog&nbsp;(in de oude, platte flacon)? Dan kunt u dit product gebruiken vanaf nu. De werking is gelijk, alleen is de afwerking nu mat i.p.v. glanzend en de flacon is gewijzigd.<\/em><\/p>","description_en":"<p>James Laminate Cleaner Protect &amp; Restore&nbsp;is a cleaner and maintenance product in one, suited for laminate and all other water resistant hard floors.<\/p>\n\n<p>This product,&nbsp;step B in our <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/buying-guide">Buying guide<\/a>, offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Removes dirt easily&nbsp;whilst&nbsp;wiping the floor<\/li>\n <li>It leaves a protective layer behind and thus extends the lifespan of your floor<\/li>\n <li>James Laminate Cleaner Protect &amp; Restore can restore surface scratches and stripes<\/li>\n <li>Dirt-repellent and non-slip<\/li>\n <li>Provides a matt appearance<\/li>\n <li>Also available in <a href="https:\/\/james.eu\/en\/products\/james-floor-cleaner-protect-restore-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>","description_fr":"<p>James Nettoyant Sols Stratifi&eacute;s Prot&eacute;ger &amp; R&eacute;parer est &agrave; la fois un d&eacute;tergent et un produit d&#39;entretien, apte aux sols stratifi&eacute;s et tous autres sols durs et r&eacute;sistants &agrave; l&#39;humidit&eacute;.<\/p>\n\n<p>Ce d&eacute;tergent, l&#39;&eacute;tape B sur notre&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/laide-au-choix">L&#39;aide au choix<\/a>,&nbsp;offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Enl&egrave;ve facilement la salissure en essuyant<\/li>\n <li>Ce produit laisse une couche protectrice sur votre sol et prolonge ainsi la dur&eacute;e de vie de votre sol<\/li>\n <li>Les petites &eacute;raflures et rayures sont enlev&eacute;es<\/li>\n <li>Repousse la salissure et est antid&eacute;rapant<\/li>\n <li>James Nettoyant Sols Stratifi&eacute;s Prot&eacute;ger &amp; R&eacute;parer constitue une apparence mate<\/li>\n <li>Aussi disponible en <a href="https:\/\/james.eu\/fr\/produits\/james-etage-cleaner-proteger-reparer-bidon.html">bo&icirc;te de 10 L<\/a><\/li>\n<\/ul>","description_de":"<p>James Laminat Reiniger Schutz &amp; Pflege ist zugleich Reinigungs- und Pflegemittel, geeignet f&uuml;r Laminat und alle&nbsp;anderen wasserfesten Hartb&ouml;den.<\/p>\n\n<p>Dieses Produkt, Schritt B in unserem <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produktfinder">Produktfinder<\/a>, bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Entfernt Schmutz einfach w&auml;hrend des&nbsp;Wischens<\/li>\n <li>Das Produkt hinterl&auml;sst eine Schutzschicht und verl&auml;ngert die Lebensdauer Ihres Bodens<\/li>\n <li>James Laminat Reiniger Schutz &amp; Pflege kann oberfl&auml;chliche&nbsp;Kratzer und Streifen entfernen<\/li>\n <li>Schmutzabweisend und rutschhemmend<\/li>\n <li>Erzeugt ein mattes Aussehen Ihres Bodens<\/li>\n <li>Auch verf&uuml;gbar in <a href="https:\/\/james.eu\/de\/produkte\/james-bodeneiniger-schutz-pflege-kanister.html">10 L Kanister<\/a><\/li>\n<\/ul>","volume":"7"},{"id":"60","sku":"8106","discount":"0%","price":"9.050000","tax":"1","active":"1","sort_order":"18","image":"https://james.eu/files/large/stap-c-nl-fr-voorkant.jpg","categories":[3],"name":"James Laminaatreiniger Natuurlijk & Beschermend (C)","name_en":"James Laminate Cleaner Natural & Protective (C)","name_fr":"James Nettoyant Sols Stratifi\u00e9s Naturel & Prot\u00e9geant (C)","name_de":"James Laminat Reiniger Nat\u00fcrlich & Sch\u00fctzend (C)","description":"<p>James Laminaatreiniger Natuurlijk &amp; Beschermend is een hoog geconcentreerde reiniger, geschikt voor het dagelijks reinigen van laminaat en alle andere vochtbestendige harde vloeren.<\/p>\n\n<p>Deze reiniger, stap C in onze&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/keuzehulp">Keuzehulp<\/a>,&nbsp;biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Er blijft een dun beschermend laagje op uw vloer achter<\/li>\n <li>James Laminaatreiniger Natuurlijk &amp; Beschermend&nbsp;geeft uw vloer een mat uiterlijk<\/li>\n <li>Zorgt voor een slipvaste vloer<\/li>\n <li>Op basis van natuurlijke grondstoffen<\/li>\n <li>Prettig voor uw handen<\/li>\n <li>Ook verkrijgbaar in <a href="https:\/\/james.eu\/nl\/producten\/james-vloerreiniger-natuurlijk-beschermend-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>","description_en":"<p>James Laminate Cleaner Natural &amp; Protective is a highly concentrated cleaning agent, suited for the daily cleaning of laminate and all other water resistant hard floors.<\/p>\n\n<p>This product, step C in our&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/buying-guide">Buying guide<\/a>,&nbsp;offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Leaves a thin protective layer on your floor<\/li>\n <li>James Laminate Cleaner Natural &amp; Protective gives your floor a matt appearance<\/li>\n <li>Provides a non-slip floor<\/li>\n <li>Based on natural ingredients<\/li>\n <li>Pleasant on your hands<\/li>\n <li>Also available in <a href="https:\/\/james.eu\/en\/products\/james-floor-cleaner-natural-protective-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>","description_fr":"<p>James Nettoyant Sols Stratifi&eacute;s Naturel &amp; Prot&eacute;geant&nbsp;est un d&eacute;tergent super concentr&eacute;, apte au nettoyage quotidien de sols stratifi&eacute;s et tous autres sols durs et r&eacute;sistants &agrave; l&#39;humidit&eacute;.<\/p>\n\n<p>Ce nettoyant, l&#39;&eacute;tape C sur notre&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/laide-au-choix">L&#39;aide au choix<\/a>,&nbsp;offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Laisse une mince couche protectrice sur votre sol<\/li>\n <li>James Nettoyant Sols Stratifi&eacute;s Naturel &amp; Prot&eacute;geant&nbsp;donne &agrave; votre sol un aspect mat<\/li>\n <li>Fournit un sol antid&eacute;rapant<\/li>\n <li>&Agrave; base de&nbsp;mati&egrave;res naturelles<\/li>\n <li>Agr&eacute;able pour vos mains<\/li>\n <li>Aussi disponible en <a href="https:\/\/james.eu\/fr\/produits\/james-etage-cleaner-naturel-protegeant-bidon.html">bo&icirc;te de 10 L<\/a><\/li>\n<\/ul>","description_de":"<p>James Laminat Reiniger Nat&uuml;rlich &amp; Sch&uuml;tzend ist ein stark konzentriertes Reinigungsmittel, geeignet f&uuml;r die t&auml;gliche Reinigung von Laminat und allen anderen wasserfesten Hartb&ouml;den.<\/p>\n\n<p>Dieses Reinigungsmittel, Schritt C in unserem <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produktfinder">Produktfinder<\/a>, bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Sorgt f&uuml;r eine d&uuml;nne Schutzschicht auf Ihrem Boden<\/li>\n <li>James Laminat Reiniger Nat&uuml;rlich &amp; Sch&uuml;tzend gibt Ihrem Boden ein&nbsp;mattes Aussehen<\/li>\n <li>Sorgt f&uuml;r einen rutschhemmenden Boden<\/li>\n <li>Basierend auf nat&uuml;rlichen Inhaltsstoffen<\/li>\n <li>Schonend f&uuml;r Ihre H&auml;nde<\/li>\n <li>Auch verf&uuml;gbar in <a href="https:\/\/james.eu\/de\/produkte\/james-bodenreiniger-natuerlich-schuetzend-kanister.html">10 L Kanister<\/a><\/li>\n<\/ul>","volume":"7"},{"id":"62","sku":"8108","discount":"0%","price":"9.050000","tax":"1","active":"1","sort_order":"21","image":"https://james.eu/files/large/stap-e-nl-fr-vk.jpg","categories":[4,5],"name":"James Vinyl & PVC reiniger Beschermt & Herstelt (E)","name_en":"James Vinyl & PVC Cleaner Protect & Restore (E)","name_fr":"James Nettoyant Vinyle & PVC Prot\u00e9ger & R\u00e9parer (E)","name_de":"James Vinyl & PVC Reiniger Schutz & Pflege (E)","description":"<p>James Vinyl &amp; PVC reiniger Beschermt &amp; Herstelt is een reinigings- en onderhoudsproduct in &eacute;&eacute;n, geschikt voor vinyl, PVC, LVT en alle andere vochtbestendige harde vloeren zoals linoleum, keramische tegels, epoxyvloeren, rubber en natuur- en kunststeen vloeren.<\/p>\n\n<p>Deze reiniger, stap E in onze&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/keuzehulp">Keuzehulp<\/a>,&nbsp;biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijdert vervuilingen eenvoudig tijdens het dweilen<\/li>\n <li>Dit product laat een beschermend laagje op uw vloer achter en verlengt daarmee de levensduur van uw vloer<\/li>\n <li>James Vinyl &amp; PVC reiniger Beschermt &amp; Herstelt kan oppervlakkige krasjes en strepen herstellen<\/li>\n <li>Vuilafstotend en slipvast<\/li>\n <li>Geeft uw vloer een matte uitstraling<\/li>\n <li>Ook verkrijgbaar in <a href="https:\/\/james.eu\/nl\/producten\/james-vloerreiniger-beschermt-herstelt-can.html"><font color="#0066cc">10 L can<\/font><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nIndien u uw vloer wilt beschermen en\/of het aanzien wilt veranderen is <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-zijdemat-2.html">James Zijdemat<\/a>&nbsp;(met een mat uiterlijk) of <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-extra-mat-3.html">James Extra Mat<\/a> (met een extra mat uiterlijk), een geschikte bescherm-laag. Vervolgens kunt u de vloer blijven reinigen middels James Vinyl &amp; PVC reiniger Beschermt &amp; Herstelt.<\/p>","description_en":"<p>James Vinyl &amp; PVC Cleaner Protect &amp; Restore&nbsp;is a cleaner and maintenance product in one, suited for vinyl, PVC, LVT and all other water resistant hard floors like linoleum, ceramic tiles, epoxy floors, rubber and natural and artificial stone floors.<\/p>\n\n<p>This product,&nbsp;step E in our <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/buying-guide">Buying guide<\/a>, offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Removes dirt easily&nbsp;whilst&nbsp;wiping the floor<\/li>\n <li>It leaves a protective layer behind and thus extends the lifespan of your floor<\/li>\n <li>James Vinyl &amp; PVC Cleaner Protect &amp; Restore can restore surface scratches and stripes<\/li>\n <li>Dirt-repellent and non-slip<\/li>\n <li>Provides a matt appearance<\/li>\n <li>Also available in <a href="https:\/\/james.eu\/en\/products\/james-floor-cleaner-protect-restore-can.html"><font color="#0066cc">10 L can<\/font><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nIf you want to protect your floor and\/or you want to change its appearance, <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-semi-gloss.html">James Semi Gloss<\/a>&nbsp;(with a matt appearance) or <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-extra-matt-3.html">James Extra Matt<\/a> (with an extra matt appearance),&nbsp;provide&nbsp;a suitable protective layer. You may then continue to clean your floor with James Vinyl &amp; PVC Cleaner Protect &amp; Restore.<\/p>","description_fr":"<p>James Nettoyant Vinyle &amp; PVC&nbsp;Prot&eacute;ger &amp; R&eacute;parer est &agrave; la fois un d&eacute;tergent et un produit d&#39;entretien, apte aux sols&nbsp;en vinyle, PVC, LVT et tous autres sols durs et r&eacute;sistants &agrave; l&#39;humidit&eacute; tels que sols en linol&eacute;um, caoutchouc, r&eacute;sine &eacute;poxy, dallages c&eacute;ramiques, et sols en pierre naturelle et synth&eacute;tique.<\/p>\n\n<p>Ce d&eacute;tergent, l&#39;&eacute;tape E sur notre&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/laide-au-choix">L&#39;aide au choix<\/a>,&nbsp;offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Enl&egrave;ve facilement la salissure en essuyant<\/li>\n <li>Ce produit laisse une couche protectrice sur votre sol et prolonge ainsi la dur&eacute;e de vie de votre sol<\/li>\n <li>Les petites &eacute;raflures et rayures sont enlev&eacute;es<\/li>\n <li>Repousse la salissure et est antid&eacute;rapant<\/li>\n <li>James Nettoyant Vinyle &amp; PVC Prot&eacute;ger &amp; R&eacute;parer constitue une apparence mate<\/li>\n <li>Aussi disponible en <a href="https:\/\/james.eu\/fr\/produits\/james-etage-cleaner-proteger-reparer-bidon.html"><font color="#0066cc">bo&icirc;te de 10 L<\/font><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nSi vous souhaitez prot&eacute;ger votre sol et\/ou changer l&rsquo;aspect, <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-mat-satiné-2.html">James Mat-Satin&eacute;<\/a>&nbsp;(avec un aspect mat) ou <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-extra-mat-3.html">James Extra Mat<\/a> (avec un aspect extra mat),&nbsp;forme une parfaite couche protectrice. Ensuite vous pouvez continuer &agrave; nettoyer votre sol &agrave; l&rsquo;aide de James Nettoyant Vinyle &amp; PVC&nbsp;Prot&eacute;ger &amp; R&eacute;parer.<\/p>","description_de":"<p>James Vinyl &amp; PVC Reiniger Schutz &amp; Pflege ist zugleich Reinigungs- und Pflegemittel, geeignet f&uuml;r Vinyl, LVT, PVC und alle&nbsp;wasserfesten Hartb&ouml;den wie Linoleum, Keramikfliesen, Epoxidfu&szlig;b&ouml;den, Gummi-, Natur- und Kunststeinb&ouml;den.<\/p>\n\n<p>Dieses Produkt, Schritt E in&nbsp;unserem&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produktfinder">Produktfinder<\/a>,&nbsp;bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Entfernt Schmutz einfach w&auml;hrend des&nbsp;Wischens<\/li>\n <li>Das Produkt hinterl&auml;sst eine Schutzschicht und verl&auml;ngert die Lebensdauer Ihres Bodens<\/li>\n <li>James Vinyl &amp; PVC Reiniger Schutz &amp; Pflege kann oberfl&auml;chliche&nbsp;Kratzer und Streifen entfernen<\/li>\n <li>Schmutzabweisend und rutschhemmend<\/li>\n <li>Erzeugt ein mattes Aussehen Ihres Bodens<\/li>\n <li>Auch verf&uuml;gbar in <a href="https:\/\/james.eu\/de\/produkte\/james-bodeneiniger-schutz-pflege-kanister.html"><font color="#0066cc">10 L Kanister<\/font><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nWenn Sie Ihren Boden sch&uuml;tzen m&ouml;chten und\/oder das Aussehen &auml;ndern m&ouml;chten, bietet&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-seidenmatt-2.html">James Seidenmatt<\/a>&nbsp;(mit ein mattes Aussehen) oder <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-extra-matt-3.html">James Extra Matt<\/a> (mit ein extra mattes Aussehen),&nbsp;die geeignete Schutzschicht. Sie k&ouml;nnen den Boden weiterhin reinigen mittels James Vinyl &amp; PVC Reiniger Schutz &amp; Pflege.<\/p>","volume":"7"},{"id":"61","sku":"8107","discount":"0%","price":"9.050000","tax":"1","active":"1","sort_order":"20","image":"https://james.eu/files/large/stap-d-nl-fr-vk.jpg","categories":[4,5],"name":"James Vinyl & PVC reiniger Schoon & Snel droog (D)","name_en":"James Vinyl & PVC Cleaner Clean & Quick dry (D)","name_fr":"James Nettoyant Vinyle & PVC Propre & Rapidement sec (D)","name_de":"James Vinyl & PVC Reiniger Sauber & Schnelltrocknend (D)","description":"<p>James Vinyl &amp; PVC reiniger Schoon &amp; Snel droog is een hoog geconcentreerde reiniger, geschikt voor het dagelijks reinigen van vinyl, PVC, LVT en alle andere vochtbestendige harde vloeren zoals linoleum, keramische tegels, epoxyvloeren, rubber en natuur- en kunststeen vloeren.<\/p>\n\n<p>Deze reiniger, stap D in onze&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/keuzehulp">Keuzehulp<\/a>, biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijdert moeiteloos vervuilingen tijdens het dweilen en zorgt voor een frisse uitstraling van uw vloer<\/li>\n <li>Op basis van alcohol, dit zorgt ervoor dat uw vloer snel droogt<\/li>\n <li>James Vinyl &amp; PVC reiniger Schoon &amp; Snel droog verandert het uiterlijk van uw vloer niet<\/li>\n <li>Er blijft geen residu op uw vloer achter<\/li>\n <li>Heeft een aangenaam frisse geur<\/li>\n <li>Ook verkrijgbaar in een <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/set-james-producten-vinyl-pvc.html">voordeelverpakking<\/a>&nbsp;of een&nbsp;<a href="https:\/\/james.eu\/nl\/producten\/james-vloerreiniger-schoon-snel-droog-can.html"><font color="#0066cc">10 L can<\/font><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nIndien u uw vloer wilt beschermen en\/of het aanzien wilt veranderen is <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-zijdemat-2.html">James Zijdemat<\/a>&nbsp;(met een mat uiterlijk) of <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-extra-mat-3.html">James Extra Mat<\/a> (met een extra mat uiterlijk), een geschikte bescherm-laag. Vervolgens kunt u de vloer blijven reinigen middels James Vinyl &amp; PVC reiniger&nbsp;Schoon &amp; Snel droog.<\/p>","description_en":"<p>James Vinyl &amp; PVC Cleaner Clean &amp; Quick dry is a highly concentrated cleaning agent, suited for the daily cleaning of vinyl, PVC, LVT and all other water resistant hard floors like linoleum, ceramic tiles, epoxy floors, rubber and natural and artificial stone floors.<\/p>\n\n<p>This product, step D in our <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/buying-guide">Buying guide<\/a>, offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Effortlessly removes dirt&nbsp;whilst&nbsp;wiping&nbsp;the floor and gives your floor a fresh appearance<\/li>\n <li>Based&nbsp;on&nbsp;alcohol; your floor will dry very quickly<\/li>\n <li>James Vinyl &amp; PVC Cleaner Clean &amp; Quick dry&nbsp;does not change the appearance of your floor<\/li>\n <li>It does not leave any residue&nbsp;on your floor<\/li>\n <li>It has a pleasant and fresh odour<\/li>\n <li>Also available in&nbsp;a&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/set-of-james-products-vinyl-pvc.html">discount package<\/a>&nbsp;or a&nbsp;<a href="https:\/\/james.eu\/en\/products\/james-floor-cleaner-clean-quick-dry-can.html"><font color="#0066cc">10 L can<\/font><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nIf you want to protect your floor and\/or you want to change its appearance, <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-semi-gloss.html">James Semi Gloss<\/a>&nbsp;(with a matt appearance) or <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-extra-matt-3.html">James Extra Matt<\/a> (with an extra matt appearance),&nbsp;provide&nbsp;a suitable protective layer. You may then continue to clean your floor with James Vinyl &amp; PVC Cleaner Clean &amp; Quick dry.<\/p>","description_fr":"<p>James Nettoyant Vinyle &amp; PVC Propre &amp; Rapidement sec&nbsp;est un d&eacute;tergent super concentr&eacute;, apte au nettoyage quotidien de sols en vinyle, PVC, LVT et tous autres sols durs et r&eacute;sistants &agrave; l&#39;humidit&eacute; tels que sols en linol&eacute;um, caoutchouc, r&eacute;sine &eacute;poxy, dallages c&eacute;ramiques, et sols en pierre naturelle et synth&eacute;tique.<\/p>\n\n<p>Ce d&eacute;tergent, l&#39;&eacute;tape D sur notre&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/laide-au-choix">L&#39;aide au choix<\/a>,&nbsp;offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Enl&egrave;ve facilement la salissure en essuyant, et donne de nouveau un aspect frais &agrave; votre sol<\/li>\n <li>&Agrave; la base d&#39;alcool; votre sol s&egrave;chera plus rapidement<\/li>\n <li>James Nettoyant Vinyle &amp; PVC Propre &amp; Rapidement sec ne changera pas l&rsquo;apparence de votre sol<\/li>\n <li>Ne laisse aucun r&eacute;sidu sur votre sol<\/li>\n <li>A un parfum frais et agr&eacute;able<\/li>\n <li>Aussi disponible dans un <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/ensemble-de-produits-james-vinyle-pvc.html">pack &eacute;conomique<\/a>&nbsp;ou en&nbsp;<a href="https:\/\/james.eu\/fr\/produits\/james-etage-cleaner-propre-rapidement-sec-bidon.html"><font color="#0066cc">bo&icirc;te de 10 L<\/font><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nSi vous souhaitez prot&eacute;ger votre sol et\/ou changer l&rsquo;aspect, <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-mat-satiné-2.html">James Mat-Satin&eacute;<\/a>&nbsp;(avec un aspect mat) ou <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-extra-mat-3.html">James Extra Mat<\/a> (avec un aspect extra mat),&nbsp;forme une parfaite couche protectrice. Ensuite vous pouvez continuer &agrave; nettoyer votre sol &agrave; l&rsquo;aide de James Nettoyant Vinyle &amp; PVC Propre &amp; Rapidement sec.<\/p>","description_de":"<p>James Vinyl &amp; PVC Reiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend ist ein stark konzentriertes Reinigungsmittel, geeignet f&uuml;r die t&auml;gliche Reinigung von Vinyl, PVC, LVT und allen wasserfesten Hartb&ouml;den wie Linoleum, Keramikfliesen, Epoxidfu&szlig;b&ouml;den, Gummi-, Natur- und Kunststeinb&ouml;den.<\/p>\n\n<p>Dieses Reinigungsmittel, Schritt D in unserem <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produktfinder">Produktfinder<\/a>, bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Beseitigt problemlos Verschmutzungen w&auml;hrend des Wischens und gibt Ihrem Boden ein frisches Aussehen<\/li>\n <li>Auf alkoholischer Basis; Ihr Boden trocknet sehr schnell<\/li>\n <li>James Vinyl &amp; PVC Reiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend &auml;ndert das Aussehen Ihres Bodens nicht<\/li>\n <li>Hinterl&auml;sst keine R&uuml;ckst&auml;nde auf Ihrem Boden<\/li>\n <li>Hat einen angenehmen, frischen Duft<\/li>\n <li>Auch verf&uuml;gbar in einem&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kombi-james-produkte-vinyl-pvc-lvt.html">Rabattpaket<\/a>&nbsp;oder in&nbsp;<a href="https:\/\/james.eu\/de\/produkte\/james-bodenreiniger-sauber-schnelltrocknend-kanister.html"><font color="#0066cc">10 L Kanister<\/font><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nWenn Sie Ihren Boden sch&uuml;tzen m&ouml;chten und\/oder das Aussehen &auml;ndern m&ouml;chten, bietet&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-seidenmatt-2.html">James Seidenmatt<\/a>&nbsp;(mit ein mattes Aussehen) oder <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-extra-matt-3.html">James Extra Matt<\/a> (mit ein extra mattes Aussehen),&nbsp;die geeignete Schutzschicht. Sie k&ouml;nnen den Boden weiterhin reinigen mittels James Vinyl &amp; PVC Reiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend.<\/p>","volume":"7"},{"id":"64","sku":"8101","discount":"0%","price":"9.050000","tax":"1","active":"1","sort_order":"13","image":"https://james.eu/files/large/stap-1-nl-fr-vk.jpg","categories":[5,4,3],"name":"James Basisreiniger (1)","name_en":"James Basic Cleaner (1)","name_fr":"James Nettoyant Basique (1)","name_de":"James Grundreiniger (1)","description":"<p>James Basisreiniger is een stripper, geschikt voor alle vochtbestendige harde vloeren zoals laminaat, vinyl, PVC, LVT, linoleum, keramische tegel, epoxyvloer, rubber of natuur- en kunststeen vloer.<\/p>\n\n<p>Dit product, stap 1 in onze&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/keuzehulp">Keuzehulp<\/a>,&nbsp;biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijdert hardnekkige vervuilingen<\/li>\n <li>Brengt uw vloer terug naar de basis<\/li>\n <li>Verwijdert moeiteloos oude beschermlagen van bijvoorbeeld <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-zijdemat-2.html">James Zijdemat<\/a> of <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-extra-mat-3.html">James Extra Mat<\/a><\/li>\n <li>Is uw vloer vlekkerig \/ streperig? Gebruik James Basisreiniger&nbsp;en verwijder restanten van uw oude reiniger (die&nbsp;vlekken en strepen veroorzaken).<\/li>\n <li>E&eacute;n flacon is voldoende voor circa 20 - 200 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Ook verkrijgbaar in een <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/set-james-producten-vinyl-pvc.html">voordeelverpakking<\/a>&nbsp;of een <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-basisreiniger-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nVoor het dagelijks reinigen en onderhouden van uw vloer kunt u onze producten voor <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/laminaat">laminaat<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/vinyl-pvc">vinyl &amp; PVC<\/a> of <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/overige-harde-vloeren">overige harde vloeren<\/a>&nbsp;gebruiken.<\/p>","description_en":"<p>James Basic Cleaner is a stripper, suited for all water resistant hard floors like laminate, vinyl, PVC, LVT, linoleum, ceramic tile, epoxy flooring, rubber or natural and artificial stone.<\/p>\n\n<p>This product, step 1 in our <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/buying-guide">Buying guide<\/a>,&nbsp;offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Removes persistent dirt<\/li>\n <li>Restores the floor to its original state (removing&nbsp;any residues)<\/li>\n <li>Effortlessly removes old protective&nbsp;layers of e.g. <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-semi-gloss-2.html">James Semi Gloss<\/a> or <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-extra-matt-3.html">James Extra Matt<\/a><\/li>\n <li>Does your mopped floor suffer from spots and streaks? Use James Basic Cleaner and remove remnants from your old cleaning product for a spotless and streak free floor<\/li>\n <li>One bottle is sufficient for approximately 20 - 200 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Also available in&nbsp;a&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/set-of-james-products-vinyl-pvc.html">discount package<\/a>&nbsp;or a&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-basic-cleaner-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nFor the daily cleaning and maintenance of your floor, you may use one of our products for <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/laminate">laminate<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/vinyl-pvc">vinyl &amp; PVC<\/a> or <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/other-hard-floors">other hard floors<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>James Nettoyant Basique est un d&eacute;tergent pour tous sols durs et r&eacute;sistants &agrave; l&#39;humidit&eacute; tels que sols en sols stratifi&eacute;s, vinyle, PVC, LVT, linol&eacute;um, r&eacute;sine &eacute;poxy,&nbsp;caoutchouc, dallages en c&eacute;ramique et en pierre naturelle et synth&eacute;tique.<\/p>\n\n<p>Ce produit, l&#39;&eacute;tape 1 sur notre <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/laide-au-choix">L&#39;aide au choix<\/a>,&nbsp;offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Elimine salissures rebelles<\/li>\n <li>Elimine facilement les anciennes couches de cire comme celles de <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-mat-satine-2.html">James Mat-Satin&eacute;<\/a> ou <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-extra-mat-3.html">James Extra Mat<\/a><\/li>\n <li>Votre sol est tach&eacute; ou ray&eacute;? Utilisez James Nettoyant Basique&nbsp;pour &eacute;liminer restants d&rsquo;un d&eacute;tergent pr&eacute;c&eacute;dent (ce qui provoque des taches et des rayures)<\/li>\n <li>Un flacon est suffisant pour env. 20 - 200 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Aussi disponible dans un <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/ensemble-de-produits-james-vinyle-pvc.html">pack &eacute;conomique<\/a>&nbsp;ou en <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-nettoyant-basique-bidon.html">bo&icirc;te de 10 L<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nPour le nettoyage quotidien et l&rsquo;entretien quotidien de votre sol vous pouvez utiliser nous produits de <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/laminate">laminate<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/vinyle-pvc">vinyle &amp; PVC<\/a> ou <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/autres-sols-durs">autres sols durs<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>James Grundreiniger ist ein Reinigungsmittel, geeignet f&uuml;r alle wasserfesten Hartb&ouml;den wie Laminat, Vinyl, LVT, PVC, Linoleum, Fliesen, Epoxidfu&szlig;b&ouml;den, Gummi-, Natur- und Kunststein-b&ouml;den.<\/p>\n\n<p>Dieses Produkt, Schritt 1 in unserem <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produktfinder">Produktfinder<\/a>, bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Entfernt hartn&auml;ckigen Schmutz<\/li>\n <li>Bringt den Boden in die Ausgangslage zur&uuml;ck (Entfernung von R&uuml;ckst&auml;nde)<\/li>\n <li>Entfernt problemlos alte Schutzschichten von zum Beispiel <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-seidenmatt-2.html">James Seidenmatt<\/a> oder <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-extra-matt-3.html">James Extra Matt<\/a><\/li>\n <li>Leidet Ihr gewischter Fu&szlig;boden unter Flecken und Streifen? Verwenden Sie James Grundreiniger um R&uuml;ckst&auml;nde Ihres alten Reinigungsmittels zu entfernen<\/li>\n <li>Eine Flasche reicht f&uuml;r etwa 20 - 200 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Auch verf&uuml;gbar in einem&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kombi-james-produkte-vinyl-pvc-lvt.html">Rabattpaket<\/a>&nbsp;oder in&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-grundreiniger-kanister.html">10 L Kanister<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nF&uuml;r die t&auml;gliche Reinigung und Pflege von Ihrem Boden k&ouml;nnen Sie eine unsere Produkte f&uuml;r <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/laminat">Laminat<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/vinyl-pvc">Vinyl &amp; PVC<\/a> oder <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/sonstige-hartboeden">sonstige Hartb&ouml;den<\/a> verwenden.<\/p>","volume":"7"},{"id":"65","sku":"8102","discount":"0%","price":"13.182000","tax":"1","active":"1","sort_order":"14","image":"https://james.eu/files/large/stap-2-nl-fr-vk.jpg","categories":[4,5],"name":"James Zijdemat (2)","name_en":"James Semi Gloss (2)","name_fr":"James Mat-Satin\u00e9 (2)","name_de":"James Seidenmatt (2)","description":"<p>James Zijdemat geeft een matte beschermlaag en is antislip en krasvast. Geschikt voor vinyl, PVC, LVT, linoleum, rubber en natuur- en kunststeen vloeren.<\/p>\n\n<p>Dit product, stap 2 in onze&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/keuzehulp">Keuzehulp<\/a>,&nbsp;biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijderbare&nbsp;beschermlaag verlengt de levensduur van uw vloer<\/li>\n <li>Krasjes en oppervlakkige beschadigingen ontstaan in de beschermlaag, niet in uw vloer en zijn dus te herstellen<\/li>\n <li>James Zijdemat is vuilafstotend<\/li>\n <li>Geeft uw vloer een mat uiterlijk<\/li>\n <li>E&eacute;n flacon is voldoende voor circa 20 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Ook verkrijgbaar in <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-zijdemat-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Alvorens u dit product op uw (nieuwe) vloer aanbrengt of als u een nieuwe laag wilt aanbrengen na verloop van tijd, dient u de vloer eerst te reinigen middels <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-basisreiniger-1.html">James Basisreiniger<\/a>.<\/p>\n\n<p>Voor het dagelijks reinigen en onderhouden van uw vloer kunt u onze producten voor&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/vinyl-pvc">vinyl &amp; PVC<\/a>&nbsp;of&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/overige-harde-vloeren">overige harde vloeren<\/a>&nbsp;gebruiken.<\/p>","description_en":"<p>James Semi Gloss provides a matt protective layer that is non-slip and scratch resistant. Suitable for vinyl, PVC, LVT, linoleum, rubber and natural and artificial stone floors.<\/p>\n\n<p>This product, step 2 in our <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/buying-guide">Buying guide<\/a>, offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Removable&nbsp;protective layer that extends the lifespan of your floor<\/li>\n <li>Most scratches and stripes occur in the protective layer, not in your floor and are therefore&nbsp;repairable<\/li>\n <li>James Semi Gloss is dirt-repellent<\/li>\n <li>Gives your floor a matt appearance<\/li>\n <li>One bottle is sufficient for approximately 20 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Also available in <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-semi-gloss-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Before you use this product on your (new) floor or if, in course of time, you want to apply a new layer, you need to clean the floor first using <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-basic-cleaner-1.html">James Basic Cleaner<\/a>.<\/p>\n\n<p>For the daily cleaning and maintenance of your floor, you may use one of our products for&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/vinyl-pvc">vinyl &amp; PVC<\/a>&nbsp;or&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/other-hard-floors">other hard floors<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>James Mat-Satin&eacute; constitue une couche de protection mate (antid&eacute;rapante et antirayures). Pour sols en vinyle, PVC, LVT, linol&eacute;um, caoutchouc et sols en pierre naturelle et synth&eacute;tique.<\/p>\n\n<p>Ce produit, l&#39;&eacute;tape 2 sur notre&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/laide-au-choix">L&#39;aide au choix<\/a>, offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Couche protectrice, amovible, qui prolonge la dur&eacute;e de vie de votre sol<\/li>\n <li>Les rayures et les dommages superficiels se font dans la couche de protection, ne pas dans votre sol, et sont donc r&eacute;parables<\/li>\n <li>James Mat-Satin&eacute;&nbsp;repousse la salissure<\/li>\n <li>Donne &agrave; votre sol un aspect mat<\/li>\n <li>Un flacon est suffisant pour env. 20 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Aussi disponible en <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-mat-satine-bidon.html">bo&icirc;te de 10 L<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Avant d&rsquo;appliquer ce produit sur votre sol (neuf) ou si vous voulez, au fil du temps, appliquer une nouvelle couche, vous devez d&rsquo;abord nettoyer le sol &agrave; l&rsquo;aide de <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-nettoyant-basique-1.html">James Nettoyant Basique<\/a>.<\/p>\n\n<p>Pour le nettoyage quotidien et l&rsquo;entretien quotidien de votre sol vous pouvez utiliser nous produits de&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/vinyle-pvc">vinyle &amp; PVC<\/a>&nbsp;ou&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/autres-sols-durs">autres sols durs<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>James Seidenmatt erzeugt eine matte Schutzschicht, die rutschfest und kratzfest ist. Geeignet f&uuml;r Vinyl, LVT, PVC, Linoleum, Gummi-, und Natur- und Kunststeinb&ouml;den.<\/p>\n\n<p>Dieses Produkt, Schritt 2 in unserem <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produktfinder">Produktfinder<\/a>, bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Entfernbare Schutzschicht verl&auml;ngert die Lebensdauer Ihres Bodens<\/li>\n <li>Kratzer und oberfl&auml;chliche Sch&auml;den bilden sich in der Schutzschicht, nicht in Ihrem Boden, und sind deshalb zu reparieren<\/li>\n <li>James Seidenmatt ist schmutzabweisend<\/li>\n <li>Gibt Ihrem Boden ein mattes Aussehen<\/li>\n <li>Eine Flasche ist ausreichend f&uuml;r etwa 20 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Auch verf&uuml;gbar in <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-seidenmatt-kanister.html">10 L Kanister<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Bevor Sie dieses Produkt auf Ihrem (neuen) Boden anwenden, oder wenn Sie, im Laufe der Zeit, eine neue Schutzschicht anbringen m&ouml;chten, den Boden zuerst reinigen mittels <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-grundreiniger-1.html">James Grundreiniger<\/a>.<\/p>\n\n<p>F&uuml;r die t&auml;gliche Reinigung und Pflege von Ihrem Boden k&ouml;nnen Sie eine unsere Produkte f&uuml;r&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/vinyl-pvc">Vinyl &amp; PVC<\/a> oder <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/sonstige-hartboeden">sonstige Hartb&ouml;den<\/a>&nbsp;verwenden.<\/p>","volume":"7"},{"id":"80","sku":"3204","discount":"0%","price":"118.182000","tax":"1","active":"1","sort_order":"49","image":"https://james.eu/files/large/james-extra-glans-can.jpg","categories":[9],"name":"James Extra Glans (can)","name_en":"James Extra Gloss (can)","name_fr":"James Brillant (bidon)","name_de":"James Extra Glanz (Kanister)","description":"<p>James Extra Glans zorgt voor een hoogglanzende beschermlaag op uw vinyl, PVC, linoleum, rubber of natuur- en kunststeen vloer.<\/p>\n\n<p>Dit product biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijderbare, polyurethaan veredelde beschermlaag verlengt de levensduur van uw vloer<\/li>\n <li>Krasjes en oppervlakkige beschadigingen ontstaan in de beschermlaag, niet in uw vloer en zijn dus te herstellen<\/li>\n <li>James Extra Glans is vuilafstotend<\/li>\n <li>Geeft uw vloer een hoogglanzend uiterlijk<\/li>\n <li>E&eacute;n can is voldoende voor circa 200 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Tip: de <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/jerrycan-kraan.html">jerrycan kraan<\/a> maakt de can handig in gebruik<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nAlvorens u dit product op uw (nieuwe) vloer aanbrengt of als u een nieuwe laag wilt aanbrengen na verloop van tijd, dient u de vloer eerst te reinigen middels <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-basisreiniger-can.html">James Basisreiniger<\/a>.<\/p>\n\n<p>Voor het dagelijks reinigen&nbsp;en onderhouden van uw vloer kunt u het beste <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-vloerreiniger-schoon-snel-droog-can.html">James Vloerreiniger&nbsp;Schoon &amp; Snel droog<\/a> gebruiken.<\/p>","description_en":"<p>James Extra Gloss creates a high-gloss protective layer on your vinyl, PVC, linoleum, rubber or natural and artificial stone flooring.<\/p>\n\n<p>This product offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Removable, polyurethane improved protective layer extends the life of your floor<\/li>\n <li>Small scratches and superficial damages only develop in the protective layer, not in your floor and thus are repairable<\/li>\n <li>James Extra Gloss is dirt-repellent<\/li>\n <li>Gives your floor a high-gloss appearance<\/li>\n <li>One canister&nbsp;sufficient for approximately 200 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Tip: the&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/jerrycan-tap.html">Jerrycan tap<\/a> is great for easy usage<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nBefore applying this product on your (new) floor, or if, in course of time, you want to apply a new layer; you first have to clean the floor with <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-basic-cleaner-can.html">James Basic Cleaner<\/a>.<\/p>\n\n<p>For the daily cleaning and maintenance of your floor you may preferably use <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-floor-cleaner-clean-quick-dry-can.html">James Floor Cleaner Clean &amp; Quick dry<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>James Extra Gloss cr&eacute;e une couche protectrice de haute brillance sur vos sols en vinyle, en PVC, en linol&eacute;um, en caoutchouc ou dallages en pierre naturelle et synth&eacute;tique.<\/p>\n\n<p>Ce produit offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Couche protectrice de polyur&eacute;thane am&eacute;lior&eacute;, amovible, qui prolonge la dur&eacute;e de vie de votre sol<\/li>\n <li>Les rayures et les dommages superficiels dans la couche protectrice, ne pas dans vos sols, et donc r&eacute;parables<\/li>\n <li>James Extra Gloss repousse la salissure<\/li>\n <li>Donne un aspect brillant &agrave; votre sol<\/li>\n <li>Un bidon est suffisant pour env. 200 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Conseil: le <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/jerrycan-robinet-bouchon.html">jerrycan robinet bouchon<\/a>&nbsp;rend le bidon pratique &agrave; utiliser<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nAvant d&#39;utiliser ce produit sur votre sol (neuf) ou si vous voulez, au fil du temps, appliquer une nouvelle couche, vous devez d&rsquo;abord nettoyer le sol &agrave; l&rsquo;aide de <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-nettoyant-basique-bidon.html">James Nettoyant Basique<\/a>.<\/p>\n\n<p>Pour le nettoyage quotidien et l&rsquo;entretien quotidien de votre sol, nous vous recommandons d&rsquo;utiliser <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-etage-cleaner-propre-rapidement-sec-bidon.html">James &Eacute;tage Cleaner Propre &amp; Rapidement sec<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>James Extra Gloss sorgt f&uuml;r eine hochgl&auml;nzende Schutzschicht auf Ihrem Boden aus Vinyl, PVC, Linoleum, Gummi, Natur- oder Kunststein.<\/p>\n\n<p>Dieses Produkt bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Polyurethanverg&uuml;tete Schutzschicht verl&auml;ngert die Lebensdauer Ihres Fu&szlig;bodens<\/li>\n <li>Kratzer und oberfl&auml;chliche Sch&auml;den bilden sich in der Schutzschicht, also nicht in Ihrem Boden, und sind deshalb zu reparieren<\/li>\n <li>James Extra Gloss ist schmutzabweisend<\/li>\n <li>Gibt Ihrem Boden ein hochgl&auml;nzendes Aussehen<\/li>\n <li>Ein&nbsp;Kanister reicht f&uuml;r etwa 200 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Tipp: mit dem <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kanister-auslaufhahn.html">Kanister Auslaufhahn<\/a> k&ouml;nnen Sie den&nbsp;Kanister&nbsp;bequem bedienen.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nBevor Sie dieses Produkt auf Ihren (neuen) Boden anwenden oder wenn Sie, im Laufe der Zeit, eine neue Schicht anwenden, zuerst den Boden reinigen mit <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-grundreiniger-kanister.html">James Grundreiniger<\/a>.<\/p>\n\n<p>F&uuml;r die t&auml;gliche Reinigung und Pflege von Ihrem Boden verwenden Sie am besten <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-bodenreiniger-sauber-schnelltrocknend-kanister.html">James Bodenreiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend<\/a>.<\/p>","volume":"8"},{"id":"66","sku":"8103","discount":"0%","price":"16.488000","tax":"1","active":"1","sort_order":"15","image":"https://james.eu/files/large/stap-3-nl-fr-vk1.jpg","categories":[4,5],"name":"James Extra Mat (3)","name_en":"James Extra Matt (3)","name_fr":"James Extra Mat (3)","name_de":"James Extra Matt (3)","description":"<p>James Extra Mat is een uniek product op de markt!<br \/>\nHet geeft een extra matte beschermlaag en is antislip en krasvast. Bijna alle extra matte vloeren behouden hun matheid na applicatie. Geschikt voor vinyl, PVC, LVT, linoleum, rubber en natuur- en kunststeen vloeren.<\/p>\n\n<p>Dit product, stap 2 in onze&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/keuzehulp">Keuzehulp<\/a>,&nbsp;biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijderbare&nbsp;beschermlaag verlengt de levensduur van uw vloer<\/li>\n <li>Krasjes en oppervlakkige beschadigingen ontstaan in de beschermlaag, niet in uw vloer en zijn dus te herstellen<\/li>\n <li>James Extra Mat&nbsp;is vuilafstotend<\/li>\n <li>Geeft uw vloer een extra mat uiterlijk<\/li>\n <li>We raden het gebruik op egaal donkere vloeren af (in verband met mogelijke streepvorming na opdrogen)<\/li>\n <li>E&eacute;n flacon is voldoende voor circa 20 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Ook verkrijgbaar in <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-extra-mat-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nAlvorens u dit product op uw (nieuwe) vloer aanbrengt of als u een nieuwe laag wilt aanbrengen na verloop van tijd, dient u de vloer eerst te reinigen middels <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-basisreiniger-1.html">James Basisreiniger<\/a>.<\/p>\n\n<p>Voor het dagelijks reinigen en onderhouden van uw vloer kunt u onze producten voor&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/vinyl-pvc">vinyl &amp; PVC<\/a>&nbsp;of&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/overige-harde-vloeren">overige harde vloeren<\/a> gebruiken.<\/p>\n\n<p>Meer informatie in ons blogbericht &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/blog\/2016\/12\/uniek-nieuw-product-james-extra-mat">Uniek nieuw product: James Extra Mat<\/a>&quot;.<\/p>","description_en":"<p>James Extra Matt is a unique product on the market!<br \/>\nIt provides an extra matt protective layer that is non-slip and scratch resistant. Almost all&nbsp;extra matt floors will stay extra matt after application. Suitable for vinyl, PVC, LVT, linoleum, rubber and natural and artificial stone floors.<\/p>\n\n<p>This product, step 2 in our <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/buying-guide">Buying guide<\/a>, offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Removable&nbsp;protective layer that extends the lifespan of your floor<\/li>\n <li>Most scratches and stripes occur in the protective layer, not in your floor and are therefore&nbsp;repairable<\/li>\n <li>James Extra Matt is dirt-repellent<\/li>\n <li>Gives your floor an extra matt appearance<\/li>\n <li>We do not advise to use this product on plain dark floors (streaks could be visible once dried up)<\/li>\n <li>One bottle is sufficient for approximately 20 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Also available in <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-extra-matt-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nBefore you use this product on your (new) floor or if, in course of time, you want to apply a new layer, you need to clean the floor first using <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/james-basic-cleaner-1.html">James Basic Cleaner<\/a>.<\/p>\n\n<p>For the daily cleaning and maintenance of your floor, you may use one of our products for&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/vinyl-pvc">vinyl &amp; PVC<\/a>&nbsp;or&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/other-hard-floors">other hard floors<\/a>.<\/p>\n\n<p>More information in our blog post &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/blog\/2016\/12\/unique-new-product-james-extra-matt">Unique new product: James Extra Matt<\/a>&quot;.<\/p>","description_fr":"<p>James Extra Mat&nbsp;constitue une couche de protection extra mate (antid&eacute;rapante et antirayures). Pour sols en vinyle, PVC, LVT, linol&eacute;um, caoutchouc et sols en pierre naturelle et synth&eacute;tique.<\/p>\n\n<p>Ce produit, l&#39;&eacute;tape 2 sur notre&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/laide-au-choix">L&#39;aide au choix<\/a>, offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Couche protectrice, amovible, qui prolonge la dur&eacute;e de vie de votre sol<\/li>\n <li>Les rayures et les dommages superficiels se font dans la couche de protection, ne pas dans votre sol, et sont donc r&eacute;parables<\/li>\n <li>James Extra Mat&nbsp;repousse la salissure<\/li>\n <li>Donne &agrave; votre sol un aspect extra mat<\/li>\n <li>Nous d&eacute;conseillons l&rsquo;utilisation sur un sol uni fonc&eacute; (en raison de la possibilit&eacute; de formation de rayures apr&egrave;s s&eacute;chage)<\/li>\n <li>Un flacon est suffisant pour env. 20 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Aussi disponible en <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-extra-mat-bidon.html">bo&icirc;te de 10 L<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nAvant d&rsquo;appliquer ce produit sur votre sol (neuf) ou si vous voulez, au fil du temps, appliquer une nouvelle couche, vous devez d&rsquo;abord nettoyer le sol &agrave; l&rsquo;aide de <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/james-nettoyant-basique-1.html">James Nettoyant Basique<\/a>.<\/p>\n\n<p>Pour le nettoyage quotidien et l&rsquo;entretien quotidien de votre sol vous pouvez utiliser nous produits de&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/vinyle-pvc">vinyle &amp; PVC<\/a>&nbsp;ou&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/autres-sols-durs">autres sols durs<\/a>.<\/p>\n\n<p>Plus d&#39;information dans notre article de blog &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/blog\/2016\/12\/nouveau-produit-unique-james-extra-mat">Nouveau produit unique: James Extra Mat<\/a>&quot;.<\/p>","description_de":"<p>James Extra Matt ist ein einzigartiges Produkt auf den Markt!<br \/>\nEs erzeugt eine extra matte Schutzschicht, die rutschfest und kratzfest ist. Fast alle B&ouml;den bleiben so matt wie der original war. Geeignet f&uuml;r Vinyl, LVT, PVC, Linoleum, Gummi-, und Natur- und Kunststeinb&ouml;den.<\/p>\n\n<p>Dieses Produkt, Schritt 2 in unserem <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produktfinder">Produktfinder<\/a>, bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Entfernbare Schutzschicht verl&auml;ngert die Lebensdauer Ihres Bodens<\/li>\n <li>Kratzer und oberfl&auml;chliche Sch&auml;den bilden sich in der Schutzschicht, nicht in Ihrem Boden, und sind deshalb zu reparieren<\/li>\n <li>James Extra Matt ist schmutzabweisend<\/li>\n <li>Gibt Ihrem Boden ein extra mattes Aussehen<\/li>\n <li>Nicht anwendbar auf einfarbig dunkle B&ouml;den (im Zusammenhang mit m&ouml;glichen Streifenbildung&nbsp;nach dem Trocknen)<\/li>\n <li>Eine Flasche ist ausreichend f&uuml;r etwa 20 m<sup>2<\/sup><\/li>\n <li>Auch verf&uuml;gbar in <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-extra-matt-kanister.html">10 L Kanister<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nBevor Sie dieses Produkt auf Ihrem (neuen) Boden anwenden, oder wenn Sie, im Laufe der Zeit, eine neue Schutzschicht anbringen m&ouml;chten, den Boden zuerst reinigen mittels <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/james-grundreiniger-1.html">James Grundreiniger<\/a>.<\/p>\n\n<p>F&uuml;r die t&auml;gliche Reinigung und Pflege von Ihrem Boden k&ouml;nnen Sie eine unsere Produkte f&uuml;r&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/vinyl-pvc">Vinyl &amp; PVC<\/a> oder <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/sonstige-hartboeden">sonstige Hartb&ouml;den<\/a>&nbsp;verwenden.<\/p>\n\n<p>Weitere Informationen in unserer Blogmeldung &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/blog\/2016\/12\/einzigartiges-neues-produkt-james-extra-matt">Einzigartiges neues Produkt: James Extra Matt<\/a>&quot;.<\/p>","volume":"7"},{"id":"70","sku":"2511","discount":"0%","price":"139.669000","tax":"1","active":"1","sort_order":"44","image":"https://james.eu/files/large/james-cleansoft-10ltrt.jpg","categories":[9],"name":"James Cleansoft (can)","name_en":"James Cleansoft (can)","name_fr":"James Cleansoft (bidon)","name_de":"James Cleansoft (Kanister)","description":"<p>James Cleansoft is een sterk geconcentreerde reiniger afgestemd op de speciale eigenschappen van wolgarens die in tapijt- en meubelstoffen verwerkt zijn.<\/p>\n\n<p>James Cleansoft haalt de oorspronkelijke kleur weer op en voorkomt afbloeden van kleuren. James CleanSoft is aangenaam geparfumeerd, werkt deodoriserend en is biologisch afbreekbaar.<\/p>\n\n<p>James Cleansoft voorkomt een snelle hervervuiling door speciale vuilwerende bestanddelen. Uitsluitend in combinatie met sproei-extractiemachine toepassen.<\/p>\n\n<p>Tip: de <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/jerrycan-kraan.html">jerrycan kraan<\/a> maakt de can handig in gebruik.<\/p>","description_en":"<p align="justify">James Cleansoft is a strongly concentrated cleaner made especially for the special properties of woolen yarns used in carpet and upholstery fabrics.<\/p>\n\n<p align="justify">James Cleansoft restores the original color and prevents color bleeding. James Cleansoft has a pleasant odor,&nbsp;is deodorising and biodegradable.<\/p>\n\n<p align="justify">James Cleansoft prevents fast resoiling&nbsp;due to special dirt repressing chemicals. Use solely in combination with spray-extraction machines.<\/p>\n\n<p align="justify">Tip: the&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/jerrycan-tap.html">Jerrycan tap<\/a> is great for easy usage.<\/p>","description_fr":"<p>James Cleansoft est un nettoyant de tr&egrave;s haute concentration concordant avec les caract&eacute;ristiques sp&eacute;ciales de fils de laine incorpor&eacute;s dans tissus de moquette et d&#39;ameublement.&nbsp;James Cleansoft am&eacute;liore la couleur originelle et previent&nbsp;le d&eacute;clin des couleurs. James Cleansoft est agr&eacute;ablement parfum&eacute;, d&eacute;sodorisant et biod&eacute;gradable.<\/p>\n\n<p>James Cleansoft previent un nouveau encrassement rapide par ces &eacute;l&eacute;ments sp&eacute;ciaux repoussant l&#39;encrassement.<\/p>\n\n<p>Applicable uniquement en combinaison avec une machine &agrave; injection-extraction.<\/p>\n\n<p>Conseil: le <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/jerrycan-robinet-bouchon.html">jerrycan robinet bouchon<\/a>&nbsp;rend le bidon pratique &agrave; utiliser.<\/p>","description_de":"<p>James Cleansoft ist ein stark konzentrierter Reiniger, der speziell f&uuml;r Wolle entwickelt wurde, die in Teppich und M&ouml;belstoffen verwendet wird. Die spezifischen Eigenschaften der Wolle werden durch James Cleansoft nicht ver&auml;ndert. Im Gegenteil, James Cleansoft l&auml;sst Wolle wieder wie neu aussehen und verhindert das Ausbluten von Farben.<\/p>\n\n<p>Es hat einen angenehmen Duft und wirkt damit deodorisierend. Zudem ist es biologisch abbaubar. James Cleansoft verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung, da es schmutz-abweisende&nbsp;Substanzen enth&auml;lt. Es ist ausschlie&szlig;lich f&uuml;r die Verwendung mit der Spr&uuml;hextraktion geeignet.<\/p>\n\n<p>Tipp: mit dem <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kanister-auslaufhahn.html">Kanister Auslaufhahn<\/a> k&ouml;nnen Sie den&nbsp;Kanister&nbsp;bequem bedienen.<\/p>","volume":"8"},{"id":"67","sku":"8021","discount":"0%","price":"10.702000","tax":"1","active":"1","sort_order":"38","image":"https://james.eu/files/large/james-snelreiniger-1-10.jpg","categories":[2,10],"name":"James Snelreiniger 1:10","name_en":"James Quick Cleaner 1:10","name_fr":"James Quick Cleaner 1:10","name_de":"James Quick Cleaner 1:10","description":"<p>James Snelreiniger 1:10 is een product voor het reinigen van kunststof bekledingen.<\/p>\n\n<p>Dit product biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Geschikt voor alle kunststof bekledingen (zoals kunstleer, skai, PU leder, enz.)<\/li>\n <li>Reeds verdund, klaar voor gebruik<\/li>\n <li>Tevens geschikt voor de verwijdering van vingervlekken, olie-, nicotine-, rook- en vetaanslag van gebruiksvoorwerpen, tele-foons, deuren, ruiten, apparaten, enz.<\/li>\n <li>James Snelreiniger 1:10 is biologisch afbreekbaar<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nJames Snelreiniger 1:10 dient te worden toegepast middels een witte <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/badstof-handdoekje.html">badstof handdoek<\/a>.<\/p>","description_en":"<p>James Quick Cleaner 1:10 is a product for cleaning artificial leather.<\/p>\n\n<p>This product offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Suitable for all artificial leathers (like skai, PU leather, etc.)<\/li>\n <li>Already diluted, ready for use<\/li>\n <li>Also suitable for the removal of i.a. fingerprints and oil, nicotine, smoke and grease deposits off utensils, phones, doors, windows, appliances, and so on<\/li>\n <li>James Quick Cleaner 1:10 is biodegradable<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nJames Quick Cleaner 1:10 should be applied by means of a <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/producten\/cotton-cloth.html">white cotton cloth<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>James Quick Cleaner 1:10 est adapt&eacute; pour nettoyer le cuir artificiel.<\/p>\n\n<p>Ce produit offre les caract&eacute;ristiques suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Convient &agrave; tous les cuirs artificiels (skai, cuir PU, etc.)<\/li>\n <li>D&eacute;j&agrave; dilu&eacute;, pr&ecirc;t &agrave; l&#39;emploi<\/li>\n <li>Convient &eacute;galement pour l&#39;&eacute;limination des empreintes digitales et des attaques d&#39;huile, de nicotine, de fum&eacute;e et de graisse provenant d&#39;ustensiles, de t&eacute;l&eacute;phones, de portes, de fen&ecirc;tres, d&#39;appareils m&eacute;nagers, etc.<\/li>\n <li>James Quick Cleaner 1:10 est biod&eacute;gradable<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nJames Quick Cleaner 1:10 doit &ecirc;tre appliqu&eacute; &agrave; l&rsquo;aide d&rsquo;une <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/producten\/chiffon-en-coton.html">chiffon en coton blanche<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>James Quick Cleaner 1:10 ist geeignet f&uuml;r die Reinigung von Kunstledern.<\/p>\n\n<p>Dieses Produkt bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Geeignet f&uuml;r alle Kunstleder (wie z.B. skai, PU-Leder, usw.)<\/li>\n <li>Auch geeignet f&uuml;r die Entfernung von Fingerabdr&uuml;cken und Anschl&auml;gen von &Ouml;l, Nikotin, Rauch und Fett von Utensilien, Telefonen, T&uuml;ren, Fenstern, Ger&auml;ten, usw.<\/li>\n <li>Bereits verd&uuml;nnt, gebrauchsfertig<\/li>\n <li>James Quick Cleaner 1:10 ist biologisch abbaubar<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nJames Quick Cleaner 1:10 sollte mittels eines wei&szlig;en <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/producten\/frotteehandtuch.html">Frotteehandtuch<\/a> angewendet werden.<\/p>","volume":"10"},{"id":"68","sku":"2826","discount":"0%","price":"11.983000","tax":"1","active":"1","sort_order":"36","image":"https://james.eu/files/large/2826.jpg","categories":[12,1],"name":"Sebo stofzuigzakken X\/C\/G\/370\/470","name_en":"Sebo vacuum bags X\/C\/G\/370\/470","name_fr":"Sebo sacs d'aspirateur X\/C\/G\/370\/470","name_de":"Sebo Vakuumbeutel X\/C\/G\/370\/470","description":"<p>De officici&euml;le Sebo stofzuigzakken, met de volgende kenmerken:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Pak &agrave; 10 stuks<\/li>\n <li>3 lagen lucht filtering<\/li>\n <li>Voor Sebo X serie,&nbsp;C serie, G serie, 370 serie, 470 serie<\/li>\n <li>Gemakkelijk te installeren<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>","description_en":"<p>The official Sebo filter bags, with the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Pack of 10 filter bags<\/li>\n <li>3 layer air filtration bag<\/li>\n <li>Fits Sebo X series, C series, G series, 370 series, 470 series<\/li>\n <li>Easy to fit<\/li>\n<\/ul>","description_fr":"<p>The official Sebo filter bags, with the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Pack of 10 filter bags<\/li>\n <li>3 layer air filtration bag<\/li>\n <li>Fits Sebo X series, C series, G series, 370 series, 470 series<\/li>\n <li>Easy to fit<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>","description_de":"<p>Die offizielle Sebo Filtert&uuml;ten, mit den folgenden Merkmalen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Karton &agrave; 10 Filtert&uuml;ten<\/li>\n <li>3 Lagige&nbsp;Luftfilterbeutel<\/li>\n <li>F&uuml;r Sebo X Serie, C Serie, G Serie, 370 Serie, 470 Serie<\/li>\n <li>Einfache Installation<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>","volume":"11"},{"id":"71","sku":"2501","discount":"0%","price":"139.669000","tax":"1","active":"1","sort_order":"45","image":"https://james.eu/files/large/james-cleanmaster-10ltrt.jpg","categories":[9],"name":"James Cleanmaster (can)","name_en":"James Cleanmaster (can)","name_fr":"James Cleanmaster (bidon)","name_de":"James Cleanmaster (Kanister)","description":"<p align="justify">James Cleanmaster is een speciaal reiniger voor een grondige onderhoudsbeurt van synthetische tapijt- en meubelstoffen.<\/p>\n\n<p align="justify">Bijzonder geschikt voor sterke looppad vervuilingen en vlekken. Te gebruiken voor reiniging in combinatie met sproei-extractiemachines.<\/p>\n\n<p align="justify">Bevat geen kleur- of vezelbeschadigende stoffen, is pH-neutraal, biologisch afbreekbaar&nbsp;en reinigt veilig zonder versnelde vervuiling te veroorzaken.<\/p>\n\n<p align="justify">Voor alle kleur- en watervaste kunstvezels. Herstelt de oor-spronkelijke vuilwerende eigenschappen.<\/p>\n\n<p align="justify">Tip: de <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/jerrycan-kraan.html">jerrycan kraan<\/a> maakt de can handig in gebruik.<\/p>","description_en":"<p>James Cleanmaster is a special cleaner for&nbsp;major&nbsp;maintenance of synthetic carpets and upholstery.<\/p>\n\n<p>Especially appropriate for dirty walkways and stains. For use in combination with a spray extraction machine.<\/p>\n\n<p>Does not contain any color or fibre destroying chemicals, is pH neutral, biodegradable and cleans safely without causing accelerated resoiling.<\/p>\n\n<p>For all color and waterproof artificial fibres. Restores the original dirt repellent quality.<\/p>\n\n<p>Tip: the&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/jerrycan-tap.html">Jerrycan tap<\/a> is great for easy usage.<\/p>","description_fr":"<p align="justify">James Cleanmaster est un nettoyant sp&eacute;cial pour une r&eacute;vision profonde de moquette et tissus d&#39;ameublement synth&eacute;tiques.<\/p>\n\n<p align="justify">Particuli&egrave;rement apte aux extr&ecirc;mes salissures de passages et taches. Utilisable pour nettoyage en combinaison avec une machine &agrave; injection-extraction.<\/p>\n\n<p align="justify">Ne contient pas de mat&eacute;riaux endommageant couleurs ou fibres, est pH neutre, biod&eacute;gradable et nettoie sans risque et sans causer acc&eacute;l&eacute;ration d&#39;encrassement.<\/p>\n\n<p align="justify">Pour toutes fibres grand teint et r&eacute;sistantes &agrave; l&#39;eau. Redresse les caract&eacute;ristiques repoussant la poussi&egrave;re originelles.<\/p>\n\n<p align="justify">Conseil: le <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/jerrycan-robinet-bouchon.html">jerrycan robinet bouchon<\/a>&nbsp;rend le bidon pratique &agrave; utiliser.<\/p>","description_de":"<p>James Cleanmaster ist ein Spezialreiniger, der bei der Grundreinigung von synthetischen Teppichen oder M&ouml;belstoffen eingesetzt wird.<\/p>\n\n<p>Es ist besonders f&uuml;r stark verschmutzte Laufstra&szlig;en und hartn&auml;ckigen Flecken geeignet und wird bei der Spr&uuml;hextraktion eingesetzt.<\/p>\n\n<p>James Cleanmaster enth&auml;lt keine Inhaltsstoffe, die Farbe oder Material besch&auml;digen,ist pH-neutral, biologisch abbaubar, reinigt gr&uuml;ndlich und verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung.<\/p>\n\n<p>James Cleanmaster ist f&uuml;r alle farb- und wasserfesten Kunstfasern geeignet und stellt deren schmutzabweisenden Eigenschaften wieder her.<\/p>\n\n<p>Tipp: mit dem <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kanister-auslaufhahn.html">Kanister Auslaufhahn<\/a> k&ouml;nnen Sie den&nbsp;Kanister&nbsp;bequem bedienen.<\/p>","volume":"8"},{"id":"72","sku":"1626","discount":"0%","price":"106.612000","tax":"1","active":"1","sort_order":"50","image":"https://james.eu/files/large/james-snelreiniger-10ltrt.jpg","categories":[9],"name":"James Snelreiniger (can)","name_en":"James Quick Cleaner (can)","name_fr":"James Quick Cleaner (bidon)","name_de":"James Quick Cleaner (Kanister)","description":"<p>James Snelreiniger is een hoog geconcentreerde reiniger met groot vuil oplossend vermogen voor ontelbare schoonmaak-karweitjes. Het verwijdert in een oogwenk dagelijkse verontreinigingen, maar is ook geschikt voor het zwaardere werk waarbij hardnekkig vuil verwijdert moet worden.<\/p>\n\n<p>Dit product wordt toegepast op:<\/p>\n\n<ul>\n <li>gebruiksvoorwerpen<\/li>\n <li>kunststof bekledingen<\/li>\n <li>telefoons<\/li>\n <li>deuren<\/li>\n <li>ruiten<\/li>\n <li>apparaten, enz.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nvoor de verwijdering van o.a. vingervlekken en olie-, nicotine-, rook- en vetaanslag.<\/p>\n\n<p>Tip: de <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/jerrycan-kraan.html">jerrycan kraan<\/a> maakt de can handig in gebruik.<\/p>","description_en":"<p>Quick Cleaner is a highly concentrated cleaner with great dirt dissolving power for numerous cleaning chores. It removes dirt easily but is also suitable for the toughest jobs where persistent dirt must be removed.<\/p>\n\n<p>Quick Cleaner can be used for:<\/p>\n\n<ul>\n <li>utensils<\/li>\n <li>artificial leather<\/li>\n <li>phones<\/li>\n <li>doors<\/li>\n <li>windows<\/li>\n <li>appliances, etc.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nfor the removal of i.a. fingerprints and oil, nicotine, smoke and grease deposits.<\/p>\n\n<p>Tip: the&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/jerrycan-tap.html">Jerrycan tap<\/a> is great for easy usage.<\/p>","description_fr":"<p>James Quick Cleaner est un d&eacute;tergent concentr&eacute; avec un grand pouvoir dissolvant pour les innombrables corv&eacute;es de nettoyage. Il supprime en un clin d&#39;&oelig;il les salet&eacute;s quotidiennes, mais convient &eacute;galement aux travaux plus durs pour &eacute;liminer les salissures tenaces.<\/p>\n\n<p>James Quick Cleaner s&#39;applique pour les:<\/p>\n\n<ul>\n <li>ustensiles<\/li>\n <li>t&eacute;l&eacute;phones<\/li>\n <li>cuirs synth&eacute;tiques<\/li>\n <li>portes<\/li>\n <li>vitres<\/li>\n <li>appareils, etc.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nAinsi que pour l&#39;&eacute;limination des taches de doigts et les d&eacute;p&ocirc;ts d&#39;huile, de nicotine, de fum&eacute;e et de graisse.<\/p>\n\n<p>Conseil: le <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/jerrycan-robinet-bouchon.html">jerrycan robinet bouchon<\/a>&nbsp;rend le bidon pratique &agrave; utiliser.<\/p>","description_de":"<p>Quick Cleaner ist ein hoch konzentrierter Reiniger mit hohem Reinigungseffekt f&uuml;r unz&auml;hlige Aufgaben. Beseitigt im Nu t&auml;gliche Verschmutzungen,und beseitigt hartn&auml;ckigste Verunreinigungen.<\/p>\n\n<p>Quick Cleaner ist geeignet f&uuml;r Gegenst&auml;nde aus:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Kunststoff<\/li>\n <li>Kunstleder<\/li>\n <li>Telefone<\/li>\n <li>T&uuml;ren<\/li>\n <li>Fenster, usw.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nAuch f&uuml;r die Entfernung von &Ouml;l- und Fettflecken sowie Nikotinablagerungen geeignet.<\/p>\n\n<p>Tipp: mit dem <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kanister-auslaufhahn.html">Kanister Auslaufhahn<\/a> k&ouml;nnen Sie den&nbsp;Kanister&nbsp;bequem bedienen.<\/p>","volume":"8"},{"id":"73","sku":"3206","discount":"0%","price":"118.182000","tax":"1","active":"1","sort_order":"49","image":"https://james.eu/files/large/james-zijdemat-10ltr.jpg","categories":[9],"name":"James Zijdemat (can)","name_en":"James Semi Gloss (can)","name_fr":"James Mat-Satin\u00e9 (bidon)","name_de":"James Seidenmatt (Kanister)","description":"<p>James Zijdemat geeft een matte beschermlaag en is antislip en krasvast. Geschikt voor vinyl, PVC, linoleum, rubber en natuur- en kunststeen vloeren.<\/p>\n\n<p>Dit product&nbsp;biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijderbare&nbsp;beschermlaag verlengt de levensduur van uw vloer<\/li>\n <li>Krasjes en oppervlakkige beschadigingen ontstaan in de beschermlaag, niet in uw vloer en zijn dus te herstellen<\/li>\n <li>James Zijdemat is vuilafstotend<\/li>\n <li>Geeft uw vloer een mat uiterlijk<\/li>\n <li>Tip: de <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/jerrycan-kraan.html">jerrycan kraan<\/a> maakt de can handig in gebruik<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Alvorens u dit product op uw (nieuwe) vloer aanbrengt of als u een nieuwe laag wilt aanbrengen na verloop van tijd, dient u de vloer eerst te reinigen middels <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-basisreiniger-can.html">James Basisreiniger<\/a>.<\/p>\n\n<p>Voor het dagelijks reinigen en onderhouden van uw vloer kunt u onze producten voor&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/vinyl-pvc">vinyl &amp; PVC<\/a>&nbsp;of&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/overige-harde-vloeren">overige harde vloeren<\/a>&nbsp;gebruiken.<\/p>","description_en":"<p>James Semi Gloss provides a matt protective layer that is non-slip and scratch resistant. Suitable for vinyl, PVC, linoleum, rubber and natural and artificial stone floors.<\/p>\n\n<p>This product&nbsp;offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Removable&nbsp;protective layer that extends the lifespan of your floor<\/li>\n <li>Most scratches and stripes occur in the protective layer, not in your floor and are therefore&nbsp;repairable<\/li>\n <li>James Semi Gloss is dirt-repellent<\/li>\n <li>Gives your floor a matt appearance<\/li>\n <li>Tip: the&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/jerrycan-tap.html">Jerrycan tap<\/a> is great for easy usage.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Before you use this product on your (new) floor or if, in course of time, you want to apply a new layer, you need to clean the floor first using <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-basic-cleaner-can.html">James Basic Cleaner<\/a>.<\/p>\n\n<p>For the daily cleaning and maintenance of your floor, you may use one of our products for&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/vinyl-pvc">vinyl &amp; PVC<\/a>&nbsp;or&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/other-hard-floors">other hard floors<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>James Mat-Satin&eacute; constitue une couche de protection mate (antid&eacute;rapante et antirayures). Pour sols en vinyle, PVC, linol&eacute;um, caoutchouc et sols en pierre naturelle et synth&eacute;tique.<\/p>\n\n<p>Ce produit&nbsp;offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Couche protectrice, amovible, qui prolonge la dur&eacute;e de vie de votre sol<\/li>\n <li>Les rayures et les dommages superficiels se font dans la couche de protection, ne pas dans votre sol, et sont donc r&eacute;parables<\/li>\n <li>James Mat-Satin&eacute;&nbsp;repousse la salissure<\/li>\n <li>Donne &agrave; votre sol un aspect mat<\/li>\n <li>Conseil: le <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/jerrycan-robinet-bouchon.html">jerrycan robinet bouchon<\/a>&nbsp;rend le bidon pratique &agrave; utiliser<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Avant d&rsquo;appliquer ce produit sur votre sol (neuf) ou si vous voulez, au fil du temps, appliquer une nouvelle couche, vous devez d&rsquo;abord nettoyer le sol &agrave; l&rsquo;aide de <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-nettoyant-basique-bidon.html">James Nettoyant Basique<\/a>.<\/p>\n\n<p>Pour le nettoyage quotidien et l&rsquo;entretien quotidien de votre sol vous pouvez utiliser nous produits de&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/vinyle-pvc">vinyle &amp; PVC<\/a>&nbsp;ou&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/autres-sols-durs">autres sols durs<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>James Seidenmatt erzeugt eine matte Schutzschicht, die rutschfest und kratzfest ist. Geeignet f&uuml;r Vinyl, PVC, Linoleum, Gummi-, und Natur- und Kunststeinb&ouml;den.<\/p>\n\n<p>Dieses Produkt&nbsp;bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Entfernbare Schutzschicht verl&auml;ngert die Lebensdauer Ihres Bodens<\/li>\n <li>Kratzer und oberfl&auml;chliche Sch&auml;den bilden sich in der Schutzschicht, nicht in Ihrem Boden, und sind deshalb zu reparieren<\/li>\n <li>James Seidenmatt ist schmutzabweisend<\/li>\n <li>Gibt Ihrem Boden ein mattes Aussehen<\/li>\n <li>Tipp: mit dem <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kanister-auslaufhahn.html">Kanister Auslaufhahn<\/a> k&ouml;nnen Sie den&nbsp;Kanister&nbsp;bequem bedienen.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Bevor Sie dieses Produkt auf Ihrem (neuen) Boden anwenden, oder wenn Sie, im Laufe der Zeit, eine neue Schutzschicht anbringen m&ouml;chten, den Boden zuerst reinigen mittels <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-grundreiniger-kanister.html">James Grundreiniger<\/a>.<\/p>\n\n<p>F&uuml;r die t&auml;gliche Reinigung und Pflege von Ihrem Boden k&ouml;nnen Sie eine unsere Produkte f&uuml;r&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/vinyl-pvc">Vinyl &amp; PVC<\/a> oder <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/sonstige-hartboeden">sonstige Hartb&ouml;den<\/a>&nbsp;verwenden.<\/p>","volume":"8"},{"id":"74","sku":"3209","discount":"0%","price":"147.934000","tax":"1","active":"1","sort_order":"49","image":"https://james.eu/files/large/james-extra-mat-10ltr.jpg","categories":[9],"name":"James Extra Mat (can)","name_en":"James Extra Matt (can)","name_fr":"James Extra Mat (bidon)","name_de":"James Extra Matt (Kanister)","description":"<p>James Extra Mat geeft een extra matte beschermlaag en is antislip en krasvast. Geschikt voor vinyl, PVC, linoleum, rubber en natuur- en kunststeen vloeren.<\/p>\n\n<p>Dit product&nbsp;biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijderbare&nbsp;beschermlaag verlengt de levensduur van uw vloer<\/li>\n <li>Krasjes en oppervlakkige beschadigingen ontstaan in de beschermlaag, niet in uw vloer en zijn dus te herstellen<\/li>\n <li>James Extra Mat&nbsp;is vuilafstotend<\/li>\n <li>Geeft uw vloer een extra mat uiterlijk<\/li>\n <li>We raden het gebruik op egaal donkere vloeren af (in verband met mogelijke streepvorming na opdrogen)<\/li>\n <li>Tip: de <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/jerrycan-kraan.html">jerrycan kraan<\/a> maakt de can handig in gebruik<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nAlvorens u dit product op uw (nieuwe) vloer aanbrengt of als u een nieuwe laag wilt aanbrengen na verloop van tijd, dient u de vloer eerst te reinigen middels <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-basisreiniger-can.html">James Basisreiniger<\/a>.<\/p>\n\n<p>Voor het dagelijks reinigen en onderhouden van uw vloer kunt u onze producten voor&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/vinyl-pvc">vinyl &amp; PVC<\/a>&nbsp;of&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/overige-harde-vloeren">overige harde vloeren<\/a>&nbsp;gebruiken.<\/p>","description_en":"<p>James Extra Matt&nbsp;provides an extra matt protective layer that is non-slip and scratch resistant. Suitable for vinyl, PVC, linoleum, rubber and natural and artificial stone floors.<\/p>\n\n<p>This product&nbsp;offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Removable&nbsp;protective layer that extends the lifespan of your floor<\/li>\n <li>Most scratches and stripes occur in the protective layer, not in your floor and are therefore&nbsp;repairable<\/li>\n <li>James Extra Matt is dirt-repellent<\/li>\n <li>Gives your floor an extra matt appearance<\/li>\n <li>We do not advise to use this product on plain dark floors (streaks could be visible once dried up)<\/li>\n <li>Tip: the&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/jerrycan-tap.html">Jerrycan tap<\/a> is great for easy usage.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nBefore you use this product on your (new) floor or if, in course of time, you want to apply a new layer, you need to clean the floor first using <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-basic-cleaner-can.html">James Basic Cleaner<\/a>.<\/p>\n\n<p>For the daily cleaning and maintenance of your floor, you may use one of our products for&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/vinyl-pvc">vinyl &amp; PVC<\/a>&nbsp;or&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/other-hard-floors">other hard floors<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>James Extra Mat&nbsp;constitue une couche de protection extra mate (antid&eacute;rapante et antirayures). Pour sols en vinyle, PVC, linol&eacute;um, caoutchouc et sols en pierre naturelle et synth&eacute;tique.<\/p>\n\n<p>Ce produit&nbsp;offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Couche protectrice, amovible, qui prolonge la dur&eacute;e de vie de votre sol<\/li>\n <li>Les rayures et les dommages superficiels se font dans la couche de protection, ne pas dans votre sol, et sont donc r&eacute;parables<\/li>\n <li>James Extra Mat&nbsp;repousse la salissure<\/li>\n <li>Donne &agrave; votre sol un aspect extra mat<\/li>\n <li>Nous d&eacute;conseillons l&rsquo;utilisation sur un sol uni fonc&eacute; (en raison de la possibilit&eacute; de formation de rayures apr&egrave;s s&eacute;chage)<\/li>\n <li>Conseil: le <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/jerrycan-robinet-bouchon.html">jerrycan robinet bouchon<\/a>&nbsp;rend le bidon pratique &agrave; utiliser<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nAvant d&rsquo;appliquer ce produit sur votre sol (neuf) ou si vous voulez, au fil du temps, appliquer une nouvelle couche, vous devez d&rsquo;abord nettoyer le sol &agrave; l&rsquo;aide de <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-nettoyant-basique-bidon.html">James Nettoyant Basique<\/a>.<\/p>\n\n<p>Pour le nettoyage quotidien et l&rsquo;entretien quotidien de votre sol vous pouvez utiliser nous produits de&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/vinyle-pvc">vinyle &amp; PVC<\/a>&nbsp;ou&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/autres-sols-durs">autres sols durs<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>James Extra Matt erzeugt eine extra matte Schutzschicht, die rutschfest und kratzfest ist. Geeignet f&uuml;r Vinyl, PVC, Linoleum, Gummi-, und Natur- und Kunststeinb&ouml;den.<\/p>\n\n<p>Dieses Produkt&nbsp;bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Entfernbare Schutzschicht verl&auml;ngert die Lebensdauer Ihres Bodens<\/li>\n <li>Kratzer und oberfl&auml;chliche Sch&auml;den bilden sich in der Schutzschicht, nicht in Ihrem Boden, und sind deshalb zu reparieren<\/li>\n <li>James Extra Matt ist schmutzabweisend<\/li>\n <li>Gibt Ihrem Boden ein extra mattes Aussehen<\/li>\n <li>Nicht anwendbar auf einfarbig dunkle B&ouml;den (im Zusammenhang mit m&ouml;glichen Streifenbildung&nbsp;nach dem Trocknen)<\/li>\n <li>Tipp: mit dem <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kanister-auslaufhahn.html">Kanister Auslaufhahn<\/a> k&ouml;nnen Sie den&nbsp;Kanister&nbsp;bequem bedienen.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nBevor Sie dieses Produkt auf Ihrem (neuen) Boden anwenden, oder wenn Sie, im Laufe der Zeit, eine neue Schutzschicht anbringen m&ouml;chten, den Boden zuerst reinigen mittels <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-grundreiniger-kanister.html">James Grundreiniger<\/a>.<\/p>\n\n<p>F&uuml;r die t&auml;gliche Reinigung und Pflege von Ihrem Boden k&ouml;nnen Sie eine unsere Produkte f&uuml;r&nbsp;<a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/vinyl-pvc">Vinyl &amp; PVC<\/a> oder <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/sonstige-hartboeden">sonstige Hartb&ouml;den<\/a>&nbsp;verwenden.<\/p>","volume":"8"},{"id":"75","sku":"1768","discount":"0%","price":"172.727000","tax":"1","active":"1","sort_order":"49","image":"https://james.eu/files/large/james-vlekkenwonder-5ltr.jpg","categories":[9],"name":"James Vlekkenwonder (can)","name_en":"James Stainwonder (can)","name_fr":"James Stainwonder (bidon)","name_de":"James Stainwonder (Kanister)","description":"<p>James Vlekkenwonder is een vlekverwijderaar voor vlekken op tapijt, karpet en meubelstof van zowel natuurlijke (zoals wol) en synthetische materialen. Ook oude vlekken zijn vaak nog gemakkelijk te verwijderen, zelfs een oude rode wijn vlek!<\/p>\n\n<p>Deze vlekverwijderaar biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijdert vlekken zoals rode wijn, koffie, thee, fruit en bloed<\/li>\n <li>Zeer makkelijk in gebruik: aanbrengen en klaar, het product doet het werk<\/li>\n <li>James Vlekkenwonder is biologisch afbreekbaar<\/li>\n <li>Veroorzaakt g&eacute;&eacute;n hervervuiling<\/li>\n <li>Tip: de <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/jerrycan-kraan.html">jerrycan kraan<\/a> maakt de can handig in gebruik<\/li>\n<\/ul>","description_en":"<p>James Stain Wonder is a stain remover for stains on carpet, rug and upholstery of both natural (such as wool) and synthetic materials. Also old stains are often still easily to remove, even an old red wine stain!<\/p>\n\n<p>This stain remover offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Removes stains such as from red wine, coffee, tea, fruits and blood<\/li>\n <li>Very easy to use: apply and ready, the product does the job<\/li>\n <li>James Stain Wonder is biodegradable<\/li>\n <li>Causes no re-soiling<\/li>\n <li>Tip: the&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/jerrycan-tap.html">Jerrycan tap<\/a> is great for easy usage.<\/li>\n<\/ul>","description_fr":"<p>James Stain Wonder est un d&eacute;tachant pour taches sur la moquette, le tapis et le tissu d&rsquo;ameublement de mat&eacute;riaux naturels (p.ex. la laine) comme de synth&eacute;tiques. Aussi les vieilles taches sont encore souvent facilement &agrave; &eacute;liminer, m&ecirc;me une vieille tache de vin rouge!<\/p>\n\n<p>Ce d&eacute;tachant offre les caract&eacute;ristiques suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>&Eacute;limine les taches comme de vin rouge, de caf&eacute;, th&eacute;, fruits et sang<\/li>\n <li>Tr&egrave;s simple &agrave; l&rsquo;usage: appliquer et fini, c&rsquo;est le produit qui fait le boulot<\/li>\n <li>James Stain Wonder est biod&eacute;gradable<\/li>\n <li>Ne cause aucun r&eacute;-encrassement<\/li>\n <li>Conseil: le <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/jerrycan-robinet-bouchon.html">jerrycan robinet bouchon<\/a>&nbsp;rend le bidon pratique &agrave; utiliser<\/li>\n<\/ul>","description_de":"<p>James Stain Wonder ist ein Fleckentferner f&uuml;r Flecken auf Teppichboden, Teppich und Polsterstoff von sowohl nat&uuml;rlichen (z. B. Wolle) als auch synthetischen Materialien. Auch sind alte Flecken oft noch leicht zu entfernen, sogar ein alter Rotwein Fleck!<\/p>\n\n<p>Dieser Fleckentferner bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Entfernt Flecken wie von Rotwein, Kaffee, Tee, Obst und Blut<\/li>\n <li>Sehr einfach in der Anwendung: anbringen und fertig, das Produkt macht die Arbeit<\/li>\n <li>James Stain Wonder ist biologisch abbaubar<\/li>\n <li>Verursacht keine erneute Verschmutzung<\/li>\n <li>Tipp: mit dem <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kanister-auslaufhahn.html">Kanister Auslaufhahn<\/a> k&ouml;nnen Sie den&nbsp;Kanister&nbsp;bequem bedienen.<\/li>\n<\/ul>","volume":"16"},{"id":"76","sku":"3312","discount":"0%","price":"73.554000","tax":"1","active":"1","sort_order":"48","image":"https://james.eu/files/large/james-vloerreiniger-beschermt-herstelt.jpg","categories":[9],"name":"James Vloerreiniger Beschermt & Herstelt (can)","name_en":"James Floor Cleaner Protect & Restore (can)","name_fr":"James \u00c9tage Cleaner Prot\u00e9ger & R\u00e9parer (bidon)","name_de":"James Bodeneiniger Schutz & Pflege (Kanister)","description":"<p>James Vloerreiniger Beschermt &amp; Herstelt is een reinigings- en onderhoudsproduct in &eacute;&eacute;n, geschikt voor vinyl, PVC en alle andere vochtbestendige harde vloeren zoals linoleum, keramische tegels, epoxyvloeren, rubber en natuur- en kunststeen vloeren.<\/p>\n\n<p>Deze reiniger&nbsp;biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijdert vervuilingen eenvoudig tijdens het wissen<\/li>\n <li>Dit product laat een beschermend laagje op uw vloer achter en verlengt daarmee de levensduur van uw vloer<\/li>\n <li>James Vloerreiniger Beschermt &amp; Herstelt kan oppervlakkige krasjes en strepen herstellen<\/li>\n <li>Vuilafstotend en slipvast<\/li>\n <li>Geeft uw vloer een matte uitstraling<\/li>\n <li>Tip: de <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/jerrycan-kraan.html">jerrycan kraan<\/a> maakt de can handig in gebruik<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nIndien u uw vloer wilt beschermen en\/of het aanzien wilt veranderen is&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-zijdemat-can.html">James Zijdemat<\/a>,&nbsp;met een mat uiterlijk, een geschikte&nbsp;beschermlaag. Vervolgens kunt u de vloer blijven reinigen middels James Vloerreiniger Beschermt &amp; Herstelt.<\/p>","description_en":"<p>James Floor Cleaner Protect &amp; Restore&nbsp;is a cleaner and maintenance product in one, suited for vinyl, PVC and all other water resistant hard floors like linoleum, ceramic tiles, epoxy floors, rubber and natural and artificial stone floors.<\/p>\n\n<p>This product&nbsp;offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Removes dirt easily&nbsp;whilst&nbsp;wiping the floor<\/li>\n <li>It leaves a protective layer behind and thus extends the lifespan of your floor<\/li>\n <li>James Floor Cleaner Protect &amp; Restore can restore surface scratches and stripes<\/li>\n <li>Dirt-repellent and non-slip<\/li>\n <li>Provides a matt appearance<\/li>\n <li>Tip: the&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/jerrycan-tap.html">Jerrycan tap<\/a> is great for easy usage<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nIf you want to protect your floor and\/or you want to change its appearance, <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-semi-gloss-can.html">James Semi Gloss<\/a>, with a matt appearance, provides a suitable protective layer. You may then continue to clean your floor with James Floor Cleaner Protect &amp; Restore.<\/p>","description_fr":"<p>James &Eacute;tage Cleaner&nbsp;Prot&eacute;ger &amp; R&eacute;parer est &agrave; la fois un d&eacute;tergent et un produit d&#39;entretien, apte aux sols&nbsp;en vinyle, PVC, et tous autres sols durs et r&eacute;sistants &agrave; l&#39;humidit&eacute; tels que sols en linol&eacute;um, caoutchouc, r&eacute;sine &eacute;poxy, dallages c&eacute;ramiques, et sols en pierre naturelle et synth&eacute;tique.<\/p>\n\n<p>Ce d&eacute;tergent offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Enl&egrave;ve facilement la salissure en essuyant<\/li>\n <li>Ce produit laisse une couche protectrice sur votre sol et prolonge ainsi la dur&eacute;e de vie de votre sol<\/li>\n <li>Les petites &eacute;raflures et rayures sont enlev&eacute;es<\/li>\n <li>Repousse la salissure et est antid&eacute;rapant<\/li>\n <li>James Nettoyant &Eacute;tage Cleaner Prot&eacute;ger &amp; R&eacute;parer constitue une apparence mate<\/li>\n <li>Conseil: le <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/jerrycan-robinet-bouchon.html">jerrycan robinet bouchon<\/a>&nbsp;rend le bidon pratique &agrave; utiliser<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nSi vous souhaitez prot&eacute;ger votre sol et\/ou changer l&rsquo;aspect, <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-mat-satine-bidon.html">James Mat-Satin&eacute;<\/a>, avec un aspect mat, forme une parfaite couche protectrice. Ensuite vous pouvez continuer &agrave; nettoyer votre sol &agrave; l&rsquo;aide de James Nettoyant &Eacute;tage Cleaner&nbsp;Prot&eacute;ger &amp; R&eacute;parer.<\/p>","description_de":"<p>James Bodenreiniger Schutz &amp; Pflege ist zugleich Reinigungs- und Pflegemittel, geeignet f&uuml;r Vinyl, PVC und allen wasserfesten Hartb&ouml;den wie Linoleum, Keramikfliesen, Epoxidfu&szlig;b&ouml;den, Gummi-, Natur- und Kunststeinb&ouml;den.<\/p>\n\n<p>Dieses Produkt&nbsp;bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Entfernt Schmutz einfach w&auml;hrend dem Wischen<\/li>\n <li>Das Produkt hinterl&auml;sst eine Schutzschicht und verl&auml;ngert die Lebensdauer Ihres Bodens<\/li>\n <li>James Bodeneiniger Schutz &amp; Pflege kann oberfl&auml;chliche&nbsp;Kratzer und Streifen entfernen<\/li>\n <li>Schmutzabweisend und rutschhemmend<\/li>\n <li>Erzeugt ein mattes Aussehen Ihres Bodens<\/li>\n <li>Tipp: mit dem <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kanister-auslaufhahn.html">Kanister Auslaufhahn<\/a> k&ouml;nnen Sie den&nbsp;Kanister&nbsp;bequem bedienen<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nWenn Sie Ihren Boden sch&uuml;tzen m&ouml;chten und\/oder das Aussehen &auml;ndern m&ouml;chten, bietet <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-seidenmatt-kanister.html">James Seidenmatt<\/a>, mit ein mattes Aussehen, die geeignete Schutzschicht. Sie k&ouml;nnen den Boden weiterhin reinigen mittels James Bodenreiniger Schutz &amp; Pflege.<\/p>","volume":"8"},{"id":"77","sku":"3311","discount":"0%","price":"73.554000","tax":"1","active":"1","sort_order":"49","image":"https://james.eu/files/large/james-vloerreiniger-natuurlijk-beschermend.jpg","categories":[9],"name":"James Vloerreiniger Natuurlijk & Beschermend (can)","name_en":"James Floor Cleaner Natural & Protective (can)","name_fr":"James \u00c9tage Cleaner Naturel & Prot\u00e9geant (bidon)","name_de":"James Bodenreiniger Nat\u00fcrlich & Sch\u00fctzend (Kanister)","description":"<p>James Vloerreiniger&nbsp;Natuurlijk &amp; Beschermend is een hoog geconcentreerde reiniger, geschikt voor vinyl, PVC en alle andere vochtbestendige harde vloeren zoals linoleum, keramische tegels, epoxyvloeren, rubber en natuur- en kunststeen vloeren.<\/p>\n\n<p>Deze reiniger&nbsp;biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Er blijft een dun beschermend laagje op uw vloer achter<\/li>\n <li>James Vloerreiniger Natuurlijk &amp; Beschermend&nbsp;geeft uw vloer een mat uiterlijk<\/li>\n <li>Zorgt voor een slipvaste vloer<\/li>\n <li>Op basis van natuurlijke grondstoffen<\/li>\n <li>Prettig voor uw handen<\/li>\n <li>Tip: de <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/jerrycan-kraan.html">jerrycan kraan<\/a> maakt de can handig in gebruik<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nIndien u uw vloer wilt beschermen en\/of het aanzien wilt veranderen is <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-zijdemat-can.html">James Zijdemat<\/a>&nbsp;(met een mat uiterlijk) of <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-extra-mat-can.html">James Extra Mat<\/a> (met een extra mat uiterlijk), een geschikte bescherm-laag. Vervolgens kunt u de vloer blijven reinigen middels James Vloerreiniger Natuurlijk &amp; Beschermend.<\/p>","description_en":"<p>James Floor Cleaner&nbsp;Natural &amp; Protective is a highly concentrated cleaning agent, suited for the daily cleaning of vinyl, PVC and all other water resistant hard floors like linoleum, ceramic tiles, epoxy floors, rubber and natural and artificial stone floors.<\/p>\n\n<p>This product offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Leaves a thin protective layer on your floor<\/li>\n <li>James Floor&nbsp;Cleaner&nbsp;Natural &amp; Protective gives your floor a matt appearance<\/li>\n <li>Provides a non-slip floor<\/li>\n <li>Based on natural ingredients<\/li>\n <li>Pleasant on your hands<\/li>\n <li>Tip: the&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/jerrycan-tap.html">Jerrycan tap<\/a> is great for easy usage.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nIf you want to protect your floor and\/or you want to change its appearance, <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-semi-gloss-can.html">James Semi Gloss<\/a>&nbsp;(with a matt appearance) or <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-extra-matt-can.html">James Extra Matt<\/a> (with an extra matt appearance),&nbsp;provide&nbsp;a suitable protective layer. You may then continue to clean your floor with James Floor Cleaner&nbsp;Natural &amp; Protective.<\/p>","description_fr":"<p>James &Eacute;tage Cleaner&nbsp;Naturel &amp; Prot&eacute;geant&nbsp;est un d&eacute;tergent super concentr&eacute;, apte au nettoyage quotidien de sols&nbsp;en vinyle, PVC, et tous autres sols durs et r&eacute;sistants &agrave; l&#39;humidit&eacute; tels que sols en linol&eacute;um, caoutchouc, r&eacute;sine &eacute;poxy, dallages c&eacute;ramiques, et sols en pierre naturelle et synth&eacute;tique.<\/p>\n\n<p>Ce nettoyant offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Laisse une mince couche protectrice sur votre sol<\/li>\n <li>James &Eacute;tage Cleaner&nbsp;Naturel &amp; Prot&eacute;geant&nbsp;donne &agrave; votre sol un aspect mat<\/li>\n <li>Fournit un sol antid&eacute;rapant<\/li>\n <li>&Agrave; base de&nbsp;mati&egrave;res naturelles<\/li>\n <li>Agr&eacute;able pour vos mains<\/li>\n <li>Conseil: le <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/jerrycan-robinet-bouchon.html">jerrycan robinet bouchon<\/a>&nbsp;rend le bidon pratique &agrave; utiliser<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nSi vous souhaitez prot&eacute;ger votre sol et\/ou changer l&rsquo;aspect, <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-mat-satine-bidon.html">James Mat-Satin&eacute;<\/a>&nbsp;(avec un aspect mat) ou <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-extra-mat-bidon.html">James Extra Mat<\/a> (avec un aspect extra mat),&nbsp;forme une parfaite couche protectrice. Ensuite vous pouvez continuer &agrave; nettoyer votre sol &agrave; l&rsquo;aide de James &Eacute;tage Cleaner Naturel &amp; Prot&eacute;geant.<\/p>","description_de":"<p>James Bodenreiniger&nbsp;Nat&uuml;rlich &amp; Sch&uuml;tzend ist ein stark konzentriertes Reinigungsmittel, geeignet f&uuml;r die t&auml;gliche Reinigung von&nbsp;Vinyl, PVC und allen wasserfesten Hartb&ouml;den wie Linoleum, Keramikfliesen, Epoxidfu&szlig;b&ouml;den, Gummi-, Natur- und Kunststeinb&ouml;den.<\/p>\n\n<p>Dieses Reinigungsmittel bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Sorgt f&uuml;r eine d&uuml;nne Schutzschicht auf Ihrem Boden<\/li>\n <li>James Bodenreiniger&nbsp;Nat&uuml;rlich &amp; Sch&uuml;tzend gibt Ihrem Boden ein&nbsp;mattes Aussehen<\/li>\n <li>Bietet einen rutschhemmenden Boden<\/li>\n <li>Basierend auf nat&uuml;rlichen Inhaltsstoffen<\/li>\n <li>Schonend f&uuml;r Ihre H&auml;nde<\/li>\n <li>Tipp: mit dem <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kanister-auslaufhahn.html">Kanister Auslaufhahn<\/a> k&ouml;nnen Sie den&nbsp;Kanister&nbsp;bequem bedienen.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nWenn Sie Ihren Boden sch&uuml;tzen m&ouml;chten und\/oder das Aussehen &auml;ndern m&ouml;chten, bietet&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-seidenmatt-kanister.html">James Seidenmatt<\/a>&nbsp;(mit ein mattes Aussehen) oder <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-extra-matt-kanister.html">James Extra Matt<\/a> (mit ein extra mattes Aussehen),&nbsp;die geeignete Schutzschicht. Sie k&ouml;nnen den Boden weiterhin reinigen mittels James Bodenreiniger Nat&uuml;rlich &amp; Sch&uuml;tzend.<\/p>","volume":"8"},{"id":"78","sku":"3310","discount":"0%","price":"73.554000","tax":"1","active":"1","sort_order":"50","image":"https://james.eu/files/large/james-vloerreiniger-schoon-snel-droog-10ltr.jpg","categories":[9],"name":"James Vloerreiniger Schoon & Snel droog (can)","name_en":"James Floor Cleaner Clean & Quick dry (can)","name_fr":"James \u00c9tage Cleaner Propre & Rapidement sec (bidon)","name_de":"James Bodenreiniger Sauber & Schnelltrocknend (Kanister)","description":"<p>James Vloerreiniger Schoon &amp; Snel droog is een hoog geconcentreerde reiniger, geschikt voor het dagelijks reinigen van vinyl, PVC en alle andere vochtbestendige harde vloeren zoals linoleum, keramische tegels, epoxyvloeren, rubber en natuur- en kunststeen vloeren.<\/p>\n\n<p>Deze reiniger&nbsp;biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijdert moeiteloos vervuilingen tijdens het wissen en zorgt voor een frisse uitstraling van uw vloer<\/li>\n <li>Op basis van alcohol, dit zorgt ervoor dat uw vloer snel droogt<\/li>\n <li>James Vloerreiniger Schoon &amp; Snel droog verandert het uiterlijk van uw vloer niet<\/li>\n <li>Er blijft geen residu op uw vloer achter<\/li>\n <li>Heeft een aangenaam frisse geur<\/li>\n <li>Tip: de <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/jerrycan-kraan.html">jerrycan kraan<\/a> maakt de can handig in gebruik<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nIndien u uw vloer wilt beschermen en\/of het aanzien wilt veranderen is <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-zijdemat-can.html">James Zijdemat<\/a>&nbsp;(met een mat uiterlijk) of <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-extra-mat-can.html">James Extra Mat<\/a> (met een extra mat uiterlijk), een geschikte bescherm-laag. Vervolgens kunt u de vloer blijven reinigen middels James Vloerreiniger&nbsp;Schoon &amp; Snel droog.<\/p>","description_en":"<p>James Floor Cleaner Clean &amp; Quick dry is a highly concentrated cleaning agent, suited for the daily cleaning of vinyl, PVC and all other water resistant hard floors like linoleum, ceramic tiles, epoxy floors, rubber and natural and artificial stone floors.<\/p>\n\n<p>This product&nbsp;offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Effortlessly removes dirt&nbsp;whilst&nbsp;wiping&nbsp;the floor and gives your floor a fresh appearance<\/li>\n <li>Based&nbsp;on&nbsp;alcohol; your floor will dry very quickly<\/li>\n <li>James Floor Cleaner Clean &amp; Quick dry&nbsp;does not change the appearance of your floor<\/li>\n <li>It does not leave any residue&nbsp;on your floor<\/li>\n <li>It has a pleasant and fresh odour<\/li>\n <li>Tip: the&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/jerrycan-tap.html">Jerrycan tap<\/a> is great for easy usage.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nIf you want to protect your floor and\/or you want to change its appearance, <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-semi-gloss-can.html">James Semi Gloss<\/a>&nbsp;(with a matt appearance) or <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-extra-matt-can.html">James Extra Matt<\/a> (with an extra matt appearance),&nbsp;provide&nbsp;a suitable protective layer. You may then continue to clean your floor with James Floor&nbsp;Cleaner Clean &amp; Quick dry.<\/p>","description_fr":"<p>James &Eacute;tage Cleaner Propre &amp; Rapidement sec&nbsp;est un d&eacute;tergent super concentr&eacute;, apte au nettoyage quotidien de sols en vinyle, PVC, et tous autres sols durs et r&eacute;sistants &agrave; l&#39;humidit&eacute; tels que sols en linol&eacute;um, caoutchouc, r&eacute;sine &eacute;poxy, dallages c&eacute;ramiques, et sols en pierre naturelle et synth&eacute;tique.<\/p>\n\n<p>Ce d&eacute;tergent offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Enl&egrave;ve facilement la salissure en essuyant, et donne de nouveau un aspect frais &agrave; votre sol<\/li>\n <li>&Agrave; la base d&#39;alcool; votre sol s&egrave;chera plus rapidement<\/li>\n <li>James &Eacute;tage Cleaner&nbsp;Propre &amp; Rapidement sec ne changera pas l&rsquo;apparence de votre sol<\/li>\n <li>Ne laisse aucun r&eacute;sidu sur votre sol<\/li>\n <li>A un parfum frais et agr&eacute;able<\/li>\n <li>Conseil: le <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/jerrycan-robinet-bouchon.html">jerrycan robinet bouchon<\/a>&nbsp;rend le bidon pratique &agrave; utiliser<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nSi vous souhaitez prot&eacute;ger votre sol et\/ou changer l&rsquo;aspect, <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-mat-satine-bidon.html">James Mat-Satin&eacute;<\/a>&nbsp;(avec un aspect mat) ou <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-extra-mat-bidon.html">James Extra Mat<\/a> (avec un aspect extra mat),&nbsp;forme une parfaite couche protectrice. Ensuite vous pouvez continuer &agrave; nettoyer votre sol &agrave; l&rsquo;aide de James &Eacute;tage Cleaner Propre &amp; Rapidement sec.<\/p>","description_de":"<p>James Bodenreiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend ist ein stark konzentriertes Reinigungsmittel, geeignet f&uuml;r die t&auml;gliche Reinigung von Vinyl, PVC und allen wasserfesten Hartb&ouml;den wie Linoleum, Keramikfliesen, Epoxidfu&szlig;b&ouml;den, Gummi-, Natur- und Kunststeinb&ouml;den.<\/p>\n\n<p>Dieses Reinigungsmittel bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Beseitigt problemlos Verschmutzungen w&auml;hrend des Wischens und gibt Ihrem Boden ein frisches Aussehen<\/li>\n <li>Auf alkoholischer Basis; Ihr Boden trocknet sehr schnell<\/li>\n <li>James Bodenreiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend &auml;ndert das Aussehen Ihres Bodens nicht<\/li>\n <li>Es bleiben keine R&uuml;ckst&auml;nde auf Ihrem Boden zur&uuml;ck<\/li>\n <li>Hat einen angenehmen, frischen Duft<\/li>\n <li>Tipp: mit dem <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kanister-auslaufhahn.html">Kanister Auslaufhahn<\/a> k&ouml;nnen Sie den&nbsp;Kanister&nbsp;bequem bedienen.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nWenn Sie Ihren Boden sch&uuml;tzen m&ouml;chten und\/oder das Aussehen &auml;ndern m&ouml;chten, bietet&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-seidenmatt-kanister.html">James Seidenmatt<\/a>&nbsp;(mit ein mattes Aussehen) oder <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-extra-matt-kanister.html">James Extra Matt<\/a> (mit ein extra mattes Aussehen),&nbsp;die geeignete Schutzschicht. Sie k&ouml;nnen den Boden weiterhin reinigen mittels James Bodenreiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend.<\/p>","volume":"8"},{"id":"79","sku":"1746","discount":"0%","price":"73.554000","tax":"1","active":"1","sort_order":"49","image":"https://james.eu/files/large/james-basisreiniger-10ltr.jpg","categories":[9],"name":"James Basisreiniger (can)","name_en":"James Basic Cleaner (can)","name_fr":"James Nettoyant Basique (bidon)","name_de":"James Grundreiniger (Kanister)","description":"<p>James Basisreiniger is een stripper, geschikt voor alle vochtbestendige harde vloeren zoals laminaat, vinyl, PVC, linoleum, keramische tegel, epoxyvloer, rubber of natuur- en kunststeen vloer.<\/p>\n\n<p>Dit product biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijdert hardnekkige vervuilingen<\/li>\n <li>Brengt uw vloer terug naar de basis<\/li>\n <li>Verwijdert moeiteloos oude beschermlagen van bijvoorbeeld <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-zijdemat-can.html">James Zijdemat<\/a> of <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-extra-mat-can.html">James Extra Mat<\/a><\/li>\n <li>Is uw vloer vlekkerig \/ streperig? Gebruik James Basisreiniger&nbsp;en verwijder restanten van uw oude reiniger (die&nbsp;vlekken en strepen veroorzaken)<\/li>\n <li>Tip: de <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/jerrycan-kraan.html">jerrycan kraan<\/a> maakt de can handig in gebruik<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nVoor het dagelijks reinigen en onderhouden van uw vloer kunt u onze producten voor <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/laminaat">laminaat<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/vinyl-pvc">vinyl &amp; PVC<\/a> of <a href="http:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/overige-harde-vloeren">overige harde vloeren<\/a>&nbsp;gebruiken.<\/p>","description_en":"<p>James Basic Cleaner is a stripper, suited for all water resistant hard floors like laminate, vinyl, PVC, linoleum, ceramic tile, epoxy flooring, rubber or natural and artificial stone.<\/p>\n\n<p>This product offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Removes persistent dirt<\/li>\n <li>Restores the floor to its original state (removing&nbsp;any residues)<\/li>\n <li>Effortlessly removes old protective&nbsp;layers of e.g. <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-semi-gloss-can.html">James Semi Gloss<\/a> or <a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-extra-matt-can.html">James Extra Matt<\/a><\/li>\n <li>Does your mopped floor suffer from spots and streaks? Use James Basic Cleaner and remove remnants from your old cleaning product for a spotless and streak free floor<\/li>\n <li>Tip: the&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/jerrycan-tap.html">Jerrycan tap<\/a> is great for easy usage.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nFor the daily cleaning and maintenance of your floor, you may use one of our products for <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/laminate">laminate<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/vinyl-pvc">vinyl &amp; PVC<\/a> or <a href="http:\/\/www.james.eu\/en\/products\/other-hard-floors">other hard floors<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>James Nettoyant Basique est un d&eacute;tergent pour tous sols durs et r&eacute;sistants &agrave; l&#39;humidit&eacute; tels que sols en sols stratifi&eacute;s, vinyle, PVC, linol&eacute;um, r&eacute;sine &eacute;poxy,&nbsp;caoutchouc, dallages en c&eacute;ramique et en pierre naturelle et synth&eacute;tique.<\/p>\n\n<p>Ce produit&nbsp;offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Elimine salissures rebelles<\/li>\n <li>Elimine facilement les anciennes couches de cire comme celles de <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-mat-satine-bidon.html">James Mat-Satin&eacute;<\/a> ou <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-extra-mat-bidon.html">James Extra Mat<\/a><\/li>\n <li>Votre sol est tach&eacute; ou ray&eacute;? Utilisez James Nettoyant Basique&nbsp;pour &eacute;liminer restants d&rsquo;un d&eacute;tergent pr&eacute;c&eacute;dent (ce qui provoque des taches et des rayures)<\/li>\n <li>Conseil: le <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/jerrycan-robinet-bouchon.html">jerrycan robinet bouchon<\/a>&nbsp;rend le bidon pratique &agrave; utiliser<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nPour le nettoyage quotidien et l&rsquo;entretien quotidien de votre sol vous pouvez utiliser nous produits de <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/laminate">laminate<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/vinyle-pvc">vinyle &amp; PVC<\/a> ou <a href="http:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/autres-sols-durs">autres sols durs<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>James Grundreiniger ist ein Reinigungsmittel, geeignet f&uuml;r alle wasserfesten Hartb&ouml;den wie Laminat, Vinyl, PVC, Linoleum, Fliesen, Epoxidfu&szlig;b&ouml;den, Gummi-, Natur- und Kunststeinb&ouml;den.<\/p>\n\n<p>Dieses Produkt&nbsp;bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Entfernt hartn&auml;ckigen Schmutz<\/li>\n <li>Bringt den Boden in die Ausgangslage zur&uuml;ck (Entfernung von R&uuml;ckst&auml;nde)<\/li>\n <li>Entfernt problemlos alte Schutzschichten von zum Beispiel <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-seidenmatt-can.html">James Seidenmatt<\/a> oder <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-extra-matt-kanister.html">James Extra Matt<\/a><\/li>\n <li>Leidet Ihr gewischter Fu&szlig;boden unter Flecken und Streifen? Verwenden Sie James Grundreiniger um R&uuml;ckst&auml;nde Ihres alten Reinigungsmittels zu entfernen<\/li>\n <li>Tipp: mit dem <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kanister-auslaufhahn.html">Kanister Auslaufhahn<\/a> k&ouml;nnen Sie den&nbsp;Kanister&nbsp;bequem bedienen.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nF&uuml;r die t&auml;gliche Reinigung und Pflege von Ihrem Boden k&ouml;nnen Sie eine unsere Produkte f&uuml;r <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/laminat">Laminat<\/a>, <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/vinyl-pvc">Vinyl &amp; PVC<\/a> oder <a href="http:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/sonstige-hartboeden">sonstige Hartb&ouml;den<\/a>&nbsp;verwenden.<\/p>","volume":"8"},{"id":"82","sku":"8025","discount":"3.671498%","price":"42.769000","tax":"1","active":"1","sort_order":"7","image":"https://james.eu/files/large/combi-james-producten-groot.jpg","categories":[2,1],"name":"Set James producten - textiel","name_en":"Set of James products - textile","name_fr":"Ensemble de produits James - textile","name_de":"Kombi James Produkte - Textil","description":"<p>Een set van de drie belangrijkste James producten voor tapijt en meubelstof&nbsp;voor onderhoud en vlekverwijdering. Ook inbegrepen is een James Vlekkenschijf en een badstof handdoek, beiden geheel gratis.<\/p>\n\n<p>Inbegrepen in deze set:<\/p>\n\n<ul>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-interieurreiniger-james-water.html">James Interieurreiniger (James Water) 500ml<\/a> (voor algemeen onderhoud, opfrissen)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-vlekkenwonder.html">James Vlekkenwonder 250ml<\/a> (verwijdering van vlekken op waterbasis)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-vlekkenspray.html">James Vlekkenspray 200ml<\/a> (verwijdering van olie- en vetachtige&nbsp;vlekken)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-vlekkenschijf.html">James Vlekkenschijf<\/a> (oplossingen voor meer dan 80 vlekken)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/badstof-handdoekje.html">Badstof handdoek<\/a><\/li>\n <li>Raadpleeg de betreffende productpagina&#39;s voor gedetailleerde productinformatie<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nKrijg alles wat u nodig heeft in huis om uw tapijt, karpet, vloerkleed, bank, zetel, stoel, bed, boxspring of auto interieur mooi en schoon te houden.<\/p>\n\n<p>LET OP: MOMENTEEL UITVERKOCHT. DEZE KOMT V&Oacute;&Oacute;R HET EINDE VAN DE MAAND WEER BESCHIKBAAR, ONZE EXCUSES VOOR HET ONGEMAK.<\/p>","description_en":"<p>A set of the three main James products for carpet and upholstery, regarding maintenance and stain removal. Also included is a James Staindisc and a cotton cloth, free of charge.<\/p>\n\n<p>Included in this set:<\/p>\n\n<ul>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-interieurreiniger-james-water.html">James Interior Cleaner (James Water) 500ml<\/a> (for maintenance)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-stainwonder.html">James Stainwonder 250ml<\/a> (removes&nbsp;water based stains)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-stainspray.html">James Stainspray 200ml<\/a> (stain removal of oil &amp; fatty stains)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-staindisc.html">James Staindisc<\/a> (solutions for over 80&nbsp;stains)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/cotton-cloth.html">Cotton cloth<\/a><\/li>\n <li>For detailed product information, see respective product pages<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nGet everything you need to keep your carpet, rug, couch, sofa, chair, bed or car&#39;s interior nice and clean.<\/p>","description_fr":"<p>Un ensemble des trois plus importants produits de James pour moquette, tapis et tissu d&rsquo;ameublement en ce qui concerne entretien et &eacute;limination de taches. Aussi y inclus un James Staindisc et un chiffon en coton (gratuits).<\/p>\n\n<p>Inclus dans cet ensemble:<\/p>\n\n<ul>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-water.html">James <\/a><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-interior-cleaner-james-water.html">Interior Cleaner (James Water) <\/a><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-water.html"> 500ml<\/a> (pour l&#39;entretien)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-stainwonder.html">James Stainwonder 250ml<\/a> (&eacute;limination de&nbsp;taches &agrave; base d&#39;eau)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-stainspray.html">James Stainspray 200ml<\/a> (&eacute;limination de&nbsp;taches d&#39;huile et de&nbsp;graisse)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-staindisc.html">James Staindisc<\/a> (des solutions pour plus de 80 taches)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/chiffon-en-coton.html">Chiffon en coton<\/a><\/li>\n <li>Pour plus d&rsquo;informations d&eacute;taill&eacute;es, voir les pages respectives des produits<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nObtenez tout ce dont vous avez besoin pour garder agr&eacute;ablement propre votre moquette, tapis, sofa, divan, fauteuil, lit ou habitacle.<\/p>","description_de":"<p>Ein Set der drei Hauptprodukte von James f&uuml;r Teppiche und M&ouml;belstoffe in Bezug auf Reinigung und Fleckenentfernung. Ebenfalls enthalten sind eine James Fleckenscheibe und ein Frotteehandtuch (kostenlos).<\/p>\n\n<p>In diesem Set enthalten:<\/p>\n\n<ul>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-water.html">James <\/a><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-interior-cleaner-james-water.html">Interior Cleaner (James Water) <\/a><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-water.html"> 500ml<\/a> (zur Pflege)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-stainwonder.html">James Stainwonder 250ml<\/a> (Fleckentfernung von wasserbasierten Flecken)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-stainspray.html">James Stainspray 200ml<\/a> (Fleckentfernung von &Ouml;l- und Fettflecken)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-fleckenscheibe.html">James Fleckenscheibe<\/a> (L&ouml;sungen f&uuml;r &uuml;ber 80 Flecken)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/frotteehandtuch.html">Frotteehandtuch<\/a><\/li>\n <li>Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nHolen Sie sich alles&nbsp;was Sie brauchen, um Ihren Teppich, Ihre Couch, Ihr Sofa, Ihren Stuhl, Ihr Bett oder das Innere Ihres Autos sch&ouml;n und sauber zu halten.<\/p>","volume":"12"},{"id":"83","sku":"8026","discount":"5.314685%","price":"29.545000","tax":"1","active":"1","sort_order":"19","image":"https://james.eu/files/large/set-laminaat.jpg","categories":[3],"name":"Set James producten - laminaat","name_en":"Set of James products - laminate","name_fr":"Ensemble de produits James - sol stratifi\u00e9","name_de":"Kombi James Produkte - Laminat","description":"<p>Een set van de drie belangrijkste James producten voor laminaat&nbsp;voor onderhoud en vlekverwijdering. Ook inbegrepen zijn twee badstof handdoekjes en de James Keuzehulp, allen geheel gratis.<\/p>\n\n<p>Inbegrepen in deze set:<\/p>\n\n<ul>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-basisreiniger-1.html">James Basisreiniger&nbsp;1000ml<\/a> (1e stap, grondig onderhoud)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-laminaatreiniger-schoon-snel-droog-a.html">James Laminaatreiniger Schoon &amp; Snel droog 1000ml<\/a>&nbsp;(dagelijks onderhoud)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-remover.html">James Remover&nbsp;250ml<\/a> (vlekken verwijderen)<\/li>\n <li>2x <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/badstof-handdoekje.html">badstof handdoek<\/a><\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/keuzehulp">James Keuzehulp<\/a> flyer<\/li>\n <li>Raadpleeg de betreffende productpagina&#39;s voor gedetailleerde productinformatie<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nKrijg alles wat u nodig heeft in huis om uw laminaat vloer mooi en schoon te houden.<\/p>","description_en":"<p>A set of the three main James products for laminate, regarding maintenance and stain removal. Also included are two cotton cloths and a James Buying guide, free of charge.<\/p>\n\n<p>Included in this set:<\/p>\n\n<ul>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-basic-cleaner-1.html">James Basic Cleaner 1000ml<\/a>&nbsp;(1st&nbsp;step, deep cleaning)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-laminate-cleaner-clean-quick-dry-a.html">James Laminate Cleaner Clean &amp; Quick dry 1000ml<\/a>&nbsp;(for daily cleaning)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-remover.html">James Remover 250ml<\/a>&nbsp;(stain removal)<\/li>\n <li>2x&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/cotton-cloth.html">cotton cloth<\/a><\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/buying-guide">James Buying guide<\/a> flyer<\/li>\n <li>For detailed product information, see respective product pages<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nGet everything you need to keep your laminate floor nice and clean.<\/p>","description_fr":"<p>Un ensemble des trois plus importants produits de James pour sols stratifi&eacute;s&nbsp;en ce qui concerne entretien et &eacute;limination de taches. Aussi y inclus deux chiffons en coton et le James&nbsp;L&rsquo;aide au choix (gratuits).<\/p>\n\n<p>Inclus dans cet ensemble:<\/p>\n\n<ul>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-nettoyant-basique-1.html">James Nettoyant Basique&nbsp;1000ml<\/a> (1&egrave;re &eacute;tape, nettoyage en profondeur)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-nettoyant-sols-stratifies-propre-rapidement-sec-a.html">James Nettoyant Sols Stratifi&eacute;s Propre &amp; Rapidement sec&nbsp;1000ml<\/a> (nettoyage quotidien)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-remover.html">James Remover 250ml<\/a> (&eacute;limination de&nbsp;taches)<\/li>\n <li>2x <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/chiffon-en-coton.html">chiffon en coton<\/a><\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/laide-au-choix">James L&#39;aide au choix<\/a><\/li>\n <li>Pour plus d&rsquo;informations d&eacute;taill&eacute;es, voir les pages respectives des produits<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nObtenez tout ce dont vous avez besoin pour garder agr&eacute;ablement propre votre sol stratifi&eacute;.<\/p>","description_de":"<p>Ein Set der drei Hauptprodukte von James f&uuml;r Laminatb&ouml;den in Bezug auf Reinigung und Fleckenentfernung. Ebenfalls enthalten sind zwei Frotteehandt&uuml;cher und der James Produktfinder (kostenlos).<\/p>\n\n<p>In diesem Set enthalten:<\/p>\n\n<ul>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-grundreiniger-1.html">James Grundreiniger&nbsp;1000ml<\/a> (1. Schritt, gr&uuml;ndliche Reinigung)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-laminat-reiniger-sauber-schnelltrocknend-a.html">James Laminat Reiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend 1000ml<\/a> (T&auml;gliche Reinigung)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-remover.html">James Remover 250ml<\/a> (Fleckentfernung)<\/li>\n <li>2x <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/frotteehandtuch.html">Frotteehandtuch<\/a><\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produktfinder">James Produktfinder<\/a> Flyer<\/li>\n <li>Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nHolen Sie sich alles&nbsp;was Sie brauchen, um Ihren Laminatboden sch&ouml;n und sauber zu halten.<\/p>","volume":"12"},{"id":"84","sku":"8027","discount":"5.314685%","price":"29.545000","tax":"1","active":"1","sort_order":"23","image":"https://james.eu/files/large/set-vinyl.jpg","categories":[4,5],"name":"Set James producten - vinyl & PVC","name_en":"Set of James products - vinyl & PVC","name_fr":"Ensemble de produits James - vinyle & PVC","name_de":"Kombi James Produkte - Vinyl, PVC & LVT","description":"<p>Een set van de drie belangrijkste James producten voor vinyl, PVC, LVT en alle andere vochtbestendige harde vloeren voor onderhoud en vlekverwijdering. Ook inbegrepen zijn twee badstof handdoekjes en de James Keuzehulp, allen geheel gratis.<\/p>\n\n<p>Inbegrepen in deze set:<\/p>\n\n<ul>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-basisreiniger-1.html">James Basisreiniger&nbsp;1000ml<\/a> (1e stap, grondig onderhoud)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-vinyl-pvc-reiniger-schoon-snel-droog-d.html">James Vinyl &amp; PVC reiniger Schoon &amp; Snel droog 1000ml<\/a>&nbsp;(dagelijks onderhoud)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-remover.html">James Remover&nbsp;250ml<\/a> (vlekken verwijderen)<\/li>\n <li>2x <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/badstof-handdoekje.html">badstof handdoek<\/a><\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/keuzehulp">James Keuzehulp<\/a> flyer<\/li>\n <li>Raadpleeg de betreffende productpagina&#39;s voor gedetailleerde productinformatie<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nKrijg alles wat u nodig heeft in huis om uw vinyl, PVC, LVT of andere vochtbestendige harde vloer mooi en schoon te houden.<\/p>","description_en":"<p>A set of the three main James products for vinyl, PVC, LVT and all other water resistant hard floors, regarding maintenance and stain removal. Also included are two cotton cloths and a James Buying guide, free of charge.<\/p>\n\n<p>Included in this set:<\/p>\n\n<ul>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-basic-cleaner-1.html">James Basic Cleaner 1000ml<\/a>&nbsp;(1st&nbsp;step, deep cleaning)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-vinyl-pvc-cleaner-clean-quick-dry-d.html">James Vinyl &amp; PVC Cleaner Clean &amp; Quick dry 1000ml<\/a>&nbsp;(for daily cleaning)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-remover.html">James Remover 250ml<\/a>&nbsp;(stain removal)<\/li>\n <li>2x&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/cotton-cloth.html">cotton cloth<\/a><\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/buying-guide">James Buying guide<\/a> flyer<\/li>\n <li>For detailed product information, see respective product pages<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nGet everything you need to keep your vinyl, PVC,&nbsp;LVT or other water resistant hard floor floor nice and clean.<\/p>","description_fr":"<p>Un ensemble des trois plus importants produits de James pour vinyle, PVC, LVT et tous autres sols durs et r&eacute;sistants &agrave; l&#39;humidit&eacute;&nbsp;en ce qui concerne entretien et &eacute;limination de taches. Aussi y inclus deux chiffons en coton et le James&nbsp;L&rsquo;aide au choix (gratuits).<\/p>\n\n<p>Inclus dans cet ensemble:<\/p>\n\n<ul>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-nettoyant-basique-1.html">James Nettoyant Basique&nbsp;1000ml<\/a> (1&egrave;re &eacute;tape, nettoyage en profondeur)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-nettoyant-vinyle-pvc-propre-rapidement-sec-d.html">James Nettoyant Vinyle &amp; PVC Propre &amp; Rapidement sec&nbsp;1000ml<\/a> (nettoyage quotidien)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-remover.html">James Remover 250ml<\/a> (&eacute;limination de&nbsp;taches)<\/li>\n <li>2x <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/chiffon-en-coton.html">chiffon en coton<\/a><\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/laide-au-choix">James L&#39;aide au choix<\/a><\/li>\n <li>Pour plus d&rsquo;informations d&eacute;taill&eacute;es, voir les pages respectives des produits<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nObtenez tout ce dont vous avez besoin pour garder agr&eacute;ablement propre votre vinyle, PVC, LVT ou&nbsp;tous autres sols durs et r&eacute;sistants &agrave; l&#39;humidit&eacute;.<\/p>","description_de":"<p>Ein Set der drei Hauptprodukte von James f&uuml;r LVT, Vinyl, PVC und allen wasserbest&auml;ndigen Hartb&ouml;den in Bezug auf Reinigung und Fleckenentfernung. Ebenfalls enthalten sind zwei Frotteehandt&uuml;cher und der James Produktfinder (kostenlos).<\/p>\n\n<p>In diesem Set enthalten:<\/p>\n\n<ul>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-grundreiniger-1.html">James Grundreiniger&nbsp;1000ml<\/a> (1. Schritt, gr&uuml;ndliche Reinigung)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-vinyl-pvc-reiniger-sauber-schnelltrocknend-d.html">James Vinyl &amp; PVC Reiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend 1000ml<\/a> (T&auml;gliche Reinigung)<\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-remover.html">James Remover 250ml<\/a> (Fleckentfernung)<\/li>\n <li>2x <a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/frotteehandtuch.html">Frotteehandtuch<\/a><\/li>\n <li><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produktfinder">James Produktfinder<\/a> Flyer<\/li>\n <li>Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nHolen Sie sich alles&nbsp;was Sie brauchen, um Ihren LVT, Vinyl, PVC oder anderen wasserbest&auml;ndigen Hartboden sch&ouml;n und sauber zu halten.<\/p>","volume":"12"},{"id":"85","sku":"8031","discount":"0%","price":"23.099000","tax":"1","active":"1","sort_order":"12","image":"https://james.eu/files/large/sshf1.png","categories":[3,5,4],"name":"James Starterset Harde vloeren","name_en":"James Starterset Hard floors","name_fr":"James Starterset Sols durs","name_de":"James Starterset Hartb\u00f6den","description":"<p align="justify">De James Starterset Harde vloeren is perfect voor ingebruikname van een nieuwe vloer, of bij de overstap van onderhoud van een bestaande vloer naar James producten. Ideaal voor vloeren zoals vinyl, PVC, LVT, laminaat, linoleum, marmoleum, rubber, keramische tegel, natuursteen en kunststeen.<\/p>\n\n<p align="justify">Een kleinformaat van de&nbsp;producten&nbsp;James Basisreiniger (100 ml) (voor de initi&euml;le grondige reiniging), James Vloerreiniger Schoon &amp; Snel droog (100 ml) (voor het dagelijks onderhoud, voldoende voor 2 dweilbeurten) en de vlekverwijderaar James Remover (100 ml) (zoals lijmresten, schoenstrepen of gemorste verf) zijn bijeen verpakt samen met een katoenen&nbsp;badstof handdoek&nbsp;in een stevige, hersluitbare kunststof verpakking.<\/p>\n\n<p align="justify">De James Starterset is initieel verkrijgbaar in 4&nbsp;talen (all-in-one: NL-FR-DE-EN).<\/p>","description_en":"<p>The James Starterset Hard floors is perfect for use with a new floor or to switch maintenance for an existing floor to James products. It is ideal for floors like vinyl, PVC, LVT, laminate, linoleum, marmoleum, rubber, ceramic tile, natural stone and artificial stone.<\/p>\n\n<p>Small sizes of the products James Basic Cleaner (100 ml), James Floor Cleaner Clean &amp; Quick dry (100&nbsp;ml) and James Remover (100 ml) are included together with a cotton cleaning cloth in a sturdy resealable packaging.<\/p>\n\n<p>The James Starterset Hard floors is initially available in 4&nbsp;languages (all-in-one: EN-NL-FR-DE).<\/p>","description_fr":"<p>Le James Starterset Sols Durs est parfait pour la mise en service d&rsquo;un nouveau sol, ou lors du passage aux produits de James pour l&#39;entretien d&#39;un sol existant. Id&eacute;al pour les sols en vinyle, PVC, LVT, stratifi&eacute;, linol&eacute;um, marmol&eacute;um, caoutchouc, carreaux en c&eacute;ramique, pierre naturelle et pierre artificielle.<\/p>\n\n<p>Un petit format des produits; James Nettoyant Basique (100 ml) (pour le nettoyage initial approfondi), James Nettoyant Vinyle &amp; PVC Propre &amp; Rapidement sec (100 ml) (pour l&rsquo;entretien quotidien, suffisant pour 2 lavages &agrave; la serpill&egrave;re) et le d&eacute;tachant James Remover (100 ml) (colle, traces de chaussures, peinture renvers&eacute;e) sont livr&eacute;s avec une serviette &eacute;ponge coton ensemble dans un emballage en plastique solide et refermable.<\/p>\n\n<p>Le James Starterset est initialement disponible en 4 langues (tout-en-un: FR-NL-DE-EN).<\/p>","description_de":"<p>Der James Starterset Hartb&ouml;den ist perfekt vor der Inbetriebname eines neuen Bodens, oder wenn Sie bei der Pflege eines vorhandenen Bodens zu James Produkten wechseln. Ideal f&uuml;r Bodenbel&auml;ge wie Vinyl, PVC, LVT, Laminat, Linoleum, Marmoleum, Gummi, keramische Fliesen, Natur- und Kunststein.<\/p>\n\n<p>Ein Kleinformat der Produkte; James Grundreiniger (100 ml) (f&uuml;r eine erste, gr&uuml;ndliche Reinigung), James Vinyl &amp; PVC Reiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend (100 ml) (f&uuml;r die t&auml;gliche Pflege, ausreichend f&uuml;r zwei Wischreinigungen) und Fleckentferner James Remover (100 ml) (wie Leimreste, Absatzstriche oder versch&uuml;ttete Farbe) mit einem Frotteehandtuch zusammen in einer soliden, wiederverschlie&szlig;baren Kunststoffverpackung.<\/p>\n\n<p>Der James Starterset Hartb&ouml;den ist zun&auml;chst erh&auml;ltlich in vier Sprachen (alles in einem: DE-EN-FR-NL).<\/p>","volume":"12"},{"id":"86","sku":"043.000","discount":"0%","price":"0.000000","tax":"1","active":"0","sort_order":"1","image":"https://james.eu/files/large/tw411.jpg","categories":[1,2],"name":"Cleanfix TW 411","name_en":"Cleanfix TW 411","name_fr":"Cleanfix TW 411","name_de":"Cleanfix TW 411","description":"<p>Extreem handzame tapijtreinigingsmachines voor de echte professional! Optimale reiniging van textiele oppervlakken zoals vloerbedekking, stoffen meubels en auto-interieuren. Door de lichte en compacte vormgeving vooral ideaal voor kleine oppervlakken. De krachtige motor zuigt het behandelde oppervlak bijna geheel droog. De vloer of meubels zijn vrijwel meteen weer te gebruiken.<\/p>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<p>Voor reiniging van autointerieuren\/meubels adviseren wij de TW 411. Gaat u voornamelijk tapijtreinigen dan is de TW 412 het meest geschikt<\/p>","description_en":"","description_fr":"","description_de":"","volume":""},{"id":"87","sku":"8028","discount":"4.153005%","price":"37.810000","tax":"1","active":"0","sort_order":"8","image":"","categories":[1,2,3,4,5],"name":"James Set vlekverwijderaars","name_en":"James Stain remover package","name_fr":"James Set de d\u00e9tachage","name_de":"James Fleckentfernung Set","description":"<p>James Vlekkenwonder is een vlekverwijderaar voor vlekken op tapijt, karpet en meubelstof van zowel natuurlijke (zoals wol) en synthetische materialen. Ook oude vlekken zijn vaak nog gemakkelijk te verwijderen, zelfs een oude rode wijn vlek!<\/p>\n\n<p>Deze vlekkenreiniger biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijdert vlekken zoals rode wijn, koffie, thee, fruit en bloed<\/li>\n <li>Zeer makkelijk in gebruik: aanbrengen en klaar, het product doet het werk<\/li>\n <li>James Vlekkenwonder is biologisch afbreekbaar<\/li>\n <li>Veroorzaakt g&eacute;&eacute;n hervervuiling<\/li>\n <li>Ook verkrijgbaar in een <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/set-james-producten-textiel.html">voordeelverpakking<\/a>&nbsp;of een&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/james-vlekkenwonder-can.html">5 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nMeer informatie in ons blogbericht &ldquo;<a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/blog\/2014\/09\/uitgelicht-james-vlekkenwonder">Uitgelicht: James Vlekken-wonder<\/a>&rdquo;.<\/p>","description_en":"<p>James Stainwonder is a stain remover for stains on carpet, rug and upholstery of both natural (such as wool) and synthetic materials. Also old stains are often still easily to remove, even an old red wine stain!<\/p>\n\n<p>This stain remover offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Removes stains such as from red wine, coffee, tea, fruits and blood<\/li>\n <li>Very easy to use: apply and ready, the product does the job<\/li>\n <li>James Stainwonder is biodegradable<\/li>\n <li>Causes no resoiling<\/li>\n <li>Also available in a&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/set-of-james-products-textile.html">discount package<\/a>&nbsp;or a&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/james-stainwonder-can.html">5&nbsp;L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nMore information in our blog post &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/blog\/2014\/09\/in-the-spotlight-james-stainwonder">In the spotlight: James Stainwonder<\/a>&quot;.<\/p>","description_fr":"<p>James Stainwonder est un d&eacute;tachant pour taches sur la moquette, le tapis et le tissu d&rsquo;ameublement de mat&eacute;riaux naturels (p.ex. la laine) comme de synth&eacute;tiques. Aussi les vieilles taches sont encore souvent facilement &agrave; &eacute;liminer, m&ecirc;me une vieille tache de vin rouge!<\/p>\n\n<p>Ce d&eacute;tachant offre les caract&eacute;ristiques suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>&Eacute;limine les taches comme de vin rouge, de caf&eacute;, th&eacute;, fruits et&nbsp;sang<\/li>\n <li>Tr&egrave;s simple &agrave; l&rsquo;usage: appliquer et fini, c&rsquo;est le produit qui fait le boulot<\/li>\n <li>James Stainwonder est biod&eacute;gradable<\/li>\n <li>Ne cause aucun r&eacute;-encrassement<\/li>\n <li>Aussi disponible dans un <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/ensemble-de-produits-james-textile.html">pack &eacute;conomique<\/a>&nbsp;ou en <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/james-stainwonder-can.html">bo&icirc;te de 5 L<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nPlus d&#39;information dans notre article de blog &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/blog\/2014\/09\/en-vedette-james-stainwonder">En Vedette: James Stainwonder<\/a>&quot;.<\/p>","description_de":"<p>James Stainwonder ist ein Fleckentferner f&uuml;r Flecken auf Teppichboden, Teppich und Polsterstoff von sowohl alle nat&uuml;rlichen (z. B. Wolle) als auch synthetischen Materialien. Auch sind alte Flecken oft noch leicht zu entfernen, sogar ein alter Rotweinfleck!<\/p>\n\n<p>Dieser Fleckentferner bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Entfernt Flecken wie von Rotwein, Kaffee, Tee, Obst und Blut<\/li>\n <li>Sehr einfach in der Anwendung: anbringen und fertig, das Produkt macht die Arbeit<\/li>\n <li>James Stainwonder ist biologisch abbaubar<\/li>\n <li>Verursacht keine erneute Verschmutzung<\/li>\n <li>Auch verf&uuml;gbar&nbsp;in einem&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kombi-james-produkte-textil.html">Rabattpaket<\/a>&nbsp;oder im&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/james-stainwonder-can.html">5 L Kanister<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\nWeitere Informationen in unserer Blogmeldung &quot;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/blog\/2014\/09\/im-blickpunkt-james-stainwonder">Im Blickpunkt: James Stainwonder<\/a>&quot;.<\/p>","volume":"12"},{"id":"88","sku":"1809","discount":"0%","price":"8.058000","tax":"1","active":"1","sort_order":"50","image":"https://james.eu/files/large/bidonkraan.jpg","categories":[9],"name":"Jerrycan kraan","name_en":"Jerrycan tap","name_fr":"Jerrycan robinet bouchon","name_de":"Kanister Auslaufhahn","description":"<p>Een jerrycan van een James product is veel voordeliger, maar hoe schenk je nu fatsoenlijk over in een fles? Daarvoor is deze jerrycan kraan. Heel gemakkelijk op onze&nbsp;cans te draaien, is waterdicht als je hem sluit en je bepaalt heel gemakkelijk hoeveel vloeistof eruit komt. De kraan heeft bovendien een ontluchtingskanaal zodat de vloeistof er heel gelijkmatig uitstroomt.<\/p>\n\n<p>Na gebruik kan de kraan heel gemakkelijk van de lege can op een volle can gedraaid worden.<\/p>\n\n<p><a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/grootverpakking-producten">Bekijk onze producten in grootverpakking<\/a>.<\/p>","description_en":"<p>A canister of a James product is much cheaper, but how do you properly pour into a bottle? That&#39;s what this jerrycan tap is for. Very easy to turn on our cans, is waterproof when you close it and you can easily determine how much liquid comes out. The tap also has a vent channel so that the liquid flows out very evenly.<\/p>\n\n<p>After use, the tap can easily be unscrewed from the empty canister to then be installed on&nbsp;a full canister.<\/p>\n\n<p><a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/bulk-packaging-products">View our products in bulk packaging<\/a>.<\/p>","description_fr":"<p>Un jerrycan d&#39;un produit James est beaucoup moins cher, mais comment le verser correctement dans une bouteille? C&#39;est &agrave; cela que sert ce jerrycan. Tr&egrave;s facile &agrave; allumer nos canettes, il est &eacute;tanche lorsque vous le fermez et vous pouvez facilement d&eacute;terminer la quantit&eacute; de liquide qui en sort. Le robinet a &eacute;galement un canal d&#39;a&eacute;ration pour que le liquide s&#39;&eacute;coule de mani&egrave;re tr&egrave;s uniforme.<\/p>\n\n<p>Apr&egrave;s utilisation, le robinet peut facilement &ecirc;tre tourn&eacute; de la bo&icirc;te vide &agrave; une bo&icirc;te pleine.<\/p>\n\n<p><a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/produits-demballage-en-gros">D&eacute;couvrez nos produits d&#39;emballages en gros<\/a>.<\/p>","description_de":"<p>Ein&nbsp;Kanister eines James Produkts ist viel billiger, aber wie gie&szlig;t man sie richtig in eine Flasche? Daf&uuml;r ist dieser Kanister Auslaufhahn da. Sehr einfach aufzudrehen, sie sind wasserdicht wenn Sie sie schlie&szlig;en&nbsp;und Sie k&ouml;nnen leicht bestimmen&nbsp;wieviel Fl&uuml;ssigkeit austritt. Der Auslaufhahn hat auch einen Entl&uuml;ftungskanal, so dass die Fl&uuml;ssigkeit sehr gleichm&auml;&szlig;ig abflie&szlig;t.<\/p>\n\n<p>Nach dem Gebrauch kann der Wasserhahn leicht von der leeren Dose auf eine volle Dose gedreht werden.<\/p>\n\n<p><a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/grosspackung-produkte">Sehen Sie sich unsere Produkte in Gro&szlig;packung&nbsp;an<\/a>.<\/p>","volume":"11"},{"id":"89","sku":"8104","discount":"0%","price":"9.050000","tax":"1","active":"0","sort_order":"0","image":"","categories":[3,4,5],"name":"James Vloerreiniger Schoon & Snel Droog (A)","name_en":"James Floor Cleaner Clean & Quick Dry (A)","name_fr":"James Nettoyant pour Sols Propre & Rapidement Sec (A)","name_de":"James Bodenreiniger Sauber & Schnelltrocknend (A)","description":"<p>James Vloerreiniger Schoon &amp; Snel Droog is een fris geurende, sneldrogende en hoog geconcentreerde reiniger, ideaal voor dagelijks gebruik.&nbsp;Verwijdert moeiteloos vervuiling tijdens het dweilen en zorgt voor een frisse uitstraling van je vloer. Laat geen laagje achter, zelfs niet na veelvuldig dweilen of overdoseren, waardoor het uiterlijk van je vloer niet verandert.<\/p>\n\n<p>Geschikt voor het dagelijks reinigen van alle vochtbestendige harde vloeren zoals vinyl, PVC, LVT, laminaat, linoleum, marmoleum, keramische tegels, epoxyvloeren, rubber, kurk en natuur- en kunststeen vloeren.<\/p>\n\n<p><strong>TIP!<\/strong> Je vloer extra beschermen of krassen en strepen herstellen? Dit kan met James Zijdemat of James Extra Mat, je vloer kan er dan weer zo goed als nieuw uitzien!<\/p>\n\n<p>Deze reiniger biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijdert moeiteloos vervuilingen tijdens het dweilen en zorgt voor een frisse uitstraling van je&nbsp;vloer<\/li>\n <li>Op basis van alcohol, dit zorgt ervoor dat je&nbsp;vloer snel droogt<\/li>\n <li>James Vloerreiniger Schoon &amp; Snel Droog verandert het uiterlijk van je&nbsp;vloer niet<\/li>\n <li>Er blijft geen residu op je&nbsp;vloer achter<\/li>\n <li>Heeft een aangenaam frisse geur<\/li>\n <li>Met trots A.I.S.E. gecertificeerd en biologisch afbreekbaar<\/li>\n <li>Ook verkrijgbaar in een <a href="https:\/\/www.james.eu\/nl\/producten\/set-james-producten-laminaat.html">voordeelverpakking<\/a>&nbsp;of een <a href="https:\/\/james.eu\/nl\/producten\/james-vloerreiniger-schoon-snel-droog-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\n<em>Gebruik&nbsp;je&nbsp;het product &quot;James Laminaatreiniger Schoon &amp; Snel Droog&quot; of &quot;James Vinyl &amp; PVC reiniger Schoon &amp; Snel Droog&quot; nog? Dan kan je&nbsp;dit product gebruiken vanaf nu, de inhoud is gelijk alleen de flacon en de productnaam is gewijzigd.<\/em><\/p>","description_en":"<p>James Floor Cleaner Clean &amp; Quick Dry is a&nbsp;freshly scented, fast drying and highly concentrated cleaner, ideal for daily cleaning.&nbsp;Effortlessly removes dirt while mopping the floor and gives your floor a fresh look. Does not leave any residue on the floor, even after frequent mopping or overdosing, so the appearance of your floor does not change.<\/p>\n\n<p>Suited for the daily cleaning of all water resistant hard floors like vinyl, PVC, LVT, laminate, linoleum, marmoleum, ceramic tiles, epoxy floors, rubber, cork and natural and artificial stone floors.<\/p>\n\n<p><strong>TIP! <\/strong>Extra protection for your floor or repair scratches and streaks? This is possible with James Semi Gloss or James Extra Matt, your floor may look as good as new again!<\/p>\n\n<p>This product offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Effortlessly removes dirt&nbsp;whilst&nbsp;wiping&nbsp;the floor and gives your floor a fresh appearance<\/li>\n <li>Based&nbsp;on&nbsp;alcohol; your floor will dry very quickly<\/li>\n <li>James Floor&nbsp;Cleaner Clean &amp; Quick Dry&nbsp;does not change the appearance of your floor<\/li>\n <li>Overdiluting is no problem and will not negatively affect the appearance of your floor<\/li>\n <li>It does not leave any residue&nbsp;on your floor, so no build-up of disturbing layers<\/li>\n <li>It has a pleasant and fresh odour<\/li>\n <li>Proudly A.I.S.E. certified and biodegradable<\/li>\n <li>Also available in&nbsp;a&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/en\/products\/set-of-james-products-laminate.html">discount package<\/a>&nbsp;or a&nbsp;<a href="https:\/\/james.eu\/en\/products\/james-floor-cleaner-clean-quick-dry-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\n<em>Are you still using the product &quot;James Laminate Cleaner Clean &amp; Quick Dry&quot; or &quot;James Vinyl &amp; PVC Cleaner Clean &amp; Quick Dry&quot;? Then you can use this product from now on, the content is the same only the bottle and the product name have&nbsp;been changed.<\/em><\/p>","description_fr":"<p>James Nettoyant pour Sols Propre &amp; Rapidement Sec&nbsp;est un nettoyant super concentr&eacute;, fra&icirc;chement parfum&eacute; et&nbsp;s&egrave;che rapidement. &Eacute;limine facilement la salet&eacute; en serpillant et donne un aspect frais &agrave; votre sol. Ne laisse pas de pellicule, m&ecirc;me pas apr&egrave;s un nettoyage fr&eacute;quent ou surdosage, ainsi pr&eacute;servant l&#39;aspect d&#39;origine.<\/p>\n\n<p>Apte au nettoyage quotidien&nbsp;de tous sols durs et r&eacute;sistants &agrave; l&#39;humidit&eacute;; Vinyle, PVC, LVT, sols stratifi&eacute;s, linoleum, marmol&eacute;um, caoutchouc, li&egrave;ge, r&eacute;sine &eacute;poxy, dallages c&eacute;ramiques et sols en pierre naturelle et artificielle.<\/p>\n\n<p><strong>CONSEIL!&nbsp;<\/strong>Une protection suppl&eacute;mentaire pour votre sol ou la r&eacute;paration de rayures et de stries? C&#39;est possible avec James Mat-Satin&eacute; ou James Extra Mat. Votre sol peut redevenir comme neuf!<\/p>\n\n<p>Ce d&eacute;tergent offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Enl&egrave;ve facilement la salissure en essuyant, et donne de nouveau un aspect frais &agrave; votre sol<\/li>\n <li>&Agrave; la base d&#39;alcool; votre sol s&egrave;chera plus rapidement<\/li>\n <li>James Nettoyant pour Sols Propre &amp; Rapidement Sec ne changera pas l&rsquo;apparence de votre sol<\/li>\n <li>&Agrave; propos de la dilution n&#39;est pas un probl&egrave;me et n&#39;affectera pas n&eacute;gativement l&#39;apparence de votre sol<\/li>\n <li>Ne laisse aucun r&eacute;sidu sur votre sol,&nbsp;donc pas d&#39;accumulation de couches d&eacute;rangeantes<\/li>\n <li>A un parfum frais et agr&eacute;able<\/li>\n <li>Avec fiert&eacute; certifi&eacute; A.I.S.E. et biod&eacute;gradable<\/li>\n <li>Aussi disponible dans un <a href="https:\/\/www.james.eu\/fr\/produits\/ensemble-de-produits-james-sol-stratifie.html">pack &eacute;conomique<\/a>&nbsp;ou en&nbsp;<a href="https:\/\/james.eu\/fr\/produits\/james-etage-cleaner-propre-rapidement-sec-bidon.html">bo&icirc;te de 10 L<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\n<em>Utilisez-vous toujours le produit &quot;James Nettoyant Sols&nbsp;Stratifi&eacute;s Propre &amp; Rapidement Sec&quot;&nbsp;ou &quot;James Nettoyant Vinyle &amp; PVC Propre &amp; Rapidement sec&quot;<\/em><em>? Ensuite, vous pouvez utiliser ce produit &agrave; partir de maintenant, le contenu est le m&ecirc;me que la bouteille et le nom du produit a &eacute;t&eacute; chang&eacute;.<\/em><\/p>","description_de":"<p>James Bodenreiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend ist ein frisch duftendes, schnell trocknendes und hochkonzentriertes Reinigungsmittel.&nbsp;Entfernt m&uuml;helos den Schmutz w&auml;hrend dem wischen und verleiht Ihrem Boden ein frisches Aussehen. Hinterl&auml;sst keine R&uuml;ckst&auml;nde, auch nicht nach vielen Vorg&auml;ngen oder &Uuml;berdosierung und deswegen &auml;ndert sich die Optik des Bodens nicht.&nbsp;<\/p>\n\n<p>Geeignet f&uuml;r die t&auml;gliche Reinigung von allen wasserfesten Hartb&ouml;den wie&nbsp;Vinyl, PVC, LVT, Laminat, Linoleum, Marmoleum, Keramikfliesen, Epoxidfu&szlig;b&ouml;den, Gummi-, Kork-, Natur- und Kunststeinb&ouml;den.<\/p>\n\n<p><strong>TIPP!<\/strong> Ihren Boden extra sch&uuml;tzen oder Kratzer und Streifen reparieren? Dies k&ouml;nnen Sie machen mit James Seidenmatt oder James Extra Matt, Ihr Boden sieht wieder aus wie neu!<\/p>\n\n<p>Dieses Reinigungsmittel bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Beseitigt problemlos Verschmutzungen w&auml;hrend des Wischens und gibt Ihrem Boden ein frisches Aussehen<\/li>\n <li>Auf alkoholischer Basis; Ihr Boden trocknet sehr schnell<\/li>\n <li>James Bodenreiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend &auml;ndert das Aussehen Ihres Bodens nicht<\/li>\n <li>&Uuml;berverd&uuml;nnung ist kein Problem und wirkt sich nicht negativ auf das Erscheinungsbild Ihres Bodens aus<\/li>\n <li>Hinterl&auml;sst keine R&uuml;ckst&auml;nde auf Ihrem Boden,&nbsp;also kein Aufbau st&ouml;render Schichten<\/li>\n <li>Hat einen angenehmen, frischen Duft<\/li>\n <li>James ist stolz auf die A.I.S.E. Zertifizierung und dass es biologisch abbaubar ist<\/li>\n <li>Auch verf&uuml;gbar in einem&nbsp;<a href="https:\/\/www.james.eu\/de\/produkte\/kombi-james-produkte-laminat.html">Rabattpaket<\/a>&nbsp;oder in&nbsp;<a href="https:\/\/james.eu\/de\/produkte\/james-bodenreiniger-sauber-schnelltrocknend-kanister.html">10 L Kanister<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\n<em>Verwenden Sie immer noch das Produkt &quot;James Laminat Reiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend&quot; oder &quot;James Vinyl &amp; PVC Reiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend<\/em><em>&quot;? Dann k&ouml;nnen Sie dieses Produkt von nun an verwenden;&nbsp;der Inhalt ist der gleiche, nur die Flasche und der Produktname wurden ge&auml;ndert.<\/em><\/p>","volume":"7"},{"id":"90","sku":"8105","discount":"0%","price":"9.876000","tax":"1","active":"0","sort_order":"0","image":"","categories":[3,4,5],"name":"James Vloerreiniger Beschermt & Herstelt (B)","name_en":"James Floor Cleaner Protect & Restore (B)","name_fr":"James Nettoyant pour Sols Prot\u00e8ge & R\u00e9pare (B)","name_de":"James Bodenreiniger Schutz & Pflege (B)","description":"<p>James Vloerreiniger Beschermt &amp; Herstelt is een reinigings- en onderhoudsproduct in &eacute;&eacute;n. Oppervlakkige krasjes en strepen worden hersteld. Ideaal product als je vloer oppervlakkige krasjes en strepen heeft, of als een beschermlaag als James Zijdemat of James Extra Mat niet mogelijk of wenselijk is.<\/p>\n\n<p>Geschikt voor alle vochtbestendige harde vloeren zoals vinyl, PVC, LVT, laminaat, linoleum, marmoleum, keramische tegels, epoxyvloeren, rubber, kurk en natuur- en kunststeen vloeren.<\/p>\n\n<p><strong>TIP! <\/strong>Voor dagelijks dweilen is James Vloerreiniger Schoon &amp; Snel Droog het meest geschikt. Maak &eacute;&eacute;n fles James Vloerreiniger Beschermt &amp; Herstelt volledig op (de oppervlakkige krasjes moeten dan zeker al weg zijn) en stap daarna weer over op James Vloerreiniger Schoon &amp; Snel droog.<\/p>\n\n<p>Deze reiniger biedt de volgende eigenschappen:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Verwijdert vervuilingen eenvoudig tijdens het dweilen<\/li>\n <li>James Vloerreiniger Beschermt &amp; Herstelt kan oppervlakkige krasjes en strepen herstellen<\/li>\n <li>Vuilafstotend en slipvast<\/li>\n <li>Geeft je&nbsp;vloer een matte uitstraling<\/li>\n <li>Met trots A.I.S.E. gecertificeerd en biologisch afbreekbaar<\/li>\n <li>Ook verkrijgbaar in <a href="https:\/\/james.eu\/nl\/producten\/james-vloerreiniger-beschermt-herstelt-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\n<em>Gebruik&nbsp;je&nbsp;het product &quot;James Laminaatreiniger Beschermt &amp; Herstelt&quot; of &quot;James Vinyl &amp; PVC reiniger Beschermt &amp; Herstelt&quot; nog? Dan kan je&nbsp;dit product gebruiken vanaf nu, de inhoud is gelijk alleen de flacon en de productnaam is gewijzigd.<\/em><\/p>","description_en":"<p>James Floor Cleaner Protect &amp; Restore&nbsp;is a cleaner and maintenance product in one.&nbsp;Restores superficial scratches and streaks. Ideal product if your floor suffers from superficial scratches and streaks, or if a protective layer such as James Semi Gloss or James Extra Matt is not possible or desirable.<\/p>\n\n<p>Suitable for all water resistant hard floors like vinyl, PVC, LVT, laminate, linoleum, marmoleum, ceramic tiles, epoxy floors, rubber, cork,&nbsp;natural and artificial stone floors.<\/p>\n\n<p><strong>TIP!<\/strong> James Floor Cleaner Clean &amp; Quick dry is best suited for daily mopping. Use Floor Cleaner Protect &amp; Restore until one bottle is empty (the superficial scratches should certainly be gone by now) and then switch back to James Floor Cleaner Clean &amp; Quick dry.<\/p>\n\n<p>This product&nbsp;offers the following features:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Removes dirt easily&nbsp;whilst&nbsp;mopping the floor<\/li>\n <li>James Floor Cleaner Protect &amp; Restore can restore surface scratches and streaks<\/li>\n <li>Dirt-repellent and non-slip<\/li>\n <li>Provides a matt appearance<\/li>\n <li>Proudly A.I.S.E. certified and biodegradable<\/li>\n <li>Also available in <a href="https:\/\/james.eu\/en\/products\/james-floor-cleaner-protect-restore-can.html">10 L can<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\n<em>Are you still using the product &quot;James Laminate Cleaner Protect &amp; Restore&quot; or &quot;James Vinyl &amp; PVC Cleaner Protect &amp; Restore&quot;? Then you can use this product from now on, the content is the same only the bottle and the product name have&nbsp;been changed.<\/em><\/p>","description_fr":"<p>James Nettoyant pour Sols Prot&egrave;ge&nbsp;&amp; R&eacute;pare&nbsp;est &agrave; la fois un d&eacute;tergent et un produit d&#39;entretien.&nbsp;&Eacute;gratignures et rayures superficielles sont r&eacute;par&eacute;es. Le produit id&eacute;al en cas d&#39;&eacute;gratignures et rayures, ou si une couche protectrice (de James Mat-Satin&eacute; ou James Extra Mat) n&#39;est pas possible ou souhaitable.<\/p>\n\n<p>Apte au nettoyage quotidien&nbsp;de tous sols durs et r&eacute;sistants &agrave; l&#39;humidit&eacute;; Vinyle, PVC, LVT, sols stratifi&eacute;s, linoleum, marmol&eacute;um, caoutchouc, li&egrave;ge, r&eacute;sine &eacute;poxy, dallages c&eacute;ramiques et sols en pierre naturelle et artificielle.<\/p>\n\n<p><strong>CONSEIL!<\/strong> Pour serpiller quotidiennement James Nettoyant pour Sols Propre &amp; Rapidement Sec est le plus appropri&eacute;. Finissez une bouteille de Nettoyant pour Sols Prot&egrave;ge &amp; R&eacute;pare (les rayures superficielles devraient certainement avoir disparu) et passez au Nettoyant pour Sols Propre &amp; Rapidement Sec.<\/p>\n\n<p>Ce d&eacute;tergent&nbsp;offre les fonctionnalit&eacute;s suivantes:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Enl&egrave;ve facilement la salissure en essuyant<\/li>\n <li>Les petites &eacute;raflures et rayures sont enlev&eacute;es<\/li>\n <li>Repousse la salissure et est antid&eacute;rapant<\/li>\n <li>James Nettoyant pour Sols Prot&egrave;ge&nbsp;&amp; R&eacute;pare&nbsp;constitue une apparence mate<\/li>\n <li>Avec fiert&eacute; certifi&eacute; A.I.S.E. et biod&eacute;gradable<\/li>\n <li>Aussi disponible en <a href="https:\/\/james.eu\/fr\/produits\/james-etage-cleaner-proteger-reparer-bidon.html">bo&icirc;te de 10 L<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\n<em>Utilisez-vous toujours le produit &quot;James Nettoyant Sols&nbsp;Stratifi&eacute;s Prot&eacute;ger&nbsp;&amp; R&eacute;parer&quot;&nbsp;ou &quot;James Nettoyant Vinyle &amp; PVC Prot&eacute;ger&nbsp;&amp; R&eacute;parer&quot;? Ensuite, vous pouvez utiliser ce produit &agrave; partir de maintenant, le contenu est le m&ecirc;me que la bouteille et le nom du produit a &eacute;t&eacute; chang&eacute;.<\/em><\/p>","description_de":"<p>James Bodenreiniger Schutz &amp; Pflege ist zugleich Reinigungs- und Pflegemittel.&nbsp;Entfernt oberfl&auml;chliche Kratzer und Streifen. Das ideale Produkt wenn ihr Boden oberfl&auml;chige Kratzer und Streifen hat, oder wenn die Schutzschicht wie James Seidenmatt oder James Extra Matt nicht m&ouml;glich oder w&uuml;nschenswert ist.<\/p>\n\n<p>Geeignet f&uuml;r alle wasserfeste Hartb&ouml;den wie Vinyl, PVC, LVT, Laminat, Linoleum, Marmoleum, Keramikfliesen, Epoxidfu&szlig;b&ouml;den, Kautschukb&ouml;den, Korkb&ouml;den, Natur- und Kunststein.<\/p>\n\n<p><strong>TIPP! <\/strong>F&uuml;r die T&auml;gliche Reinigung ist James Bodenreiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend am besten geeignet. Verwenden Sie eine gesamte Flasche James Bodenreiniger Schutz &amp; Pflege (die oberfl&auml;chlichen Kratzer sollten auf jeden Fall schon verschwunden sein) und verwenden Sie anschlie&szlig;end wieder James Bodenreiniger Sauber &amp; Schnelltrocknend.<\/p>\n\n<p>Dieses Produkt&nbsp;bietet folgende Eigenschaften:<\/p>\n\n<ul>\n <li>Entfernt Schmutz einfach w&auml;hrend des&nbsp;Wischens<\/li>\n <li>James Bodenreiniger Schutz &amp; Pflege kann oberfl&auml;chliche&nbsp;Kratzer und Streifen entfernen<\/li>\n <li>Schmutzabweisend und rutschhemmend<\/li>\n <li>Erzeugt ein mattes Aussehen Ihres Bodens<\/li>\n <li>James ist stolz auf die A.I.S.E. Zertifizierung und dass es biologisch abbaubar ist<\/li>\n <li>Auch verf&uuml;gbar in <a href="https:\/\/james.eu\/de\/produkte\/james-bodeneiniger-schutz-pflege-kanister.html">10 L Kanister<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p><br \/>\n<em>Verwenden Sie immer noch das Produkt &quot;James Laminat Reiniger Schutz &amp; Pflege&quot; oder &quot;James Vinyl &amp; PVC Reiniger Schutz &amp; Pflege&quot;? Dann k&ouml;nnen Sie dieses Produkt von nun an verwenden;&nbsp;der Inhalt ist der gleiche, nur die Flasche und der Produktname wurden ge&auml;ndert.<\/em><\/p>","volume":"7"}]